LEKCJA  MUZYKI    KL IV         23-03-2020 r

Temat – Narodowe  tańce  polskie.

 1. Muzyczne powitanie  dzieci – „Dzień  dobry  dzieci, witam  Was”.
  2.  Powtórzenie  piosenki  „Uciekła  mi  przepióreczka”  (słowa  na  pamięć, str.  80  podr,)
  3.  Tańce  ludowe  i  narodowe -  przeczytać  str. 90  podr.
  4.  Zapoznać  się  z  podziałem  Polski  na  regiony  folklorystyczne  -  mapa  str.  89  podr.
  Ćwiczenie  Nr 1   uzupełnij:
  Kulturą  ludową  nazywamy  ………………………………………………………………………………      str.  88  podr.
  Ćwiczenie  Nr 2  uzupełnij:
  Na  kulturę  ludową  składa  się: …………………………………………………………………………      str.  88  podr.
  Ćwiczenie  Nr  3 
  Wymień  polskie  tańce  narodowe:  …………………………………………………………………..      str.  90  podr.
  Ćwiczenie  Nr  4
  Narysuj  w  zeszycie  strój  ludowy ( do  wyboru)  rzeszowski  lub  krakowski.
  Zapisać  całą  lekcję  do  zeszytu  i  uzupełnić  ćwiczenia

 

LEKCJA  MUZYKI  KL  V         23-03-2020 R

Temat – Powtórzenie  piosenki „ Gdy  Chopin  grał”
                Życie  i  twórczość  Chopina  do  roku  1830.

 1. Muzyczne powitanie  dzieci – „Dzień  dobry  dzieci,  witam  Was”.
  2.  Otworzyć  podręcznik  str.  98 – 104
  a/  śpiew  solowy  ucznia:  I zw.,  II  zw. , refren  -  całość  na  pamięć,
  b/  młodość  Fryderyka  Chopina  -  przeczytać  str.  98  i  opowiedzieć  rodzicom  lub  rodzeństwu,
  c/  zapoznać  się  z  infografiką  Fryderyka  Chopina  -  lata  młodości  i  lata  nauki  str. 104

Zadanie  domowe
Wykonaj  album  tematyczny  poświęcony  Fryderykowi  Chopinowi (życie  i  twórczość)
Czas  na  wykonanie  zadania  -  do  16  maja  2020 r.
Należy  pozyskać  informacje  z  Internetu  i  podręcznika.
Zapisać  lekcję  do  zeszytu.

 

LEKCJA  MUZYKI  KL  VI      23-03-2020r

Temat – Fryderyk  Chopin  na  emigracji.

 1. Muzyczne powitanie  dzieci – „Dzień  dobry  dzieci, witam  Was”.
  2.  Przypomnienie  i  utrwalenie  piosenki: 
  a/ „Chopin  w  Paryżu”   str. 90  podr.
  b/ „Mój  serdeczny  kraj”  str. 92  podr.
  Teksty  piosenek  na  pamięć.
  3. Dzieci  zapoznają  się  z  tekstem  poświęconym  życiu  i  twórczości  kompozytora 
  str.  88 – 89  podr.

  Zadanie  domowe
  Nauczyć  się  na  pamięć  tekstów  piosenek  „Chopin  w  Paryżu”, „Mój  serdeczny kraj” obowiązkowo, ponieważ  w  piosenkach  są  zawarte  najważniejsze  informacje  dotyczące  życia  Chopina  po  wyjeździe  z  Polski. 

 

LEKCJA  MUZYKI  KL  VII  23-03-2020r

Temat: Chopin  jakiego  nie  znacie  (praca  z  tekstem)

1. Muzyczne  powitanie  dzieci – „Dzień  dobry  dzieci,  witam  Was”.
2. Powtórzenie  i  utrwalenie  gry  na  flecie  prostym  „Oda  do  radości”.
3. Chopin  w  kręgu  rodziny,
4. Chopin  w  oczach  przyjaciół,
5. Chopin  i  jego  kobiety,
6. Chopin  -  wszechstronny  geniusz,
7. Chopin  i  organy,
UWAGA :  pkt  3, 4, 5 ,6, 7,  rozwinąć  pisemnie  na  podstawie  tekstu  str. 107  podr.
i  zapisać  w  zeszycie.