ROK SZKOLNY 2004/2005


 W dniach od 31 VIII do 7 IX panowie (P. Fedyk i M.Solik) z prac interwencyjnych remontowali sklepik. Zamontowano kratę, całość została obłożona panelami, położono nową wykładzinę, zamontowano nowe okienko i zamknięcia. Materiały zakupiono za fundusze sklepiku.

1 IX rozpoczęcie roku szkolnego oraz zmiana na stanowisku dyrektora. Akademią pt. „Naszej siłaczce wielkie podziękowanie” p. Elżbiecie Walus dziękowaliśmy za 14 letnią pracę na tym stanowisku. Stanowsko dyrektora szkoły od 1 IX objął Piotr Haszczyn.

Od 15 IX odbywają się lekcje j.angielskiego. Na dwie grupy (starsza i młodsza) uczęszcza ponad 20 uczniów.

17 IX – dyrektor szkoły przeprowadził rozmowę z dyrektorem Muzeum Ziemi Przemyskiej i pracownikami muzeum. Omówiono harmonogram prac nad Szkolny Programem Edukacji Regionalnej. Na 16 X zaplanowano następna rozmowę o konkretnych działaniach.

19 IX odbyło się spotkanie dyrektora z Radą Rodziców oraz Trójkami klasowymi. Dyrektor przedstawił plan swoich zamierzeń na okres kadencji. D.Sosa przedstawiciel Rady Pedagogicznej ds. współpracy z Rada Rodziców przedstawiła rozliczenie finansowe za rok szkolny 2004/2005. Rodzice ustalili, że w bieżącym roku składaka na RR od rodziny wynosić będzie 4 zł.

20 i 22 IX odbyły się Powiatowe Zawody w Lekkoatletyce. Najlepszy wynik uzyskała Izabela Kurasz, która wynikiem 32 m zajęła I miejsce w rzucie piłeczką palantową. III miejsca zajęły Izabela Kołcz – skok w dal (3.80) i Alicja Pytlowana – bieg na 60 m.

23 IX odbyło się spotkanie z rodzicami. Temat spotkania z dyrektorem: Plan pracy szkoły na rok szkolny 2004/2005, Zamierzenia dyrektor za okres kadencji. Tematy spotkań z wychowawcami: regulamin szkoły, Regulamin sprawdzianu kl.VI.

23 IX odbyło się spotkanie kl.VI ze studentką Historii Sztuki p. Sabiną Sapą. Temat Sztuka w życiu człowieka. Następnie klasy III, IV, V, VI spotkały się ze studentką w sali gimnastycznej, gdzie przestawiła ona droga jaka musi wykonać zainteresowany sztuka uczeń, aby zostać studentem. Spotkanie odbyło się w ramach programu kształtowania pasji życiowych , a zorganizowała go p. Halina Noworolska.

28 IX w Mielcu odbyły się finał wojewódzki w lekkoatletyce. Z naszej szkoły na te zawody zakwalifikowali się: Alicja Pytlowana, Izabela Kołcz i Izabela Kurasz. Dziewczęta uzyskały słabsze rezultaty niż na zawodach powiatowych.

28 IX – Policjanci z Posterunku z Krzywczy odbyli pogadanki z klasami 0, I, II i III o bezpieczeństwie na drodze, w czasie dojścia do szkoły i dojazdów autobusem. Rozdali uczniom kl.I paski odblaskowe oraz kl.II plany lekcji.

29 IX – Przeprowadzono Akcje Sprzątania świata. Akcję z klasami przeprowadziły panie: B. Chomka, H. Noworolska, L. Niklewicz. 
2 XI – rozpoczęła się akcja Szklanka Mleka. Dzieci otrzymują mleczko czekoladowe z kartonika trzy razy w tygodniu za pośrednictwem hurtowni Piotruś Pan. Akcja jest możliwa dzięki sponsorom: Biuru Rozrachunkowemu „Ekspert” z Przemyśla, które zobowiązało się dotować akcję w wysokości 100 zł miesięcznie. 100 zł przekazał również Zarząd Bank Spółdzielczy w Dynowie. Dzięki temu dzieci płacą za mleko 3,5 zł miesięcznie.
2 XI – przed wejściem do szkoły załatano ubytki w chodniku. Materiały przekazał ks. Proboszcz, a prace wykonał p.J. Zaleski w ramach swoich obowiązków.

3 XI na skalniku zasadzono tulipany botaniczne 10 szt., kosaćce syberyjskie (białe, fioletowe) 18 szt., irysy cebulkowe różnokolorowe 10 szt. W październiku zasadzono 45 różnokolorowych krokusów oraz 4 róże rabatowe. Kwiaty zakupiono z funduszy własnych szkoły.

