PRZYRODA  KL.IV

Temat: Jakie drzewa rosną w lesie?

 Zapisz temat w zeszycie. Skorzystaj z podręcznika str.187-192 i przeczytaj zakres materiału wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 1 str.113 i 4 srt.115.

Temat: Na łące i na polu uprawnym.

Podręcznik str.193 -197; 197 -201. Zapoznaj się z materiałem w podręczniku. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1-4 str.116 -117;1-4 str.118-119

KL.V

BIOLOGIA

Temat: Znaczenie i pogląd roślin okrytonasiennych.

Temat wpisz do zeszytu, przeczytaj strony z podręcznika str.148- 153 i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1-5 str.95-96.

GEOGRAFIA

Temat: Krajobraz wysokogórski Himalajów.

Wypisz w zeszycie przedmiotowym piętra roślinności w Himalajach z podręcznika str. 152 a następnie wykonaj w ćwiczeniach wykonaj zadania 1-5 str.87-89.

Obejrzyj dowolny film o polskich Himalaistach ( np. Jerzy kukuczka , Wanda Rutkiewicz).

KL.VI

BIOLOGIA

Temat: Podsumowanie całorocznej pracy.

GEOGRAFIA

Temat: Relacje polski z sąsiadami.

Podręcznik str.168 -172 proszę zapoznać się z treścią w podręczniku i wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń.

Kl.VII

BIOLOGIA

Temat: Higiena i choroby układu rozrodczego.

 Przeczytaj zakres materiału z podręcznika str.235-240

Temat: Równowaga wewnętrzna organizmu – homeostaza.

Przeczytaj zakres materiału z podręcznika str.245 -246

Temat: Choroba – zaburzenia homeostazy.

Przeczytaj z podręcznika zakres materiału str.247 – 252.

Temat: Uzależnienia  i ich wpływ na organizm.

Podręcznik str.253- 256. Obejrzyj dowolny film o skutkach uzależnienia  np.  od papierosów, alkoholu, leków, narkotyków.

GEOGRAFIA

Temat: Poznaję region, w którym mieszkam.

Podręcznik str.198 – 205 zapoznaj się z materiałem.

Temat: Moja mała ojczyzna.

Podręcznik str. 206 -209.Skorzystaj z różnych stron Internetowych i  zapoznaj się wiadomościami o  gminie Krzywcza ( uwzględniając historię naszego regionu, położenie, walory przyrodnicze itp.) .

Kl.VIII

Temat: Parki Narodowe i Krajobrazowe Polski.

Obejrzyj film  wybierając  jeden z Parków Narodowych i jeden z Parków Krajobrazowych.

Temat: Polscy Himalaiści. ( np.Jerzy Kukuczka, Wanda Rutkiewicz).

 

 


 

PRZYRODA

KLASA IV

Temat: Warunki życia na lądzie.

Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym i przeczytaj z podręcznika ze str. 177-180.

Wykonaj zadania w zeszycie ćw.1,2,3 str.108-109.

Temat: Las ma budowę warstwową.

Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym przeczytaj z podręcznika o lesie i jego warstwowej budowie str.181-186. Zrealizuj zadania w zeszycie ćwiczeń 1,2,3 str.110-111

KLASA V

BIOLOGIA

Temat: Znaczenie roślin nagonasiennych w przyrodzie i dla człowieka.

Proszę o przeczytanie zakresu materiału ze str.137-142 i zrealizowanie zadań w zeszycie ćwiczeń 1-3 str.87 i zad.7-8 str.89.

Temat: Okrytonasienne- formy roślin, budowa i sposoby zapylania kwiatów.

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str.137- 142 oraz wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1-4 str.91-92.

GEOGRAFIA

Temat: Krajobraz śródziemnomorski. Proszę zapisać temat w zeszycie przedmiotowym.

Podręcznik str.136- 141 należy zapoznać się z tekstem a następnie wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń

Temat: Krajobraz tajgi i tundry.

 Proszę zapisać temat w zeszycie przedmiotowym.

Materiał w podręczniku str. 142-148.

KLASA VI

BIOLOGIA

Temat: Przegląd i znaczenie ssaków.

Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym a następnie z podręcznika przeczytaj ze str.136-142.

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1-7 str.111-113.

 

GEOGRAFIA

Temat: Współczesne problemy Ukrainy.

 Proszę zapisać temat w zeszycie a następnie przeczytać z podręcznika str.153-159.

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń1-5 str.93-95.

Temat: Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji.

Napisz temat w zeszycie przedmiotowym a następnie przeczytaj z podręcznika zakres materiału str.161-165.Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1-4 str.97-99.

