Nauczanie zdalne – język polski kl.VI i VIII – Barbara Haszczyn

 

 

Podaję lekcje do końca roku szkolnego

 

Język polski, 8 czerwca 2020r., klasa VI (poniedziałek)

Temat: Jak napisać list oficjalny?

 1. Przeczytaj z podręcznika definicje i informacje o formie listu oficjalnego, str. 299.
 2. Zapoznaj się ze wzorem listu oficjalnego z podręcznika, str. 300.
 3. Wykonaj ćwiczenie 1 z podręcznika ze str. 300 – zapisz w zeszycie zwroty, które mogłyby się znaleźć w liście oficjalnym.
 4. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 1, 2 i 3 ze stron 142 i 143.
 5. https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/651931

 

Język polski, 9 czerwca 2020r., klasa VI (wtorek)

Temat: Jak kulturalnie porozumiewać się z innymi?

 1. Przeczytaj informacje z podręcznika ze stron 302 – 303 – 304.
 2. Po przeczytaniu zapisz pod tematem definicje:

- nieoficjalna odmiana języka (inaczej język potoczny) –

- oficjalna odmiana języka –

- etykieta językowa –

- język mówiony –

- język pisany -

 

Język polski, 10 czerwca 2020r., klasa VI (środa)

Temat: Jak wymawiamy, jak słyszymy, jak piszemy?

 1. Przypomnij sobie definicje głoski, litery, sylaby z podręcznika str. 305.
 2. W zeszycie wykonaj ćwiczenie 1 z podręcznika, str. 305.
 3. Przeczytaj z podręcznika ze str. 306 przypomnienie o głoskach twardych i miękkich oraz o miękkości głosek.
 4. W zeszycie ćwiczeń zrób zadania 1, 2, 3 ze strony 63.

 

Język polski, 15 czerwca 2020r., klasa VI (poniedziałek)

Temat: Jak rozróżnić głoski dźwięczne i bezdźwięczne?

 1. Przeczytaj nową wiadomość z podręcznika str. 307 oraz ze str. 308.
 2. W zeszycie uzupełnij tabelę na podstawie przeczytanych informacji (uwaga, głoski będą się powtarzać np. m jest dźwięczna i nosowa):

GŁOSKI

dźwięczne

bezdźwięczne

ustne

nosowe

m,

 

 

 

 

 

 

m,

 

Język polski, 19 czerwca 2020r., klasa VI (piątek)

Temat: Akcent i intonacja

 1. Przepisz do zeszytu definicję intonacji ( podręcznik str. 311).
 2. Przeczytaj wiadomość ze str. 310 z podręcznika.
 3. W zeszycie ćwiczeń wykonaj wszystkie zadania ze str. 69 - 70.

 

Język polski, 22 czerwca 2020r., klasa VI (poniedziałek)

Temat: Jak się odnaleźć w ortograficznej dżungli?

 1. Przypomnij sobie zasady ortograficzne pisowni ó, u, rz, ż, ch, h z podręcznika str. 312, 314, 315.
 2. W zeszycie zrób ćwiczenie 5 ze strony 313 oraz ćwiczenie 14 ze str. 316.

Język polski, 23 czerwca 2020r., klasa VI (wtorek)

Temat: Znak interpunkcyjny wagi średniej

 1. Przeczytaj z podręcznika nową wiadomość ze strony 319.
 2. Przepisz definicję średnika ( z podręcznika).
 3. Wykonaj w zeszycie zadanie 4, strona 320.

 

Język polski, 24 czerwca 2020r., klasa VI (środa)

Temat: Plastikowe problemy świata

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 321 – 322.
 2. Ustnie odpowiedz na pytania z zadania 6 oraz 7 ( str. 323).
 3. W zeszycie wykonaj zadanie 1 ze str. 322.

 

Język polski, 25 czerwca 2020r., klasa VI (czwartek)

Temat: Na pożegnanie… podsumowanie

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 325 oraz wykonaj ustnie ćwiczenia pod tekstem (str. 325 – 326).

Jeśli coś będzie za trudne, opuść.

 

 KLASA VIII

 

Język polski, 19 czerwca 2020r., klasa VIII (piątek)

Temat: Perfekcja w detalach

 1. Wykonaj lekcje na platformie epodreczniki.

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/462720

 

Język polski, 22 czerwca 2020r., klasa VIII (poniedziałek)

Temat: Co nazywamy epiką?

 1. Wykonaj lekcję na platformie epodreczniki.

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/265204

 

Język polski, 23 czerwca 2020r., klasa VIII (wtorek)

Temat: Panie zielonooki… Co to jest modlitwa?

 1. Wykonaj lekcję na platformie epodreczniki.

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/655411

 

Język polski, 24 czerwca 2020r., klasa VIII (środa)

Temat: Wirtualna wycieczka „Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku”

 1. Pooglądaj na platformie epodreczniki.

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/376270

 

Język polski, 25 czerwca 2020r., klasa VIII (czwartek)

Temat: Na rozdrożu. Piosenka grupy Vox „Szczęśliwej drogi już czas”

 1. Wykonaj lekcję na platformie epodreczniki.

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/236556

 

 

 


 Język polski, 1 czerwca 2020r., klasa VI (poniedziałek)

Do końca roku (26 czerwca 2020) nie będzie już testu podsumowującego rozdział. Dotychczasowe oceny wystarczą, aby wystawić ocenę na koniec roku J

Temat: W świecie fascynacji filmem. „ Przygoda na Jutlandii”, reżyser Martin Miehe-Renard, Dania.

https://www.youtube.com/watch?v=VW69XgNoMv4

Z okazji Waszego Święta DNIA DZIECKA polecam obejrzenie filmu z 2010 r. produkcji duńskiej. Miłej zabawy!

Język polski, 2 czerwca 2020r., klasa VI (wtorek)

Temat: Spotkania z naturą. Malarskie przedstawienie zawłaszczania przyrody przez człowieka.

 1. Podręcznik, strona 291 – obejrzyj uważnie obraz i zapoznaj się z tytułem, autorem, czasem powstania.
 2. Odpowiedz w zeszycie na pytania pod obrazem nr 1, 2, 4.
 3. Ustnie odpowiedz na pytania pod obrazem nr 3, 5,6.

Język polski, 3 czerwca 2020r., klasa VI (środa)

Temat: Człowiek i zwierzęta – jak równy z równym

 1. Przeczytaj krótki tekst z podręcznika, str.294-295 „Delfin człowiekowi człowiekiem”.
 2. Ustnie odpowiedz na pytania ze str. 295 nr 1, 2, 3.
 3. W zeszycie napisz krótką odpowiedź na pytanie z zadnia 6, str.295.