4 XI – dyrektor szkoła brał udział w konferencji zorganizowanej przez hurtownię Piotruś Pan z przedstawicielami Agencji Rynku Rolnego z Rzeszowa. Tematem spotkania były formalności związane z rozliczaniem akcji Szklanka mleka.

4 XI – dyrektor przeprowadził rozmowę z dyrektorką Centrum Kultury Japońskiej p.Igą Dżochowską odnośnie organizacji w naszej szkole Dnia Japońskiego. Ustalono termin kwiecień 2005 r. W programie: prelekcja o kulturze japońskiej, święto parzenia herbaty, pokaz orgiami, koncert fortepianowy. Jest możliwość udziału naszych dzieci w koncercie zespołu muzycznego Miazawa z Japonii 4 II 2005 r godz. 18.00 Hala Sportowa – bezpłatnie.

5 XI – dyrektor zakupił do kl.0 zabawki: puzzle małe, klocki, puzzle duże z cyframi, klocki z literami oraz miasteczko drogowe. Zakupiono również 5 piłek do koszykówki i 4 piłki nożne. Zakupy były finansowane z Zakupy były finansowane z budżetu szkoły na pomoce naukowe. Zakupiono również program komputerowy dla dyslektyków.

5 XI – p.B. Chomka, lider zespołu nr 1, przedstawiła do konsultacji projekt nowego Szkolnego Systemu Oceny z zachowania po zmianach prawnych w tym zakresie.

9 XI – przy wejściu do szkoły otworzono Szkolną Galerie Fotograficzną przygotowaną przez p.D. Sosę i M. Jasińską. W galerii przedstawiono fotografie z najważniejszych wydarzeń w szkole. Również ozdobiono ściany nad schodami obrazkami przygotowanymi przez uczniów pod kierownictwem p.A. Król.

10 XI – odbyła się szkolna akademia z okazji Święta Niepodległości w GOK w Babicach. Przed akademią uroczyście wciągnięto flagę państwową na maszt i odśpiewano hymn. Program artystyczny przygotowała p.Anna Majda, oprawa muzyczna p.A.Król. Po akademii dzieci obejrzały wystawę pt. Dwie drogi do wolności przygotowaną przez p.Małgorzatę i Janusza Dachnowiczów.

11 XI odbyły się środowiskowe obchody Dnia Niepodległości. O godz. 10 odbyła się msza św. W intencji poległych w walce o wolność, a następnie odbył się akademia przygotowana przez p. Majdę i Król. Po akademii odbył się koncert zespołów śpiewaczych z Babic i Ruszelczyc skupionych w Kołach Gospodyń Wiejski.

15 XI – odbył się w ramach edukacji artystycznej koncert muzyki klasycznej. P. Piotr Kopko ze Szkoły Muzycznej im. Malawskiego w Przemyślu przedstawił instrument – gitara klasyczna, natomiast jego uczennica Małgorzata Jaroszczak zagrała kilka utworów klasycznych na gitarę. W lekcji brali udział uczniowie z całej szkoły.

15 XI – M.Dzimira brał udział w II etapie konkursu Twórczości M.Konopnickiej w Przemyślu pod opieką B.Haszczyn. Uczeń i nauczyciel otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział.16 XI – odbył się konkurs humanistyczny organizowany przez Kuratora Oświaty. Brało w nim udział 5 uczniów. (4 z VI i 1 z V). Nadzór nad konkursem sprawowała komisja w składzie: B.Haszczyn, A.Majda, H.Noworolska.

16 XI - Odbył się Ogólnopolski Konkurs j. niemieckiego organizowany przez Oxford plus. W konkursie brało udział 20 uczniów z klas V –VI przygotowanych i pod nadzorem przez B.Haszczyn.

17 XI – odbył się konkurs matematyczno – przyrodniczy. Brało w nim udział 13 uczniów z klasy V i VI. Nadzór nad konkursem sprawowała komisja w składzie: E. Walus, B.Chomka, M.Draganik. 18 XI – 60 uczniów z kl. 0—III wraz z wychowawczyniami wyjechało do Przemyśla na teatrzyk pt. „W tajemniczej krainie krasnali”.

18 XI – odbyła się Rada Pedagogiczna na której zatwierdzono do użytku Znowelizowany Szkolny System Oceny z zachowania. Zostały również przedstawione główne założenia programu naprawczego Szkoły.

