Program Ślady Przeszłości

 

 

W ramach programu Śladami Przeszłości uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Babicach pod kierunkiem Piotra Haszczyna realizowali od grudnia 2006 roku do czerwca 2008 projekt pt. Ścieżka Historyczna Babic. Projekt miał na celu wyeksponowanie walorów historycznych miejscowości dla celów edukacyjnych szkoły (edukacja regionalna) oraz do celów turystycznych.W skład ścieżki wchodzi 5 przystanków przy najważniejszych miejscach historycznych w Babicach:

nr 1 przy kościele św. Trójcy,

nr 2 na rynku,

nr 3 przy cerkwi greckokatolickiej,

nr 4 przy starym cmentarzu,

nr 5 zespół dworski.

Każda stacja posiada tablicę informacyjną dotyczącą każdego z wybranych miejsc. Prace przy gromadzeniu i opracowaniu materiału wykonywali następujący uczniowie pod kierunkiem Piotra Haszczyna: Banaś Marcin, Burchała Marcin, Czarniecki Maciej, Małachowski Marcin, Staszkiewicz Adrian, Radymski Arkadiusz.

25 V 2007 uczniowie z kl.VI: Marcin Małachowski, Marcin Banaś i Adrian Staszkiewicz (zdjęcie powyżej) brali udział w prezentacji regionalnej Programu Śladami Przeszłości w Rzeszowie. Na wystawę plenerową przygotowano dwie tablice o realizacji projektu. Przedstawiono również prezentacje multimedialną składającą się z 40 slajdów. Uczniowie otrzymali dyplom uczestnictwa w programie oraz nagrody książkowe, które wręczył wicekurator p. Jerzy Cypryś.

Do końca roku szkolnego 2007 zakończono część merytoryczną programu. Jednak nie było środków finansowych na realizację przedsięwzięcia. Dyrektor szkoły wystąpił z wnioskiem do Spółki Leśnej Prokurawa z Babic o dofinansowanie projektu. Spółka leśna wsparła realizację przedsięwzięcia kwotą 3000 zł, która wystarczyła na druk tablic oraz wykonanie podstaw i montaż tablic.

Ścieżkę oficjalnie oddano do użytku 20 VI 2008 podczas uroczystości z udziałem przewodniczącego Rady Gminy p. Franciszka Stadnika oraz Zarządu Spółki Leśnej Prokurawa w składzie: Stanisław Prokopski, p. Anna Rostecka, p. Andrzej Niklewicz, Zdzisław Dachnowicz.

 

Więcej o programie Śladami Przeszłości na: http://www.ceo.org.pl/portal/slady

 

Opis poszczególnych przystanków wraz ze zdjęciami w formacie PDF -  Ścieżka Historyczna Babic.

Uwaga zdjęcia ścieżki w menu górnym link Galeria Zdjęć.