Język polski, 4 czerwca 2020r., klasa VI (czwartek)

Temat: Błękit nieba czy szarość betonu?

 1. Przeczytaj biogram Julii Hartwig, a następnie wiersz „Komunikat”, podręcznik strona 296.
 2. Ustnie odpowiedz na pytania nr 1, 2 z podręcznika ,str. 296.
 3. Przepisz do zeszytu rady dla przyjaciela Ziemi (7 zielonych kropek ze str. 297).

Język polski, 5 czerwca 2020r., klasa VI (piątek)

Temat: Problemy z dziedziczeniem świata

 1. Przypomnij sobie, jakie cechy posiada komiks.

Komiks - definicja, cechy, przykłady

Historia obrazkowa, której często towarzyszy krótki tekst umiejscowiony w charakterystycznych dymkach oddających dialog między postaciami lub z boku obrazków jako tekst narratora. Historia przedstawiona jest za pomocą rysunków (kadrów) powiązanych ze sobą w czasie i opowiadających konkretne wydarzenia.

Forma komiksu z jaką mamy do czynienia współcześnie wykształciła się na przełomie XIX i XX wieku najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem na całym świecie.

Dla jak najpełniejszego oddania efektów dźwiękowych wypracowano kilka metod np. zróżnicowania czcionki (kształt liter, rozmiar, sposób pisania) i dymków.

Między obrazem a tekstem mu towarzyszącym istnieje nierozerwalny związek.

Cechy

- unika nadmiaru słów i zbędnych komentarzy

- operuje kadrem (co pozwala przenosić się między ogółem a szczegółem)

- stosuje wyrazy dźwiękonaśladowcze (oddają dźwięki z sytuacji prezentowanych na rysunkach)

- posiada fabularny charakter

- posiada temat przewodni np. walka dobra ze złem

- często występuje w odcinkach, seriach

- wykorzystuje graficzne elementy upływu czasu

- wykorzystuje ikoniczność znaków.

 1. Przeczytaj komiks ze strony 298, Calvin i Hobbes.
 2. Odpowiedz w zeszycie na pytania:

- O czym jest komiks?

- Kim są jego bohaterowie? Jak wyglądają?

- Gdzie przebywają?

 

Uczniowie klasy VIII!

Podaję lekcje na prawie dwa tygodnie – będą one nakierowane na powtórkę przed egzaminem ósmoklasisty (już 16 czerwca 2020). Są one niezależne od konsultacji, ale problemy możecie zgłaszać na spotkaniach. Lekcji nie ma 11 czerwca ( Boże Ciało)i 12 czerwca ( dzień wolny w organizacji roku szkolnego 2019/2020).

 

Język polski, 1 czerwca 2020r., klasa VIII (poniedziałek)

Temat: W świecie fascynacji filmem. „ Przygoda na Jutlandii”, reżyser Martin Miehe-Renard, Dania.

https://www.youtube.com/watch?v=VW69XgNoMv4

Z okazji Waszego Święta DNIA DZIECKA polecam obejrzenie filmu z 2010 r. produkcji duńskiej. Miłej zabawy!

 

Język polski, 2 czerwca 2020r., klasa VIII (wtorek)

Temat: Środki językowe w tekstach

 

 1. Zeszyt ćwiczeń, str. 114, 115, 116. Zestaw 1 – zadania do tekstów.
 2. Korzystaj z informacji z podręcznika, str. 315-316. Naucz się środków stylistycznych.
 3. W razie problemów proszę o zgłaszanie na konsultacjach.

Język polski, 3 czerwca 2020r., klasa VIII (środa)

Temat: Surowe czy ugotowane? Rodzaje zdań złożonych, czytanie tekstu ze zrozumieniem.

 1. Zeszyt ćwiczeń, str. 117-118.
 2. Powtórz z dostępnych źródeł definicje: teza, argument, przykład, wniosek.

 

Język polski, 4 czerwca 2020r., klasa VIII (czwartek)

Temat: „ Miniatura średniowieczna”, W. Szymborska. Zestaw 2 – zadania do tekstów

 

 1. Zrób zadania w zeszycie ćwiczeń, str.119- 121.

 

Język polski, 5 czerwca 2020r., klasa VIII (piątek)

Temat: Czytanie tekstu ze zrozumieniem – ćwiczenia.

 

 1. Zeszyt ćwiczeń, str. 122-123.

Język polski, 8 czerwca 2020r., klasa VIII (poniedziałek)

Temat: Środki językowe w wierszu „Chwila” L. Staffa.

 1. Zeszyt ćwiczeń, str.124, 125.

 

Język polski, 9 czerwca 2020r., klasa VIII (wtorek)

Temat: Jeszcze raz S. Mrożek. Mowa zależna i niezależna

 1. Zeszyt ćwiczeń, str.126, 127

Język polski, 10 czerwca 2020r., klasa VIII (środa)

Temat: Rodzaje podmiotów i orzeczeń

 1. Zeszyt ćwiczeń, str. 45, zad. 3 i 4.
 2. Naucz się o rodzajach podmiotów i orzeczeń ( z podręcznika str. 208 – 209 lub z innego źródła)

 

Język polski, 15 czerwca 2020r., klasa VIII (poniedziałek)

Temat: Przed egzaminem ósmoklasisty…

 

Podaję Wam link do ubiegłorocznego egzaminu ósmoklasisty.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze-egzaminacyjne/2019/jezyk_polski/Arkusz_OPOP-100-1904.pdf

 

Przeczytajcie uważnie polecenia, wykonajcie je.

Powodzenia jutro na egzaminie właściwymJ

 


UWAGA: podaję lekcje na cały tydzień od 25 do 29 maja 2020

 

Klasa VI materiały KLIKNIJ

Klasa VIII materiały KLIKNIJ 

 


UWAGA: podaję lekcje na cały tydzień od 18 do 22 maja 2020

 

Klasa VI materiały KLIKNIJ

 

Język polski 18 maja 2020r., klasa VIII (poniedziałek)

Temat: Redagowanie listu motywacyjnego

 1. Przepisz do zeszytu zwroty i wyrażenia właściwe dla stylu oficjalnego. Pomiń te, których używa się w stylu potocznym.

 

 

Cześć Krzysztof!

 

Dzięki Ci za pomoc.

 

Szanowna Pani Dyrektor!

 

Odpisz szybko.