19 XI— klasa II pod kierunkiem L.Niklewicz wystawiła dla kl. 0 inscenizację pt. „Co słychać w lesie”.

19 XI – firma przewozowa odebrała pieniądze zebrane przez uczniów w Akcji Góra Grosza zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski pod nadzorem B.Haszczyn. Zebrano łącznie 211 zł.

16 XI—Odbył się konkurs profilaktyczny. Zorganizowany przez nauczycieli z Gimnazjum w Krzywczy. Uczniów do konkursu przygotowała B.Chomka, jak również go przeprowadziła i nadzorowała. W konkursie brało udział 10 uczniów.

23 XI dobyła się wywiadówka. Na zebraniu ogólnym dyrektor poinformował o zmianach w SSO z zachowania, planach remontowych oraz bieżącej działalności szkoły.25 XI w Szkole odbyły się Andrzejki. Inscenizację dla klas 0 – III przygotowała kl.II z p. L. Niklewicz. Zabawy dla klas młodszych przygotowała SU. Nagrody zakupiono z funduszy sklepiku.

26 XI – odbył się konkurs matematyczny dla  uczniów kl.IV, V, VI pod patronatem Oxfordu plus. W konkursie brało udział 26 uczniów przygotowanych przez p. E.Walus.

26 XI – odbyło się spotkanie dyrektora z rodzicami uczniów, którzy uczą się j. angielskiego. Ustalono podzielnie grupy na dwie młodszą kl.IV (zajęcia w piątek) i starszą kl.V – VI (zajęcia w czwartek). Rodzice uczniów dojeżdżających zgodzili się by we własnym zakresie odbierać dzieci ze szkoły. P.Wójt nie zgodziła się na dodatkowy kurs autobusu.

29 XI – w holu na parterze urządzono dekoracje adwentową. Za zaangażowanie się w to dzieło dziękuję p. M.Jasińskiej oraz pracownikom obsługi.

29 – 30 XI – dyrektor szkoły brał udział w dwudniowym szkoleniu dla dyrektorów w Czudcu. Głównymi tematami była organizacja Nadzoru Pedagogicznego, zasady opiniowania arkuszy organizacyjnych, Zadania i kompetencje dyrektora szkoły, zadania dyrektora w zakresie gospodarki finansowej. Szkolenie zorganizowało Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

30 XI – 19 uczniów pisało próbny sprawdzian po klasie VI. Nad sprawnym przebiegiem sprawdzianu czuwała komisja w składzie: E.Walus, B. Haszczyn, D.Sosa.

1 XII – odbyło się spotkanie rodziców, przewoźnika oraz przedstawiciela organu prowadzącego w sprawie dalszego dowożenia dzieci z Babic tzw. Góry. Ustalono iż Organ Prowadzący będzie się starał by przedłużyć chodnik w kierunku Połanek. Do czasu budowy chodnika (może potrwać kilka lat) możliwy będzie dowóz dzieci pod warunkiem iż autobus będzie mógł się bezpiecznie zatrzymywać.

3 XII – wywieszony został harmonogram prac związany z zakończaniem I semestru.

3 XII – od miesiąca grudnia 115 dzieci będzie korzystać z akcji „Szklanka mleka”.

5 XII – dyrektor szkoły na zaproszenie, Komitetu Budowy Kościoła w Ruszelczycach, uczestniczył w uroczystości poświęcenia świątyni.

6 XII – przybył do naszej szkoły św. Mikołaj, który obdarował dzieci i nie tylko podarunkami. Część artystyczną przygotowała kl.0. Za przygotowanie imprezy dziękuję p. M. Draganik.

6 XII – odbył się comiesięczny apel szkolny. Rozstrzygnięto konkurs na Najpiękniejszy różaniec, w którym brało udział 23 uczniów. Konkurs przeprowadziła oraz przygotowała wystawę różaniców p. Marta Jasińska. Nagrody ufundowała firma Roche Polska z Rzeszowa.

8 XII – na holu I piętra została postawiona i udekorowana choinka. Prace na przygotowaniem dekoracji kierowała p. H.Wajda.

9 XII – D.Kokosza wykonał podłączenie telewizora do komputera w pracowni informatycznej. Teraz można oglądać filmy w formacie VCD oraz DVD, jak również prezentować materiały z komputera przez telewizor. Prace zostały wykonane bezpłatnie.

11 XII – uczniowie klasy VI brali udział w Dniu otwartym w Gimnazjum w Krzywczy pod opieką B. Haszczyn. W tym dniu odbył się również II etap Konkursu Profilaktycznego w którym uczniowie z naszej szkoły zajęli II miejsce. Uczniów do konkursu przygotowała B.Chomka.