KLASA VII

BIOLOGIA

Temat: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego.

Proszę zapisać temat w zeszycie i zapoznać się z materiałem z podręcznika str.221-223

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1-3 str.111

Temat: Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin.

Proszę zapisać temat w zeszycie i zapoznać się z materiałem z podręcznika str.224-229

Zrealizuj zadania w zeszycie ćwiczeń 1-6 str113-114

Temat: Rozwój człowieka od narodzin do starości.

Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym następnie przeczytaj z podręcznika str.230-234

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1-4 str.116

GEOGRAFIA

Temat: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług.

Proszę o przeczytanie z podręcznika str.187-189.

Temat: Wpływ walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki.

Zapoznaj się z materiałem z podręcznika str.190-193.

KLASA VIII

Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

Z podręcznika zapoznaj się z materiałem str.152-168. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1,2 str.87

Temat: Sposoby ochrony przyrody.

Z podręcznika zapoznaj się z materiałem str.157-168. Wykonaj w zeszycie ćw.1-7str.90-92.

GEOGRAFIA

Temat: Prace badawcze w Arktyce i Antarktydzie.

Proszę o zapoznanie się z materiałem ze str. 180-184.

 


Klasa IV

Przyroda

Temat: Wody słodkie i wody słone.

Zapisz temat w zeszycie. Następnie z podręcznika str.147-150 proszę przeczytać zakres materiału. Wypełnij w zeszycie ćwiczeń zadania str.92-93.

Temat: Warunki życia w wodzie. Zapisz temat w zeszycie.

Podręcznik str.162-165 proszę o przeczytanie następnie zrealizowanie zadań w zeszycie ćwiczeń zad.1 str.101

Klasa V

Biologia

Temat: Mchy – znaczenie w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Przeczytaj z podręcznika o mchach ich środowisku występowania, budowie i jak się rozmnażają. Następnie w zeszycie zapisz w punktach o znaczeniu mchów w przyrodzie i dla człowieka. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 1,2,3 str.79 – 80.

Geografia

Temat: Krajobrazy sawanny i stepu.

Zapisz temat w zeszycie, przeczytaj z podręcznika str.120 -126

Wykonaj zadania w zeszycie ćw.str.72- 74

 

Klasa VI

Biologia

Zapisz temat w zeszycie : Przegląd i znaczenie ptaków.

Przeczytaj z podręcznika str.125-130

W zeszycie ćwiczeń wypełnij zadania 1-9 str.102-105

 

Geografia

Temat: Zmiany w przemyśle Niemiec.

Podręcznik str.131-135 a następnie proszę  wykonanie w zeszycie ćwiczeń zadań 1,2,3,4 str.82-83.

Temat: Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji.

Proszę o przeczytanie z podręcznika str.140 -144następnie wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń 1,2,3,4 str. 82-83 oraz 1,2,3 str.85-86.

Klasa VII

Biologia

Temat: Budowa i działanie narządu wzroku.

Podręcznik str.195-199

Temat: Ucho – narząd słuchu i równowagi.

Podręcznik str.200-202

Temat: Higiena oka i ucha.

Podręcznik str.203-207

Proszę zapisać te tematy w zeszycie przedmiotowym następnie przeczytać zakres materiału z podręcznika wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń 1,2,3 str. 98 ćw.1,2 str.100 ćw.1,2,3 str.102

Geografia

Temat: Warunki produkcji energii z różnych źródeł.

Podręcznik str.175 -177

Temat: Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich.

Podręcznik str.178-180

Proszę o zapisanie tematów w zeszycie przedmiotowym a następnie o zapoznanie się z materiałem w podręczniku.

Klasa VIII

Biologia

Temat: Różnorodność biologiczna.

Podręcznik str.137 – 142

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

Podręcznik str.143-151

Proszę o zapisanie tematów w zeszycie przedmiotowym a następnie o zapoznanie się z materiałem w podręczniku. 

 


Klasa IV

Przyroda

 Temat: Krajobraz  wczoraj i dziś.

Powtórz co to jest krajobraz naturalny i kulturowy jakie są jego cechy charakterystyczne. Zapisz te tematy w zeszycie przedmiotowym następnie wykonaj zadanie 1,2,3, 4 w zeszycie ćwiczeń str.94-95. Wyślij zdjęcie zad.3i4

Na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Temat: Obszary i obiekty chronione. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym następnie przeczytaj z podręcznika czym charakteryzuje się park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy. Wybierz i obejrzyj dowolny film o Bieszczadzkim Parku Narodowym .