 

Pragnę nadmienić…

 

Dziękuję za rozpatrzenie mojej prośby.

 

Zwracam się z następującą prośbą…

 

Ściskam i całuję, trzymaj się…

 

Z wyrazami szacunku

 

Zwracam się do Pana w imieniu…

 

Z poważaniem

 

Twoja najlepsza przyjaciółka – Marysia

 

Piotr Nowakowski – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

 

Swoją prośbę motywuję…

 

Pomóż nam w tej sprawie.

 

Wybacz, że dawno nie pisałam.

 

 1. W zeszycie ćwiczeń wykonaj wszystkie zadania ze stron 110,111.

Sprawdź swoje odpowiedzi z podanymi poniżej:

List motywacyjny

 1. W liście motywacyjnym prezentujemy swoje doświadczenie i umiejętności, kiedy staramy się o pracę.
 2. Np. mam ukończone 16 lat, jestem dyspozycyjny (w poniedziałki mam mało lekcji), mam doświadczenie
 3. 1AC, 2IEF, 3LG, 4HKBDJ
 4. Np. makler giełdowy – odporność na stres, łatwość podejmowania decyzji, refleks, umiejętność kontaktu z ludźmi, podzielność uwagi

weterynarz – życzliwość, sympatia do zwierząt, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji, empatia

 1. W zeszycie ćwiczeń napisz zadanie 5, str.112.

 

Język polski 19 maja 2020r., klasa VIII (wtorek)

Temat: Zatrzymać czas… Fotografia

 1. Obejrzyj zwycięską fotografię 2020 https://grandpressphoto.pl/grand-press-photo-2020/

Przeczytaj informacje o okolicznościach powstania fotografii.

 1. Przeczytaj z podręcznika informacje o języku fotografii oraz krótką historię fotografii (podręcznik, strony 284 – 285).
 2. Zapisz w zeszycie w punktach krótką historię fotografii ( na podstawie podręcznika, str.284 – 285).

Język polski 20 maja 2020r., klasa VIII (środa)

Temat: Rodzaje fotografii i jej funkcje

 1. Przepisz notatkę do zeszytu:

Fotografia, to pojedynczy, trwały obraz zarejestrowany za pomocą światła. Wyróżnia się fotografię artystyczną, reportażową, amatorską i reklamową.

Funkcje fotografii:

- utrwalanie obrazów;

- prezentowanie piękna/ urody;

- pomoc przy poznawaniu lub prezentowaniu teoretycznych treści, zasad, praw, kategorii, itd;

- wpływ na kreowanie świadomości i wiedzy oglądających;

- przekaz informacji o świecie.

 1. Z podręcznika przeczytaj informacje o rodzajach fotografii ( str. 286).
 2. Podręcznik, strona 287, ćwicz.2. Ustnie odpowiedz, co zaskakuje Cię w tej fotografii?

 

Język polski 21 maja 2020r., klasa VIII (czwartek)

Temat: Co mówią o nas nasze imiona i nazwiska?

 1. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie z podręcznika Na rozgrzewkę, 288.
 2. Przeczytaj Nową wiadomość, podręcznik, str.288.
 3. W zeszycie ćwiczeń zrób zadanie 1, strona 58.

 

Język polski 22 maja 2020r., klasa VIII (piątek)

Konsultacje z j. polskiego odbywać się będą dla klasy VIII od 25 maja 2020 r. w poniedziałek, środę i piątek w grupach od godz. 8.00. Należy mieć ze sobą: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy oraz własne przybory. Nie będzie możliwości pożyczania czegokolwiek od innej osoby lub ode mnie.

Temat: O imionach i nazwiskach

Dzisiaj wykonujecie zadania w zeszycie ćwiczeń – strony 58, 59, 60 ( bez zadania 7 i 8).

Sprawdź swoje odpowiedzi z podanymi poniżej:

 1. Długo przyglądali się (Jakub) Jakubowi. C.
 • (Romeo) Romea nie było w Weronie. D.
 • (Aleksander) Aleksandrze, idź do wychowawcy! W.
 • Do kina pójdziecie z (Alicja) Alicją. N.
 • Koleżanki rozmawiały o (Julia) Julii. Ms.
 • Na pierwszym planie obrazu widać (Apollo) Apolla. C.
 1. Nie czytałem reportaży pana Wańkowicza, Niezgody/ pani Wańkowicz, Niezgody.
 • Odwiedziłem panią Wańkowicz, Niezgodę/ pana Wańkowicza, Niezgodę.
 1. Państwo: Fredrowie, Mickiewiczowie, Kochanowscy, Sienkiewiczowie, Kamińscy, Barańczakowie
 2. Kolejne zwycięstwo Kamila (Stoch) Stocha!

Trzymamy kciuki za Stefana (Hula) Hulę.

Gratulujemy formy Piotrowi (Żyła) Żyle.

Dawid Kubacki idzie łeb w łeb z Maciejem (Kot) Kotem.

Sławomirowi (Peszko) Peszce zaproponowano kontrakt z nową drużyną.

Niezapomniane spotkanie z Anitą (Włodarczyk) Włodarczyk – wielokrotną medalistką w rzucie młotem.

Nikt nie dorówna Adamowi (Kszczot) Kszczotowi w biegu na 800 metrów.

Zaskakująca decyzja Fabiana (Drzyzga) Drzyzgi.

Kolejny kolarski sukces Katarzyny (Niewiadoma) Niewiadomej.

*6. Niesłabnącą popularnością wśród dzieci cieszy się seria Harry Potter (Kathleen Joanne Rowling) Kathleen Joanne Rowling, a wśród młodzieży – Władca Pierścieni (John Ronald Reuel Tolkien) Johna Ronalda Reula Tolkiena.

 • Mały Książę (Antoine de Saint-Exupéry) Antoine’a de Saint-Exupéry jest skarbnicą sentencji.
 • Opowieść wigilijna (Charles Dickens) Charlesa Dickensa doczekała się kilkunastu wersji filmowych.

 

 


UWAGA: podaję lekcje na cały tydzień od 11 do 15 maja 2020

Do oceny proszę przysłać zdjęcie z dokończonych zdań i tabelkę z lekcji we wtorek This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (12.05.2020)!

 

Język polski, 11 maja 2020r., klasa VI (poniedziałek)

Temat: Jak okazywać dobroć?

 1. Przeczytaj przypowieść „ Miłosierny Samarytanin” z podręcznika, str.252-253.
 2. Przepisz do zeszytu poniższą notatkę:

Kto jest Twoim bliźnim?