12 XII -  w Centrum Kulturalnym w Przemyślu odbył się występ zespołu Viktorianki z Ruszelczyc pod kierownictwem p. A.Król, który wykonał koncert kolęd z regionu gminy Krzywcza, a następnie serwował potrawy wigilijne. Koncert odbył się w ramach Jarmarku świątecznego.

17 XII – odbyła się Szkolenie RP w ramach WDN. Przestawiono raport dotyczący Sprawdzianu próbnego, Ewaluacje sprawdzianu zewnętrznego za trzy ostanie lata, zatwierdzono Program naprawczy Szkoły w zakresie poprawy wyniku sprawdzianu zewnętrznego.

22 XII – odbył się apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowany przez M.Jasińską, oprawą muzyczna w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem A. Król. W akademii brała udział p.wójt gminy Krzywcza Z.Lekka oraz nauczyciele wolontariusze. Rozstrzygnięto konkurs na Najpiękniejszą Szopkę. Do konkursu zgłoszono 40 prac w różnych technikach. Na holu I pietra zorganizowano wystawę prac. Wręczono dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Sklepik szkolny, p.A.Król oraz firmę Roche z Rzeszowa.

23 XII – przywieziono części wymienne do remontu pieca C.O. wartości 3000 zł.
3 I – odbył się comiesięczny apel szkolny.
6 I – uczniowie szkoły wraz z nauczycielami uczestniczyli we mszy św. Z okazji Święta Objawienia Pańskiego. Przed mszą, w kościele, jasełka przedstawiła kl. III pod kierunkiem p. H.Noworolskiej.

10 I – odbyła się konferencja klasyfikacyjna.

11 I – odbyła się wywiadówka. Wprowadzono dyżury nauczycieli z poszczególnych przedmiotów tak,  aby rodzice mieli możliwość uzyskania bezpośredniej informacji o postępach swoich dzieci.

12 I – kółko recytatorskie przestawiło inscenizacje bajek znanych polskich autorów. Półroczna społeczna praca p. Danuty Kowal i całego zespołu wypadła bardzo dobrze i spotkało się z uznaniem publiczności oraz zebranego grona pedagogicznego.

12 I – biblioteka została przyniesiona do sali nr 10. Za duży wkład pracy dziękuję D.Sosie oraz pracownikom obsługi: M.Pindzie i M.Jasińskiej oraz chłopcom z kl.VI.

13 I – odbyła się zabawa karnawałowa. Część artystyczną przed zabawą kl.0 – III przestawiły dzieci z kl.0 pod kierunkiem M. Draganik i kl. III pod nadzorem L. Niklewicz. Zabawa dla kl. IV – VI odbyła się przy zespole muzycznym. Samorząd Uczniowski z inicjatywy B.Haszczyn przeprowadził w szkole sprzedaż fantów i w dużej części zebrał pieniądze potrzebne na opłacenie zespołu. Również odbyło się w tym dniu spotkanie nauczycieli z Radą Rodziców przy herbatce.

14 I – odbyła się konferencja podsumowujące zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w I półroczu.

14 I – rozpoczęto remont Sali nr 4 z inicjatywy Rady rodziców i wychowawczyni kl. VI, jako pamiątka i podziękowanie klasy i rodziców za edukację w szkole.

17 I – rozpoczęto remont pomieszczeń sekretariatu szkoły, ubikacji, pomieszczenia na pokój nauczycielski.

18 I – zakończono remont sali nr 4. Prace malarskie wykonał p. T.Buś za kwotę 200 zł, drzwi wstawił wraz ze swoimi materiałami p. Jan Dańczak prace za ok.100 zł (społecznie). Prace elektryczne wartości ok.50 zł wykonał społecznie p. H.Kopiec.

21 I – Polena Astra na prośbę dyrektora zobowiązała się przekazać materiały plastyczne na planowane zajęcia kółka plastycznego.

21 I – p. Ostrowska zobowiązała się przeprowadzić zajęcia w zakresie awansu Zawodowego w dniu 18 II o godz. 12.30.

24 I - dyrektor szkoły na zaproszenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego brał udział w Wyjazdowej Sesji Sejmiku Podkarpackiego w Dynowie. W części artystycznej wystąpił Zespół Babiczanki pod dyrekcja naszej nauczycielki Alicji Król.