 

Klasa V

BIOLOGIA

Temat: Podsumowanie działu IV

Z podręcznika proszę przeczytać pytania ze str.112 następnie odpowiedzi należy przysłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GEOGRAFIA

Temat: W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.

Zapisz  temat w zeszycie przedmiotowym przeczytaj tekst z podręcznika

str.113-119.Uzupełnij tabelę i prześlij na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Cecha

Wilgotny las równikowy

Las liściasty i mieszany strefy umiarkowanej

Wygląd

 

 

 

 

Klimat

 

 

 

 

Rośliny i zwierzęta

 

 

 

 

Życie ludzi i ich

działalność

 

 

 

 

 

Klasa VI

BIOLOGIA

Temat: Ptaki- kręgowce zdolne do lotu.

Obejrzyj dowolny film dotyczący ptaków.

 

GEOGRAFIA

Temat: Turystyka w Europie Południowej.

Przeczytaj z podręcznika str.120-124 wypełnij zadania w zeszycie ćwiczeń.Aby utrwalić wiedzę skorzystaj z filmu edukacyjnego na YauTube 6klasa-Turystyka w Europie Południowej.

 

Klasa VII

BIOLOGIA

Temat: Higiena i choroby układu nerwowego.

Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym, przeczytaj o chorobach układu nerwowego str.185-189.Wypisz te choroby do zeszytu przedmiotowego.

Temat: Podsumowanie działu VIII

Z podręcznika str.191-192 proszę przeczytaj pytania od 1-13 następnie same odpowiedzi zapisz w zeszycie i odeślij na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

GEOGRAFIA

Temat: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi.

Z podręcznika str. 170-174 zapoznaj się z materiałem następnie napisz odpowiedzi do następujących pytań :

1.Podaj trzy przykłady metod stosowanych w ochronie przeciwpowodziowej.

2.Wyjaśnij wpływ budowy sztucznych zbiorników na występowanie powodzi.

 

Klasa VIII

BIOLOGIA

Temat: Materia i energia w ekosystemie.

Temat: Podsumowanie działu III

Proszę zapoznać się z tym materiałem z podręcznika .Przygotować się do odpowiedzi ustnej z działu III podczas konsultacji.

 

GEOGRAFIA

Temat: Podsumowanie działu IV

Proszę o przygotowanie się do odpowiedzi ustnej podczas konsultacji z Australii i Oceanii. 

 

Klasa VII

BIOLOGIA

Temat: Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy.

Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym przeczytaj zakres tematu w podręczniku

Str.177- 184. Następnie skorzystaj z Internetu i wyszukaj film o działaniu układu nerwowego ośrodkowego i obwodowego obejrzyj go. W zeszycie zapisz odpowiedzi na pytania:

-za co odpowiada  mózg, móżdżek i pień mózgu

- wymień rodzaje odruchów

Odpowiedzi sprawdzę po powrocie do szkoły.

 

GEOGRAFIA

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

Zapisz temat w zeszycie następnie podaj trzy przykłady czynności, które możesz wykonywać codziennie, aby chronić środowisko przyrodnicze w swojej najbliższej okolicy.

 Wyślij te propozycje na maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KLASA VIII

BIOLOGIA

Temat: Wpływ zależności pokarmowych na funkcjonowanie ekosystemów.

Zapisz temat w zeszycie następnie przeczytaj z podręcznika str.121-124.Przeanalizuj sieć pokarmową w lesie str.122 w podręczniku. Następnie na podstawie dostępnych źródeł informacji przedstaw sieć pokarmową w jeziorze lub łące. Wyślij na pocztę This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

GEOGRAFIA

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii.

Temat; Ludność i gospodarka Australii.

Zapisz te tematy w zeszycie a następnie skorzystaj z zasobów Internetu i obejrzyj dowolny film dotyczący Australii.

 


PRZYRODA

Klasa IV

Temat: Co to jest krajobraz?

Temat: Poznajemy formy terenu.

Przeczytaj zakres materiału z podręcznika str.138 - 142 dotyczący tych dwóch tematów następnie zapisz te tematy w zeszycie przedmiotowym. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń zadania 1 str.86 i 1 str.88 .

W zeszycie przedmiotowym opisz krajobraz, który występuje w twoim miejscu zamieszkania. Uwzględnij jak najwięcej elementów. Wyślij zdjęcie tego opisu na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Proszę uczniów klasy IV którzy jeszcze zalegają z poprzednim zadaniem o realizację tych zadań i przesłanie na mojego maila abym mogła ocenić.