Dla chrześcijanina każdy człowiek jest bliźnim. Dlatego chrześcijanin musi nieustannie czynić wysiłki, aby mur uprzedzeń ciągle obalać. A tym narzędziem jest miłość! 

 1. Przepisz kolorem związki frazeologiczne:

- wyciągnąć pomocną dłoń;

- oddać ostatnią koszulę;

- mieć serce na dłoni.

 

Język polski, 12 maja 2020r., klasa VI (wtorek)

Temat: Lekcja o talentach i roztropności

Z tej lekcji każdy ma przysłać zdjęcie notatki i tabelki z zeszytu do oceny!

1.Przeczytaj „Przypowieść o talentach” z podręcznika, str. 254 – 255.

 1. Pod tematem przepisz zdania i dokończ je:
 • Słowo „talent” ma w przypowieści dwa...
 • W znaczeniu dosłownym oznacza...
 • Biblijne talenty odnoszą się właściwie do naszych...
 • Należy je skutecznie wykorzystywać, czyli rozwijać,a nie...
 • Bezczynność, lenistwo i marnotrawstwo naszych zdolności jest...

3.Przeczytaj z podręcznika str. 255 -256 „Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych”.

 1. Przerysuj tabelkę do zeszytu i uzupełnij odpowiednimi określeniami:

przemyślenia, nieumiejętność przewidywania, planowanie, rozważanie, nieumiejętność rozpoznawania zła, niewiedza o zagrożeniach, brak analizy sytuacji, nieumiejętność korzystania z rad, nieprzygotowanie, niedoświadczenie, pochopne podejmowanie decyzji, nieumiejętność wnioskowania, kierowanie się pozorami i fantazjami, nastawienie na szybkie korzyści, nieumiejętność oceniania sytuacji, umiejętność logicznego myślenia, rozpoznawanie prawdziwego dobra, niewłaściwe hierarchie wartości, brak stanowczości w wyborze, zachowanie niedojrzałe, samoobserwacja i samokontrola

Postawa roztropna

Postawa nieroztropna

 

 

 

 

 

Język polski, 13 maja 2020r., klasa VI (środa)

Temat: Mit o Prometeuszu

 1. Przeczytaj z podręcznika str. 256 – 258 „Mit o Prometeuszu”.
 2. Ustnie odpowiedz na pytania 1, 2, 3, 4 z podręcznika str. 258.
 3. Przepisz do zeszytu definicję MITU, podręcznik str. 258.

 

Język polski, 14 maja 2020r., klasa VI (czwartek)

Temat: O wielkiej sile miłości

 1. Przepisz pod tematem kolorem związki frazeologiczne:

-umierać z miłości;

-miłość do grobowej deski;

-ślepa miłość;

-usychać z miłości.

2.Przeczytaj z podręcznika str. 260-263 „Mit o Orfeuszu i Eurydyce”.

3.Przepisz do zeszytu i dokończ zdania:

Mit o Orfeuszu i Eurydyce to historia o...

W imię miłości Orfeusz...

Opowieść uczy, że najważniejszą wartością w życiu...

Język polski, 15 maja 2020r., klasa VI (piątek)

Temat: W poszukiwaniu własnej Itaki

 1. Obejrzyj lekcję o Odyseuszu https://www.youtube.com/watch?v=QP-fz8tRe_s ( ponad 20 minut).
 2. Po obejrzeniu przeczytaj z podręcznika str. 264 „Kilka słów o bohaterze” oraz wiersz L. Staffa „Odys”.
 3. Przepisz do zeszytu:

Moja Itaka to...

nauka, realizacja marzeń, szczęście rodzinne,

szczęśliwe zdarzenia, dobry zawód, kształcące podróże,

cele życiowe, wspaniała przyjaźń, piękna miłość.

 

 

 

Klasa VIII

 

UWAGA: podaję lekcje na cały tydzień od 11 do 15 maja 2020

Zadanie do odesłania na ocenę w środę, 13 maja 2020!

 

Język polski, 11 maja 2020r., klasa VIII (poniedziałek)

Temat: Czytamy teksty urzędowe

 1. Otwórzcie lekcję na epodreczniki pod tym samym tematem. Uważnie przeróbcie materiał (powtórzycie wiadomości o podaniu).
 2. Do zeszytu przepiszcie cechu stylu urzędowego (na samym początku trzy czarne kropki).

 

Język polski, 12 maja 2020r., klasa VIII (wtorek)

Temat: Trudna sztuka pisania – życiorys

 1. Przeczytaj z podręcznika informacje o redagowaniu życiorysu str. 276 – 277.
 2. Przepisz pod tematem definicję życiorysu (podr. str.276).
 3. W zeszycie ćwiczeń zrób zadanie 1, strona 105, kolumna dotycząca życiorysu.
 4. W zeszycie ćwiczeń zrób zadanie 4, strona 107.

 

Język polski, 13 maja 2020r., klasa VIII (środa)

Temat: Szkoła mówienia i pisania – curriculum vitae

Dzisiaj zadanie do odesłania na ocenę!

 1. Przeczytaj definicję CV z podręcznika, strona 277.
 2. Krótko zapisz swoimi słowami objaśnienie , co to jest CV, w zeszycie pod tematem.
 3. Przeczytaj o budowie CV (podr. str.277 – 278).
 4. W zeszycie zrób ćwiczenie 1, podręcznik, str. 278 (zdjęcie wyślij na mój e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  do oceny).
 5. Ustnie zrób zadanie 2, podręcznik str.279.

Język polski, 14 maja 2020r., klasa VIII (czwartek)

Temat: Życiorys, CV – ćwiczenia redakcyjne

 1. Nie trzeba zapisywać tematu lekcji w zeszycie. Dzisiaj wykonujecie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń. Zadanie 1, str.105, wypełnij kolumnę z CV.
 2. Napisz zadanie 3, strona 106.
 3. Wykonaj zadanie 7, strona 108.
 4. Wykonaj zadanie 8, strona 109.

 

Język polski, 15 maja 2020r., klasa VIII (piątek)

Temat: Jak napisać list motywacyjny?

1.Przeczytaj z podręcznika informację o liście motywacyjnym, jego budowie

(strony 280 – 281).

 1. Zrób z podręcznika zad.4, strona 282-283. Napisz je w zeszycie.

 

 


UWAGA: podaję lekcje na cały tydzień od 4 do 8 maja 2020

Język polski, 4 maja 2020r., klasa VI (poniedziałek)

Temat: Po co Bóg stworzył człowieka?