25 I – dyrektor szkoły, po konsultacji ze Skarbnikiem UG, podjął decyzję wykonania części remontów WC na piętrze z budżetu własnego szkoły – wymiana żeliwnych odpływów, dobudowa ścianki, wymiana zużytych elementów armatury ceramicznej, montaż dolno spłuków. Prace te nie były ujęte w kosztorysie remontu, a są niezbędne do właściwego funkcjonowania ubikacji. Rezultatem takiej decyzji będą niedobory finansowe na inne zaplanowane w budżecie zadania.

25 I - Zakład Polena Astra przekazał ok. 200 zestawów farb plakatowych różnego typu oraz 80 długopisów Zenit. Wartość darowizny 900 zł.

27 I – został wysłany wniosek do Ministerstwa Edukacji narodowej i Sportu o przyznanie sprzętu sportowego do siatkówki w ramach akcji Sport wszystkich dzieci. Wniosek złożył Uczniowski Klub Sportowy Junior działający przy naszej szkole.

31 I - w ramach akcji Kształtowania Pasji Życiowych u uczniów odbyło się spotkanie z 2 pracownikami Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. W pokazach multimedialnych uczniowie zapoznali się z bogactwem przyrodniczym Pogórza Przemyskiego.

2 II – z zakładu Astara – Zenith szkoła otrzymała farby akrylowe w różnych kolorach z przeznaczeniem na zajęcia plastyczne. Wartości darowizny 400 zł. Zostało zakładowi przekazane pisemne podziękowanie oraz książka o naszej szkole.

3 II – odbyło się spotkanie dyrektorów szkół z gminy w sprawie trybu przyznawania stypendiów szkolnych. 

4 II – z zakładu Sanwil szkoła otrzymała 120 kg (wartość darowizny 140 zł) papieru silikonowego w rolkach, który będzie mógł być wykorzystany do prac plastycznych i dekoracji. 

4 II – 50 uczniów klas IV - VI wraz z wychowawczyniami brało udział w koncercie zespołu Miyazawa z Japonii w Hali Sportowej w Przemyślu. Bilety wartości 900 zł szkoła otrzymała bezpłatnie do Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu.  

7 II – Teatrzyk z Krakowa wykonał inscenizację interaktywną nt. Zapobieganie agresji. 

7 II – p. H.Noworolska zorganizowała Kółko Plastyczne, które prowadzi społecznie. W zajęcia bierze udział 10 uczniów. 

8 II – odbył się comiesięczny apel szkolny. Wręczono na nim wyróżnienia za pracę uczniów w I semestrze: tytuł Wzorowy Uczeń przyznano 7 osobom, udzielono 28 pochwał. P. D.Sosa ogłosiła Konkurs czytelniczy. Od 2 do 11 II – rodzice składali wnioski na stypendia szkolne. 

 18 II – odbył się rytuał Pasowania na czytelnika uczniów klasy I. Uroczystość przygotowała p. D. Sosa wraz z klasą I i Samorządem Szkolnym. Bardzo dziękuję za podtrzymywanie tradycji szkolnej i wykonanie części artystycznej na wysokim poziomie 

 Od 21 II do 23 II odbyły się Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów naszej Szkoły. Dni te były wolne od zajęć dydaktycznych. 

24 II – dyrektor szkoły oraz Prezes ZNP wzięli udział w Sesji Rady Gminy Krzywcza, gdzie uchwalono budżet gminy. Nie przedstawiono szczegółów dotyczących budżetu poszczególnych szkół. 

2 III – odbył się w naszej szkole Gminy Turniej w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. Obecni byli uczniowie i uczennice z Krzywczy, Ruszelczyc i Babic. Turniej zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców wygrał zespół z Babic pod kierunkiem p. B.Chomki. Głównym organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy Junior.

5 III – rozpoczęły się duże opady śniegu. Był przejściowe trudności w dowozie dzieci do szkoły. Wielu uczniów nie było obecnych w szkole przez następne kilka dni.

7 III – odbyła się w naszej szkole akademia poświęcona patronowi szkoły Juliuszowi Słowackiemu, która przygotowały panie A.Majda i B.Haszczyn (dziękuję za przygotowanie występów). Odbył się również konkurs poświęcony interpretacji poezji J.Słowackiego między klasami IV, V, VI (9 uczniów). Główną nagrodą był przechodni puchar dyrektora szkoły. Wygraną i puchar zapewniła sobie klasa VI.

8 III – obchodziliśmy tradycyjnie Dzień Kobiet.

11 III  - odbył się Dzień japoński w naszej szkole. Dzięki pomocy Centrum Kultury Japońskiej odbyło się 2 godzinne spotkanie z p.Atsuką, która uczyła dzieci trudnej sztuki origamii oraz wykonała kilka utworów na pianinie. P. Iga Dżochowska – dyrektor centrum przybliżyła uczniom kraj kwitnącej wiśni. Dekoracje szkoły wykonali uczniowie pod kierunkiem p.E.Walus.