 

Klasa V

GEOGRAFIA

Temat: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe

Zapisz ten temat w zeszycie przedmiotowym następnie z podręcznika przeczytaj str. 108-112

Naucz się na pamięć ( Str.111 podręcznik) układu stref krajobrazowych, poćwicz z użyciem atlasu geograficznego. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń, sprawdzę po powrocie do szkoły.

 

BIOLOGIA

Temat: Pęd. Budowa i funkcje łodygi.

Temat: Liść- wytwórnia pokarmu.

Zapisz te tematy w zeszycie.

Przeczytaj zakres materiału z podręcznika str.102-109. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1,2 str. 69  6,7,8 str.71  1,2 str.72  3-6 str.74-75. Proszę nie wysyłać sprawdzę po powrocie do szkoły.

Zadanie długoterminowe: (zadanie do końca roku szkolnego)

  Hodowla rośliny z sadzonki liściowej (np. liść fiołka alpejskiego)

Na podstawie obserwacji wzrostu hodowli rośliny z sadzonki liściowej uzupełniaj tabelę.

Data

Obserwacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po powrocie do szkoły przyniesiecie hodowle liści.

 

 

Klasa VI

BIOLOGIA

Tematy: Podsumowanie działu IV.

Zapisz temat w zeszycie następnie z podręcznika str.115-116 przeczytaj pytania od 1 do 12 podaj tylko odpowiedzi i prześlij na maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

GEOGRAFIA

Temat: Przemysł i usługi we Francji.

Temat: Energetyka w Europie.

Przeczytaj z podręcznika zakres tych tematów zapisz je w zeszycie przedmiotowym.

Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń 1-5 str.69-70 oraz 1-5 str.73-74

Wypełnij tabelkę i odeślij na maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ŻRÓDŁA ENERGII

ODNAWIALNE

NIEODNAWIALNE

 

 

 

Biomasa, energia wód, energia słoneczna, gaz ziemny, węgiel kamienny, energia wiatru, ropa naftowa, energia jądrowa.

Proszę uczniów klasy VI którzy jeszcze zalegają z poprzednim zadaniem o realizację tych zadań i przesłanie na mojego maila abym mogła ocenić.

 

Klasa VII

BIOLOGIA

Temat: Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy.

Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym przeczytaj zakres tematu w podręczniku

Str.177- 184. Następnie skorzystaj z Internetu i wyszukaj film o działaniu układu nerwowego ośrodkowego i obwodowego obejrzyj go. W zeszycie zapisz odpowiedzi na pytania:

-za co odpowiada  mózg, móżdżek i pień mózgu

- wymień rodzaje odruchów

Odpowiedzi sprawdzę po powrocie do szkoły.

 

GEOGRAFIA

Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

Zapisz temat w zeszycie następnie podaj trzy przykłady czynności, które możesz wykonywać codziennie, aby chronić środowisko przyrodnicze w swojej najbliższej okolicy.

 Wyślij te propozycje na maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KLASA VIII

BIOLOGIA

Temat: Wpływ zależności pokarmowych na funkcjonowanie ekosystemów.

Zapisz temat w zeszycie następnie przeczytaj z podręcznika str.121-124.Przeanalizuj sieć pokarmową w lesie str.122 w podręczniku. Następnie na podstawie dostępnych źródeł informacji przedstaw sieć pokarmową w jeziorze lub łące. Wyślij na pocztę This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GEOGRAFIA

Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii.

Temat; Ludność i gospodarka Australii.

Zapisz te tematy w zeszycie a następnie skorzystaj z zasobów Internetu i obejrzyj dowolny film dotyczący Australii.


KLASA VII

BIOLOGIA

Tematy: Zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego oraz budowa i rola układu nerwowego przeczytaj i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str.88-89.Jako dowód twojej pracy wyślij zdjęcie na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GEOGRAFIA

Zapisz temat do zeszytu: Handel w Polsce następnie przeczytaj z podręcznika (158-160) to zagadnienie i daj odpowiedzi na pytania ze str.160 ćw.1,2,3

 

KLASA VIII

BIOLOGIA

Temat: Czym jest ekosystem?

Rodzaje ekosystemów, do czego wykorzystujemy ekosystemy, przemiany ekosystemów.

Uwzględniając te pytania dotyczące ekosystemu postaraj się dać odpowiedzi na wszystkie pytania w postaci prezentacji multimedialnej a następnie prześlij na pocztę This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

GEOGRAFIA

Temat: Podsumowanie działu 3.

Na podstawie różnych źródeł uzupełnij tabelę dotyczącą amerykańskich firm według wzoru.

Prześlij na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LP.