1.Odczytaj wiersz J. Kulmowej „Człowiek żeby patrzał”, podręcznik str.241.

 1. Przerysuj tabelkę i przepisz do zeszytu:

Elementy świata w wierszu nazwane „ cudami”

1.Niebo i chmura.

2.Ziemia o wschodzie Słońca.

3.Czarno – biała sroka.

4.Brzoza jesienią.

5.

6.

7.

8.

 1. Dopisz w tabeli inne cuda, które obserwujesz codziennie, ale nie są wymienione w wierszu.
 2. Przepisz kolorem pod tabelą poniższe związki frazeologiczne:

- wyczyniać cuda;

- coś graniczy z cudem;

- cud gospodarczy;

- cudów nie ma;

- ósmy cud świata.

 

Język polski, 5 maja 2020r., klasa VI (wtorek)

Temat: Dopiero imię sprawia, że coś istnieje naprawdę. W raju.

 1. Obejrzyj obraz E. S. Fielda „ Ogród Eden” w podręczniku na str. 244.
 2. Przeczytaj fragment tekstu Anny Kamieńskiej „Książka nad książkami” w podręczniku str.242-243.
 3. Ustnie odpowiedz na pytania z zadania 5 strona 244.
 4. Do zeszytu zrób zadanie 1 ze str.243.
 5. Przepisz kolorem do zeszytu poniższe związki frazeologiczne:

- rajskie życie;

- czuć się jak w raju;

-bramy raju;

- raj utracony.

Język polski, 6 maja 2020r., klasa VI (środa)

Temat: Zapiski Adama i Ewy

 1. Przeczytaj tekst Marka Twaina „Pamiętniki Adama i Ewy”, podr. str.245-246.
 2. Zastanów się i ustnie odpowiedz na pytanie 3 z podręcznika , str. 247.
 3. Przerysuj tabelę do zeszytu, wybierz i wpisz cechy Adama i Ewy:

upór, gadulstwo, nieśmiałość, brak taktu, pewność siebie, wrażliwość, skromność, swoboda,

 cierpliwość, grzeczność, tupet, takt, małomówność, śmiałość, cierpliwość

ADAM

EWA

 

 

 1. Pod tabelką przepisz definicję pamiętnika, podręcznik strona 247. Zapamiętaj różnicę między dziennikiem a pamiętnikiem.

Język polski, 7 maja 2020r., klasa VI (czwartek)

Temat: Oddziaływanie Biblii na świadomość i kulturę

1.Przepisz pod tematem w zeszycie:

B         óg

I          stnienie

B         yt

L         udzie

I          dea

A         artyści

2.Obejrzyj ilustracje i przeczytaj teksty w podręczniku na stronach 248-249.

3.Uporządkuj wiadomości według historii powstania wymienionych w podręczniku dzieł i przepisz do zeszytu:

Lp.

Czas powstania

Autor i tytuł dzieła

1.

XII wiek

Grzech pierworodny. Adam i Ewa

2.

XIV wiek

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 1. Dla chętnych udostępniam lekcję o motywach biblijnych w sztuce i literaturze „Pierwsi rodzice w malarstwie i literaturze”. Ciekawe obrazy i ćwiczenia! Zachęcam do robienia ćwiczeń! Poniższy link jest dla tych, którzy nie mogą się zalogować na epodreczniki, ale wtedy ja nie widzę ich pracy i nie dostaną oceny. Tylko gdy robicie ćwiczenia na epodreczniki po zalogowaniu ( tam też udostępniam tę lekcję) ja widzę waszą pracę i oceniam jak za aktywność na lekcji.

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/158258 

 

 

Język polski, 8 maja 2020r., klasa VI (piątek)

Temat: Ukryte znaczenie przypowieści o siewcy

 1. Przeczytaj przypowieść z podręcznika str. 251.
 2. Odpowiedz w zeszycie na pytania:

Kto opowiada?

O kim opowiada?

Gdzie i do kogo przemawia Jezus?

Czego dotyczy przypowieść?

Czy jest ona interesująca?

 1. Przepisz kolorem do zeszytu definicję przypowieści z podręcznika strona 251. 

 

Klasa VIII, język polski, 4 maja 2020

 

W dniu dzisiejszym zadaniem jest napisanie testu „Dokonać wyboru”i odesłanie go do godz. 19.00 na mój adres e-mail polski.spbabice.wp.pl.

W niedzielę wieczorem każdemu wysłałam w załączniku test. Należy go skopiować na pulpit, wypełnić, napisać zadanie, zapisać i odesłać do mnie również w załączniku.

Jeśli ktoś nie dostał testu lub ma inne problemy, proszę pisać do mnie od razu.

Powodzenia!

 

Klasa VIII, język polski, 5 maja 2020 (wtorek)

Temat: Czy można zachwycić się codziennością?

 1. Wybierz dowolny przedmiot, który widzisz w pomieszczeniu. Wyobraź sobie, że ten przedmiot żyje własnym życiem, ma zdolność odczuwania, pragnienia, wspominania.

Ułóż w zeszycie 5 pytań, na które ten przedmiot mógłby odpowiedzieć (nie pisz odpowiedzi).

 1. Przeczytaj wiersz M. Białoszewskiego „Szare eminencje zachwytu”, podręcznik str. 270.
 2. Przerysuj tabelę pod tematem i pytaniami.

Przedmioty

Do czego został porównany?

łyżka durszlakowa

kalejdoskop, glob, monstrancja

piec

dzwon, żywioły

 1. Ustnie zastanów się nad odpowiedzią na pytanie 4 z podręcznika, str.270.

 

Klasa VIII, język polski, 6 maja 2020 (środa)

Temat: Piękno może mieć różne oblicza

 1. Zapisz w zeszycie słowa: poczwarka oraz poczwara. Wyjaśnij każde z nich. Zwróć uwagę na pozytywne i negatywne nacechowanie terminów.
 2. Przeczytaj z podręcznika fragment utworu D. Terakowskiej „Poczwarka”.
 3. Ustnie odpowiedz na pytania z zadań 2 i 7 z podręcznika strona 274.

 

Klasa VIII, język polski, 7 maja 2020 (czwartek)

Temat: Obalamy mity o niepełnosprawności

 1. Przerysuj do zeszytu, przepisz i uzupełnij tabelę:

MIT

RZECZYWISTOŚĆ

Niepełnosprawni prowadzą inne życie niż ich rówieśnicy.

Niepełnosprawni żyją tak samo jak ich rówieśnicy.