12 III – 2 uczniów klasy III wzięli udział w II etapie konkursu matematycznego w Krzywczy. Po eliminacjach szkolnych J.Sikorski i A.Niklewicz reprezentowali naszą szkolę na etapie gminnym. Etap szkolny przeprowadziła i przygotowała uczniów do konkursu p.H.Noworolska. A. Niklewicz zajęła I miejsce, a J. Sikorski II. Uczniowie ci będą reprezentować gminę w konkursie na wyższym szczeblu.

15 III – A.Majda, B. Haszczyn i dyrektor szkoły brali udział w szkoleniu zorganizowanym przez OKE w Jarosławiu. Celem spotkania było przekazanie zmian w procedurach egzaminacyjnych oraz analiza postaw uczniów w świetle ankiet pisanych po egzaminie gimnazjalnym. Otrzymano również biuletyny i załączniki do protokołu.
16 III – dyrektor szkoły brał udział w Zajęciach Zespołu Samokształceniowego się dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Krzywcza i Dubiecko w Bachórcu. Ustalona na nim harmonogram, tematykę i miejsce spotkań. W zajęciach brali udział przedstawiciele PCDN z Przemyśla. p.Magnowska i p.Mazur.

16 III – zakupiono używaną kserokopiarkę za 2500 zł. Pieniądze na ten cel przeznaczyła spółka leśna Prokurawa z Babic 2000 zł oraz Rada Rodziców 500 zł. Stara kserokopiarka została naprawiona – koszt 100 zł i będzie używana w razie potrzeby.

18 III – odbyła się Rada Pedagogiczna. Przedmiotem obrad była opinia RP w sprawie oceny pracy dyrektora na swoim stanowisku. Omówiono także bieżące sprawy.

23 III – dyrektor szkoły brał udział w Sesji Rady Gminy, gdzie zatwierdzono nowy regulamin wynagradzania oraz regulamin przyznawania stypendiów szkolnych.

23 III – odbyła się akademia z okazji Świat Wielkanocnych przygotowana przez p.L.Niklewicz z kl.II. Do części artystycznej włączyła się kl.0 pod kierunkiem p. M.Draganik. Oprawę muzyczna przygotowała p.A.Król. Bardzo dziękuję za przygotowanie świątecznego nastroju. Rozstrzygnięto konkurs na Najpiękniejszą Palmę, w której brało udział 28 uczniów i kl.IV. Za prace włożoną w przygotowanie konkursu dziękuje p.M.Jasińskiej i p.E.Walus.

Od 23 III do 30 III trwała przerwa świąteczna.

2 IV zmarł papież Jan Paweł II 

4 IV - na pierwszej lekcji odbył się apel. Dyrektor szkoły przestawił postać papieża oraz wpływ jego nauczania na swoje życie. Uczniowie z uwagą wysłuchali tego. Widać było wzruszenie oraz panowała absolutna cisza. W szkole powstał ołtarzyk upamiętniając postać papieża. Przy szkole zawisły biało – czerwone flagi przepasane kirem oraz flagę na maszcie opuszczono do połowy. Przedstawiciela uczniów ze wszystkich klas zasadzili przed szkoła forsycję na pamiątkę tego dziejowego wydarzenia. Na karcie papieru uczniowie wszystkich klas wpisywali swoje myśli związane z osobą Ojca świętego. Nauczyciele nosili białe wstążeczki na znak pamięci i duchowej łączności z osobą Jana Pawła II.

5 IV – na holu I pietra urządzono miejsce modlitwy, ołtarzyk oraz sztandar szkoły przepasany kirem. Poszczególne klasy wraz z nauczycielami miały godzinne czuwania modlitewne w intencji Ojca Świętego.

8 IV – w dniu pogrzebu Papieża Jana Pawła II z inicjatywy dyrektora szkoły, rady sołeckie i OSP w Babicach został umieszczony Krzyż Papieski na babickim wzgórzu. W uroczystości brali udział uczniowie z wychowawcami ze wszystkich klas.

9 IV – odbyło się spotkanie z okazji 10 rocznicy pielgrzymki do Rzymu KSM archidiecezji przemyskiej. Uczestnicy spotkania za wynajęcie sali ofiarowali 50 zł.

11 IV – szkoła otrzymała od p. Wiśniowskiej z Ostrowa bratki oraz 4 worki ziemi torfowej (częściowo odpłatnie).

12 IV – odbyła się wywiadówka kl. I – VI. 

14 IV – klasa VI wraz z wychowawczynią odbyła rajd krajoznawczy po najbliższej okolicy. W wypadzie brało udział 13 uczniów.