FIRMA

BRANŻA

PRZYKŁADOWE PRODUKTY

1

Coca-Cola Company

 

Napoje gazowane, soki

2

Google LLC

 

 

3

Ford Motor Company

 

 

4

The Walt Disney Company

 

 

5

Microsoft

 

 

6

Pfizer Inc.

Farmaceutyczna

 

7

Levi Strauss&Co.

 

 

8

Calvin Klein Inc.

 

 

9

McDonald”s Corporation

 

 

10

Apple Inc.

 

 

 


PRZYRODA KLASA IV

1.Przeczytaj temat: Niebezpieczeństwa i pierwsza pomoc w domu.( Podręcznik str. 128 -129)

Zapisz ten temat w zeszycie przedmiotowym.

2.Temat: Uzależnienia i ich skutki. Przeczytaj zakres materiału z podręcznika następnie w zeszycie przedmiotowym zapisz ten temat, napisz definicję co to jest uzależnienie.

Następnie wybierz jeden rodzaj uzależnienia (może być inny niż w podręczniku) ,napisz kilka zdań o nim i wyślij na e- mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KLASAV

BIOLOGIA

Przeczytaj z podręcznika temat: Korzeń – organ podziemny rośliny.(Podręcznik str.98- 101)

Temat zapisz w zeszycie następnie narysuj korzeń i podpisz jego strefy. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 1,2,3,5.

 

GEOGRAFIA

Napisz w zeszycie przedmiotowym temat: Podsumowanie działu 3.

Następnie czytaj z podręcznika str.99 -100 zadania zapisuj tylko odpowiedzi (np. Zad. 1

1-a;2c itd.). Odpowiedzi zadań( od 1 -6). Wyślij na e- maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

KLASAVI

BIOLOGIA

Przeczytaj temat z podręcznika: Przegląd  i znaczenie gadów następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń. Wykorzystując różne źródła wiedzy scharakteryzuj jednego z gadów występujących w Polsce, a następnie ten opis wyślij na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

GEOGRAFIA 

Zadanie :Uwzględniając walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe Danii i Węgier napisz do ,którego kraju chcielibyście pojechać i dlaczego? Napisz swoją motywację i wyślij na

e- mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

PRZYRODA  KLASA IV

 Materiały do samodzielnej nauki z przyrody, biologii i geografii przygotowane przez p. Martę Jasińską.

Zakres materiału z przyrody, biologii i geografii który należy zrealizować w domu od dnia 26 marca.

 Uczniowie czytają z podręcznika tematy i zapisują jego temat w zeszycie przedmiotowym a następnie wykonują w zeszycie ćwiczeń zadania.

Temat: Choroby, którymi można się zarazić str.119 – 123 ( podręcznik) zeszyt ćwiczeń str.76 – 77.

Temat: Jak sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach str.124- 129

( podręcznik) zeszyt ćwiczeń str.78 – 80.

 

BIOLOGIA Kl. V

Przeczytaj z podręcznika temat: Tkanki roślinne, następnie zapisz temat w zeszycie przedmiotowym, oraz wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str.62 – 65.

BIOLOGIA Kl.VI

Przeczytaj z podręcznika temat: Gady- kręgowce które opanowały ląd. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 85 -88.

 

BIOLOGIA Kl.VII

Przeczytaj z podręcznika o budowie i funkcjonowaniu układu hormonalnego. Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym a następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 84 -85.

BIOLOGIA Kl.VIII

Przeczytaj z podręcznika temat: Nieantagonistyczne zależności między gatunkami zapisz temat w zeszycie przedmiotowym ,a następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 65 – 68.

GEOGRAFIA Kl.V

Z podręcznika przeczytaj temat dotyczący: Pierwszych podróży geograficznych (pod.str.91 – 97) zapisz temat w zeszycie przedmiotowym , a następnie wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 55- 58.

GEOGRAFIA Kl.VI

Z podręcznika przeczytaj temat: Rolnictwo Danii i Węgier zapisz temat w zeszycie przedmiotowym. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 62 – 68.

 

GEOGRAFIA Kl.VII

Przeczytaj z podręcznika o Turystyce w Polsce zapisz temat i punkty w zeszycie przedmiotowym, a następnie wykonaj ćwiczenia ze str. podręcznika 155. Zapisz w zeszycie przedmiotowym.

GEOGRAFIA Kl. VIII

Przeczytaj z podręcznika zakres dwóch tematów:

 Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa.

Stany Zjednoczone – potęga gospodarcza świata.

Zapisz tematy i  punkty w zeszycie przedmiotowym.

Uczennice i Uczniowie

 Dodatkowo proszę korzystać z linku ZDALNE LEKCJE przygotowane przez MEN ze szkolnej strony internetowej.