Niepełnosprawność jest wynikiem chorób genetycznych.

 

Niepełnosprawni nie mogą pracować.

 

Osoby niewidome nie mogą czytać książek.

 

Osoby niepełnosprawne mają mniejszy iloraz inteligencji.

 

Niepełnosprawni zawsze potrzebują pomocy.

 

Wszystkie osoby z zespołem Downa są takie same pod względem charakteru.

 

Niepełnosprawni się nie bawią.

 

Niepełnosprawni fizycznie nie mogą uprawiać sportu.

 

Niewidomi mają idealny słuch i dotyk.

 

Niepełnosprawni nie zakładają rodzin.

 

 

 

Klasa VIII, język polski, 8 maja 2020 (piątek)

Temat: To, co piękne, nie przemija

 1. Przypomnij sobie przyjemne sytuacje i wydarzenia, które przeżyłaś/eś razem z rówieśnikami od czwartej klasy.
 2. Wysłuchaj piosenki Marka Grechuty „Ocalić od zapomnienia”

https://www.youtube.com/watch?v=ehMS0SNLEzg

 1. Przeczytaj wiersz K. I. Gałczyńskiego „ Pieśń III”, podręcznik strony 274 – 275.
 2. Ustnie odpowiedz na pytania 1, 2, 3, 5 z podręcznika ze str. 275.
 3. Stwórz w zeszycie listę osób, miejsc, wydarzeń, które chcesz ocalić od zapomnienia.

Chcę ocalić od zapomnienia

OSOBA

MIEJSCE

WYDARZENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klasa VI, język polski, 27 i 30 kwietnia 2020

Materiały KLIKNIJ 

 

 

Klasa VIII, język polski, 27 kwietnia 2020 (poniedziałek)

UWAGA! 4 maja 2020 będzie test podsumowujący do rozdziału 6. Na e-maile prześlę w załączniku testy, trzeba będzie je pobrać, rozwiązać, zapisać i odesłać do mnie również w załączniku do wieczornych godzin w poniedziałek.

 

Temat: Dostrzec piękno w codzienności

 1. Obejrzyj obraz z podręcznika, strona 263.
 2. Odpowiedz ustnie na pytania numer 1, 2, 4.
 3. Pooglądaj https://www.youtube.com/watch?v=B3-7CJTLEgQ

To jest podwodne muzeum w Meksyku.

 1. W zeszycie napisz krótką wypowiedź na podstawie obrazu z podręcznika i filmu, na czym polega piękno sztuki współczesnej.

( w rozpoczęciu podaj tytuł obrazu, autora i tak samo przedstaw muzeum). Masz zapisać własne przemyślenia, a nie jakieś definicje z internetu.

Klasa VIII, język polski, 28 kwietnia 2020 (wtorek)

UWAGA! Dzisiaj prezentacja na ocenę!

Temat: W ogrodzie życia

1.Przeczytaj wiersz „Wiosna w Milanówku” z podręcznika strona 264.

 1. Ustnie odpowiedz na pytania ze stron 264-265 numer 1, 2, 6.
 2. Na ocenę przygotuj niedługą prezentację „Ogród moich marzeń” ( zadanie 8 z podręcznika, str.265). Macie na to czas do czwartku wieczorem.

 

Klasa VIII, język polski, 29 kwietnia 2020 (środa)

Temat: Życie bez twarzy

 1. Zapoznaj się z podręcznika z notatką o Leszku Kołakowskim ( strona 265).
 2. Przeczytaj tekst „Piękna twarz”, str. 265 – 267.
 3. Odpowiedz ustnie na pytania 1, 2, 3, 4 ze strony 267.
 4. W zeszycie napisz kilka zdań pod tematem, które wyjaśnią, jaką naukę przekazuje odbiorcy historia Nino.

 

Klasa VIII, język polski, 30 kwietnia 2020 (czwartek)

Temat: Piękno często bywa ukryte

1.Obejrzyj ze skupieniem wspomnienia wojenne Mieczysława Kościelniaka https://www.youtube.com/watch?v=sGHZFpCteww

 1. Przeczytaj z podręcznika tekst „Wspomnienia wojenne” str. 268 – 269.
 2. Ustnie odpowiedz na pytania 1, 2, 4, 7 pod tekstem.
 3. Pod tematem zapisz poniższą notatkę:

Piękno – pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barwdźwięków, stosowności, umiaru i użyteczności, odbierana przez zmysły. Istnieje piękno idealneduchowemoralnenaturalnecielesneobiektywne i subiektywne. Pojęcie to jest silnie związane z teorią estetykiprawdy i dobra.

 1. Pisemnie w zeszycie zrób zadanie 7. Podaj konkretny przykład takiego człowieka i wymień jego cechy (lub czyny). Uzasadnij swój wybór. Nie wysyłaj do mnie.

 


Klasa VIII, język polski, 21 i 24 kwietnia 2020

Materiały KLIKNIJ


Klasa VI, język polski, 20 - 24 kwietnia 2020

Materiały KLIKNIJ

 


Klasa VIII, język polski, 20 kwietnia 2020 (poniedziałek)

Temat: O pokrewieństwie słów i ich słowotwórczej budowie.

 1. Obejrzyj ze zrozumieniem. Rób notatki w zeszycie pod tematem.

https://www.youtube.com/watch?v=QHKcOaXsIco

https://www.youtube.com/watch?v=0qTybIy2YIQ

 1. Z podręcznika str. 254-255 przeczytaj „ Przypomnienie”.
 2. Zrób w zeszycie zadanie 5 z podręcznika str.256.

 


Język polski, 17 kwietnia 2020r., klasa VI (piątek)

( Dzisiaj jest zadanie do wykonania na ocenę. Proszę wszystkich o odesłanie, bo wiele osób już będzie miało jedynki za brak zadań)

Temat: Najsłynniejsza celebrytka świata – odkrywamy tajemnice obrazu „Mona Lisa” Leonarda da Vinci

 1. Obejrzyj, zapamiętaj: https://www.youtube.com/watch?v=C8zDqDDb9Kk

 

 1. Odczytaj fragment tekstu Ewy Jałochowskiej „Historia sztuki dla dzieci i rodziców”z podręcznika strona 225-226.

 

 1. W zeszycie napisz odpowiedź na zadanie numer 5, strona 226 z podręcznika. Następnie wyślij zdjęcie zadania ( lub jeszcze raz napisz w e- mailu do mnie na ocenę), abym mogła ocenić : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Klasa VIII, język polski, 17 kwietnia 2020 (piątek)

Materiały - KLIKNIJ

 


Język polski, 16 kwietnia 2020r., klasa VI (czwartek)

Temat: Gdy książka pochłonie nas bez reszty…

1.Przeczytaj z podręcznika fragment powieści „ Atramentowe serce” strony 222-224.