15 IV – J.Sikorski i Niklewicz brali udział w II etapie konkursu matematycznego w Przemyślu. Opiekunce naszych matematyków p. H. Noworolskiej dziękuję za przygotowanie uczniów.

21 IV – odbył się apel poświęcony Dniu Ziemi przygotowany przez p. B. Chomkę. Muzyczną oprawę przygotował chór pod kierunkiem p. A. Król. 

21 IV – przed szkołą zakończyły się prace dotyczące wizualizacji Misji Szkoły. Na skalniku zostały umieszczone: Kapliczka z figurką Chrystusa Frasobliwego, ule, oraz korzenie. Za pomoc w realizacji przedsięwzięcia dziękuję p. Janowi Zaleskiemu. 

22 IV – odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów do klasy 0 na rok szkolny 2005/2006. 

23 IV – w sobotę odbyła się próba chóru szkolnego. Opiekunce chóru p. A. Król dziękuje za zorganizowanie zajęć.

26 IV – został pozytywnie zaopiniowany przez radę Pedagogiczną arkusz organizacyjny szkoły i przekazany organowi prowadzącemu.

27 IV – samorząd szkolny zorganizowała dyskotekę dla uczniów kl.IV – VI za zaproszeniami. Opiekunce S.U. oraz nauczycielom opiekunom dziękuję za zorganizowanie zabawy.

28 IV – p. Jan Bachowski ofiarował (Inspektor Nadzoru remontów przeprowadzonych w lutym) ofiarował 10 kg grinplastu na potrzeby szkoły.

29 IV – odbyła się szkolna akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja, która odbyła się w GCK w Babicach. Uroczystość przygotowała p. B.Haszczyn, oprawę muzyczną wykonał chór Pelicano pod dyrekcją p.A.Król. Za przygotowanie uroczystości składam serdeczne podziękowanie.

30 IV – p. Jacek Brzozowski przywiózł z pod Bielska – Białe sadzonki do kącika z roślinami kwaśnolubnymi, które ofiarował p. Eugeniusz Pudełko z Pisarzowic. Wartość darowizny ok.200 zł 

3 V – odbyły się środowiskowe uroczystości związane ze Świętem 3 Maja. We mszy św. brał udział poczet sztandarowy SP Babice oraz szkoła współorganizowała część artystyczną. Za jej przygotowanie składam jeszcze raz podziękowanie p.B.Haszczyn i p. A. Król.

5 V – odbyło się spotkanie z p. Szelążkiem nauczycielem muzyki, który zaprezentował instrument Altówka oraz wykonał koncert.

5 V - dyrektor szkoły brał udział w pracach Komisji Oświatowej działającej przy Radzie Gminy. Ustalono tryb i wysokość wypłacania stypendiów szkolnych.

6 V – dyrektor wraz z uczniami kl.V przygotował kącik roślin kwaśnolubnych.

7 V – p.Wiśniowska z Ostrowa bezpłatnie przekazała 5 worków ziemi oraz kwiaty.

7 V – przekazano 10 antyram (80 x 60 cm) p. J. Błońskiemu z Muzeum Ziemi Przemyskiej do przygotowania wystawy pt. Babice zaginione. Antyramy wykonał zakład szklarski p. Stodolińskiego w cenie 20 zł za sztukę. Pieniądze na ten cel przekazał Sklepik Szkolny.

9 V – odbyło się spotkanie z p. Alicją Chruścicką – wychowanka naszej szkoły, która przedstawiła dorobek poetycki papieża Jana Pawła II oraz zaprezentowała swoją poezję.

9 V – w szkole odbywa praktykę dwie uczennice z Technikum Ekonomicznego z Nienadowej.

11 V – zakończono prace przy kąciku roślin kwaśnolubnych. W prace szczególnie byli zaangażowani uczniowie kl.V, którym serdecznie dziękuję.

13 V – przed szkoła powstał kącik z roślinami typu rojnik. 10 gatunków pozyskanych z własnych zasobów.

16 V – ogłoszono wyniki Sprawdzianu kl. VI. Szkoła uzyskała średnią liczbę punktów 26,8, co należy uznać za sukces.

18 V – dyrektor szkoły brał udział w zajęciach Zespołu Samokształceniowego, który odbył się w Nienadowej.

17 V – odbył się Gminny Turniej w mini piłce nożnej chłopców, w którym  brało udział 5 drużyn z terenu Gminy Krzywcza. Głównym organizatorem imprezy był UKS Junior. Podziękowania dla p. B. Chomki za pomoc w przygotowaniu rozgrywek. Babicka szkoła zajęła III miejsce.