2.Zapisz datę i temat lekcji. Pod tematem zapisz odpowiedzi:

 • Zapisz imiona bohaterów występujących w tekście. Kim oni są?
 • Gdzie rozgrywają się opisane wydarzenia?
 • Spróbuj określić czas, w którym dzieją się wydarzenia.
 • Wskaż najważniejsze, Twoim zdaniem, wydarzenie opisane w odczytanym fragmencie tekstu.

 

 1. W epodreczniki udostępniłam lekcję „Co to są gramasożyty?” Wysłuchajcie lub przeczytajcie fragment tekstu i zróbcie ustnie oraz w komputerze zadania numer 1,2,3,5 i dla chętnych 8. Gdy ktoś ma problem z logowaniem się, to niech kliknie : https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/800470

Za aktywność też dam ocenę (wyświetla mi się wynik waszych prac).

 

 

Klasa VIII, język polski, 16 kwietnia 2020 (czwartek)

Temat: Gdy jestem online. O internecie jako przestrzeni, w której funkcjonuje współczesny człowiek

 

 1. Przeczytaj z podręcznika informacje o Internecie strony 246 – 248.
 2. Przepisz pod tematem ze strony 249 notatkę z ramki STYL WYPOWIEDZI JĘZYKOWEJ W INTERNECIE.
 3. W epodreczniki udostępniłam lekcję ZUPEŁNIE NOWY ŚWIAT. Zróbcie ustnie i w komputerze zadania numer 2, 3, 5, 7, 9, 10. Ja zobaczę waszą pracę na platformie i dam niektórym ocenę. Miłej pracy!

Język polski, 15 kwietnia 2020r., klasa VI ( środa)

Temat: Gdzie mieści się wyobraźnia?

1.Napisz pod tematem w zeszycie krótkie odpowiedzi na poniższe pytania:

Co by było, gdyby ludzie mieli cztery ręce?

Co by się stało, gdyby ludzie w ogóle nie spali?

Co mogłoby się wydarzyć, gdyby zwierzęta zaczęły mówić?

 

 1. Przeczytaj z podręcznika ze str. 219-220 wiersz Z. Herberta „ Pudełko zwane wyobraźnią”.
 2. Przerysuj i uzupełnij tabelę przykładami środków poetyckich ( po jednym przykładzie) zastosowanych w utworze Zbigniewa Herberta Pudełko zwane wyobraźnią oraz wyjaśnij funkcję, jaką pełnią one w utworze ( pomoc w podręczniku strony 348, 349)

Środek poetycki

Przykład z wiersza

Funkcja w utworze

Epitet

 

 

 

Porównanie

 

 

 

Ożywienie

 

 

 

Uwaga! Nie wysyłajcie zdjęć z zeszytów. Tę lekcję sprawdzę po powrocie do szkoły. Innym przypominam o zaległych zadaniach do oceny do odesłania sprzed świąt ( było już dwa).

 

Klasa VIII, język polski, 15.04.2020 (środa)

Temat: Zwracam się z uprzejmą prośbą o..., czyli o tym, jak formułować prośby w stylu urzędowym

 1. Zapoznaj się z informacjami na temat podania jako rodzaju tekstu użytkowego pisanego
  w stylu urzędowym oraz jego budowy. (Podanie, Budowa podania:)

Analiza przykładowego podania i zapoznanie się ze słownictwem typowym dla tej formy wypowiedzi. (Przydatne słownictwo). Podręcznik, strony 244 – 245.

 1. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 1, 2, 3, 4, strony 103-104.

Uwaga! Nie wysyłajcie zdjęć zadań, sprawdzę je po powrocie do szkoły.

 


Język polski, 6 kwietnia 2020r., klasa VI ( poniedziałek)

Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy?

 1. Z platformy epodreczniki „ Idzie mrówka przez dżunglę…”zrób ustnie ćwiczenia numer 1, 2, 7

https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/465319

 1. Z podręcznika ze str. 216 i 217 przeczytaj informacje o opowiadaniu twórczym.
 2. Do zeszytu przepisz temat, a pod tematem poniższą notatkę:

Opowiadanie twórcze na podstawie poznanej baśni lub legendy wymaga nawiązania do treści tego utworu. Polega ono na przedstawieniu wymyślonych dalszych losów baśniowych lub legendarnych bohaterów, innego przebiegu wydarzeń niż w oryginale, a nawet może być nową wersją znanej baśni lub legendy.

 

Język polski, 7 kwietnia 2020r., klasa VI ( wtorek)

Temat: Opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy – ćwiczenia ( dzisiaj jest zadanie do napisania i wysłania do oceny)

 1. Dzisiaj pracujecie tylko w zeszycie ćwiczeń, strona 133, zad.1 ( wzorem jest wczorajsza notatka w zeszycie).
 2. 2 strona 133 ( napiszcie w ćwiczeniach).
 3. 4, strona 134 (napiszcie w ćwiczeniach).
 4. 7, strona 136 ( napiszcie w ćwiczeniach ,zdjęcie uzupełnionej strony 136 wyślijcie do oceny na mój e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Język polski, 8 kwietnia 2020r., klasa VI ( środa)

Temat: Wielka moc Wielkanocy

 1. Przeczytaj wiersz z podręcznika ze strony 336 -337.
 2. Odpowiedz krótko na pytania. Zapisz pytanie i Twoją odpowiedź w zeszycie ( na podstawie tekstu wiersza i własnych odczuć):
 • Dlaczego nie zachowywałeś się jak anioł?
 • Dlaczego Twoje serce jest byle jakie?
 • Dlaczego Twoja świętość jest dziurawa?
 • Dlaczego psalmy gra dla Ciebie wiatr, a nie organy?
 • Dlaczego papież i inni ludzie mają spojrzeć na Ciebie przez palce?
 • Dlaczego czekasz na uśmiech Matki Bożej?
 • Dlaczego Matka Boska nie może Ci wysłać uśmiechu?
 • Dlaczego niebo jest zabite deskami z chmur?
 • Kto zabił niebo deskami z chmur?
 • Dlaczego płaczesz?
 • Dlaczego dla Ciebie ta noc jest Wielka?
 • Dlaczego Baranek poruszył Twoje sumienie?
 • Przed czym chce ocalić Cię Baranek?
 • Czy jesteś teraz szczęśliwy?

Życzę Wam i Waszym rodzinom spokojnych Świąt Wielkanocy !

 

Język polski, 6 kwietnia 2020, klasa VIII ( poniedziałek)

Temat: Pasterz, który żył w zgodzie ze sobą. „Alchemik” Paulo Coelho powieścią o wewnętrznej wolności.

 1. Zapisz temat.
 2. Zredaguj krótki życiorys Paulo Coelho i zapisz w zeszycie( z podręcznika strona 238 i 241).
 3. Przeczytaj z podręcznika „Alchemika” str. 238-241.
 4. Odpowiedz w zeszycie pisemnie na pytania numer 1 oraz 8 (narysuj drabinę). Inne zadania pomiń.

 

Język polski, 7 kwietnia 2020, klasa VIII ( wtorek)

Temat: Co o postawie wobec życia mówi ułożenie naszego kręgosłupa?

 1. Przeczytaj z podręcznika ze str. 243 tekst „ Poeci przeklęci”.
 2. Zapisz w zeszycie poniższą notatkę:

Wyrażenie „ poeci przeklęci” pochodzi od francuskiego poety Paula Verlaine’a z XIXw. Prowadzili oni awanturniczy styl życia, buntowali się przeciwko normom obyczajowym i zasadom społecznym. Wszyscy byli nadwrażliwi, samotni, uciekali w poezję od prozy życia. Większość umierała młodo i tragicznie. W Polsce do tego grona zalicza się poetów powojennych: Edwarda Stachurę, Rafała Wojaczka, Andrzeja Bursę.

 1. Przeczytaj wiersz A. Bursy z podręcznika str. 242.
 2. Ustnie odpowiedz na pytania numer 1 i 2.

Język polski, 8 kwietnia 2020, klasa VIII ( środa)

Temat: Wielkanocne tradycje

 1. Tradycje obchodzenia Świąt Wielkanocnych. Symbole Świąt Wielkanocnych. Zwyczaje: pisanki, Wielki Post, święcenie pokarmu, śmigus dyngus.
 1. Zapisz w zeszycie pod tematem poniższą notatkę:

Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy postępowania), które dana zbiorowość wyróżnia jako szczególnie ważne i warte zachowania obecnie i w przyszłości.

 1. Przeczytaj ze zrozumieniem:

Wielkanocne zwyczaje:

Na wschodzie Polski urządza się wyścigi w turlaniu jajek po pochyłościach oraz walki jajek, które polegają na uderzaniu jajka o jajko i sprawdzeniu, kto jest właścicielem jajka o twardszej skorupce.

Porządki w domach powinno skończyć się do wtorku. W dawnych czasach w Wielki Czwartek pieczono ogromne baby i malowano pisanki. W Wielkanoc nie można było nie tylko gotować potraw, lecz także palić ognia pod kuchnią. Wszystkie potrawy powinny być przygotowane wcześniej. W Wielki Piątek nie można było pracować na roli. W Wielką Sobotę, po powrocie z kościoła ze święconym pokarmem należało trzykrotnie obejść dom, aby zapewnić sobie urodzaj i powodzenie. Kiedyś gospodynie same piekły chleb na Wielkanoc. Aby zapewnić urodzaj - wychodziły do sadu, obejmowały drzewa rękami oblepionymi ciastem. Palemka jest symbolem odradzającego się życia. Kiedy już w środę popielcową wstawiono do wazonów gałązki, oczekiwano na to, aby pokryły się liśćmi do Niedzieli Palmowej. Poświęcone palemki postawione w oknie, w czasie burzy miały zapewnić bezpieczeństwo. Oderwane z palemek bazie mieszano z ziarnem przed siewem. Połykanie bazi miało zabezpieczyć przez bólami i przeziębieniami. Poświęcone pisanki zakopywano pod progiem domostw, aby zagradzały dostęp siłom nieczystym. W dawnej Polsce na stole stawiało się anguska, baranka z ciasta i masła. Dookoła stawiano kosze ze święconym i pisankami. W bogatych domach na stół stawiano prosiaka w całości, którego otaczano zwojami kiełbas.

 

 


Klasa VI, język polski (3.04. 2020) piątek

Podaję materiał oraz zadania do pracy na piątek. W razie problemów proszę o informację: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3 kwietnia 2020 r.(piątek)

Temat: Jak mówimy, jak piszemy? Trudne głoski nosowe.

 1. Z podręcznika ze str. 204 i 205 przeczytajcie wiadomości o pisowni ą i ę.
 2. Do zeszytu przepisz i zrób zadanie z podręcznika str.205, zad.4.
 3. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenie 5 i 7 ze str.91.
 4. Lekcja z platformy do zrobienia dobrowolnie. Nie trzeba robić wszystkiego, ale ćwiczenia są ciekawe i zabawne. Gdy ktoś ma problem z platformą, może kliknąć na poniższy link: https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/490784

 

 

Klasa VIII, język polski (3.04. 2020)

Materiały na lekcję KLIKNIJ


Klasa VIII, język polski (2.04. 2020)

 

Materiały na lekcję KLIKNIJ


Klasa VI, język polski (2.04. 2020)

 

Podaję materiał oraz zadania do pracy na czwartek. Informuję, że zadanie na ocenę wczoraj otrzymałam od 4 uczniów. Radzę nadrobić zaległości, bo potem nie nadrobicie wszystkiego, zwłaszcza zadań, a oceny będą bardzo słabe. W razie problemów proszę o informację.- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2 kwietnia 2020 r.(czwartek)

Temat: Uczta dźwięków. Czy łatwo wzbudzić w ludziach zachwyt?

 1. Dzisiaj udostępniłam Wam lekcję na platformie epodreczniki. Możecie sprawdzać na bieżąco robione zadania.

 

 1. Zapisz datę, temat w zeszycie. Zrób ćwiczenie 1, 3. Nie robić ćwicz.2.

 

 1. Zapisz w zeszycie : Fragment „ Pana Tadeusza” A. Mickiewicza opisuje grę Wojskiego na rogu bawolim, która oznaczała zakończenie łowów.

 

 1. Ćwiczenie 5 zrób w zeszycie ( rysunek i opis rogu zgodnie z tekstem).

 

 1. Zrób ćwiczenia 6,7,8,9 w komputerze. Pozostałe ćwiczenia opuść. 

Jeśli ktoś nie może wejść na swoje konto na epodreczniki, niech wpisze link https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/563172