17 V – odbyło się badanie pilotażowe kl.0 przez pracowników Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej z Przemyśla.

19 V – klasy IV – VI wyjechały do Rzeszowa do teatru im W. Siemaszkowej na spektakl Pt. „Mały Książe”. W wyjeździe brało udział   uczniów. Za przygotowanie wyjazdu dziękuję p.A.Majdzie oraz wychowawcom klas.

20 V – odbył się szkolny etap konkursu Ortograficznego dla klas I – III.

23 V – rozpoczęły się w naszej szkole Dni Sportu Szkolnego.

25 V – odbyła się akademia z okazji Dnia Matki w reżyserii p.H.Noworolskiej oprawa muzyczna p. Alicja Król. Głównymi aktorami uroczystości była kl.III. Swój występ przedstawiło również kółko recytatorskie pod kierunkiem p. D.Kowal. Licznie zebrane mamy zostały ugoszczone ciastem przygotowanym przez p.D.Sosę oraz p.H.Noworolską. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości składam serdeczne podziękowanie.

26 V – jak, co roku poczet sztandarowy naszej szkoły brał udział w procesji Bożego Ciała. Opiekę nad pocztem sprawowała p. M.Draganik.

30 V odbył się etap gminny konkursu Ortograficznego zorganizowanego przez p.A.Majdę i B.Haszczyn. W konkursie brało udział dzieci ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Organizatorom konkursu serdecznie dziękuję.

31 V – wstęp rozrywkowo iluzjonistyczny w wykonani klauna cyrkowego. Udział wzięły wszystkie klasy.

1 VI – dzień Dziecka zajęcia wychowawcze. Odbył się finał Dni Sportu szkolnego – rozgrywki w mini piłce nożne i siatkowej, Spartakiada biegowa dla kl.0 – III. Rozstrzygnięto konkurs czytelniczy prowadzony przez p.D. Sosę oraz wręczono nagrody. Za pomoc w przygotowaniu imprezy dziękuje p.B. Chomce, p. D.Sosie oraz wszystkim wychowawcom. 

4 VI –klasy IV – VI wzięły udział w rajdzie gminny Pt. Różańcowa droga zdrowia. W przewidzianym przeglądzie pieśni pielgrzymkowych wystąpił chór pod dyrekcją p.Alicji Król. Plakietki przygotowała p.E.Walus. Wychowawcom klas IV – VI oraz osobom zaangażowanym w imprezę składam serdeczne podziękowanie.

W dniach 6 – 7 VI 15 uczniów kl.VI brało udział w pieszym rajdzie na Kalwarie Pacławską. Dziękuję p.B.Haszczyn za zorganizowanie przedsięwzięcia. 

13 VI odbyła się rada pedagogiczna podsumowująca prace w zespołach problemowych. Omówiono następujące zagadnienia: Wyniki uczniów po sprawdzianie w kl.VI, w klasie III i próbny w kl.III. Zatwierdzono szkolne standardy w nauczaniu zintegrowanym, omówiono wyniki wprowadzenia znowelizowanego SSO z zachowania oraz wyniki dostosowania Programu wychowawczego szkoły do zmieniających się przepisów. 

15 VI – kl. II wraz z wychowawczynią zorganizowała sobie piknik klasowy. 

16 VI – kl. III wraz z wychowawczynią p. H.Noworolską zorganizowała sobie piknik klasowy.

16 VI –odbył się w naszej szkole Kiermasz podręczników szkolnych. 

19 VI – odbyło się w naszej szkole otwarcie wystawy pt. Babice zaginione, przygotowane wspólnie z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili: p.Jacek Błoński z ramienia Muzeum oraz Aleksander Błońskie – wspomnienie o ojcu Henryku Błońskim. Wystawę prac plastycznych zaprezentowali uczniowie z kółka plastycznego pod kierunkiem p.H.Noworoskiej. Sprzedawano płyty CD z nagraniem chóru szkolnego oraz Szkolne zdjęcia w formie elektronicznej.

20 VI – klasy IV i V wraz z wychowawczyniami brały udział w całodniowym wypadzie po najbliższej okolicy i ognisku.

24 VI – mszą św. i częścią artystyczną zakończyliśmy rok szkolny 2004/2005. Szczególnie dziękowaliśmy za 30 lat pracy dydaktyczno – wychowawczej p. Elżbiecie Walus.