Rezerwat przyrody

Rezerwat florystyczny "Brzoza Czarna w Reczpolu" o powierzchni 2,6 ha, który powstał w 1970 r. Gatunkiem panującym jest brzoza brodawkowata, obok jesionu, dębu, jaworu, olszy szarej i topoli osiki. Występowanie brzozy czarnej, głównej osobliwości na terenie rezerwatu, zarejestrowano w 1962 r. Należy ona do gatunków drzewiastych o małej liczbie stanowisk. Występuje rzadko w południowej i zachodniej Polsce, na obszarze objętym linią Śląsk - Nowy Tomyśl - Puszcza Kampinowska - Przemyśl - Nowy targ. Jest to drzewo dorastające do 25 m. wysokości i 70 cm pierśnicy. Dolna część pokryta jest matową korowiną o barwie ciemnostalowej, górna zaś posiada korę błyszczącą lub matową - ciemnobrązową, szarobrunatną lub ciemnowiśniową. Pień ma najczęściej prosty, w przeciwieństwie brzozy brodawkowatej, u której jest on wygięty szablasto i rozszerzony u podstawy. Liście od góry są intensywnie ciemnozielone, a od spodu nieco jaśniejsze, co pozwala odróżnić brzozę czarną od innych gatunków tego rodzaju, na znaczną odległość.

 

Pomnik przyrody

Za jeden z najciekawszych pomników przyrody na terenie województwa podkarpackiego można uznać jałowiec pospolity o średnicy pnia 37 cm i wysokości 13 m rósł w Babicach nad Sanem do 2000 r. Wtedy to podczas marcowej śnieżycy drzewo powalone na ziemię. Obecnie znajduje się w Arboretum w Bolestraszycach w dziale ekspozycji drzew.

 

Stanowiska dokumentacyjne

W 1998r za stanowisko dokumentacyjne uznano w miejscowości Skopów "Skałkę z rybami". Jest to bryła pakietu rogowców menilitowych odsłaniająca się w brzegu cieku wodnego.

Do dalszego uznania za stanowiska dokumentacyjne na terenie naszej gminy proponowane są (wg. prof. J. Kotlarczyka) obiekty geologiczne w miejscowościach:
Babice - czwartorzęd - w odkrywce przy drodze do Zawady udokumentowany termoluminescencyjnie wiek profilu osadów rzecznych, stokowych i eolicznych. Przykład terasy włożonej i akumulacji eolicznej.
Ruszelczyce - nisze osuwiskowe. Na dziale między Ruszelczycami i Skopowem znajdują się po obu jego stronach długie i wysokie skarpy dwóch nisz dużych osuwisk. Pozostała między niszami krawędź działu tworzy wąską grzędę. Zjawisko unikatowe w skali Karpat.
Reczpol - olistolit górnej jury. W przysiółku Łazy w nieczynnym łomie wapiennika odsłania się fragment olbrzymiego olisolitu wapienia (15x8x5 m). Z uwagi na nieznaczne zniszczenie można podziwiać rozmiary egzotyku stoczonego po skłonie basenu ze strefy litoralnej.

Opracowano na podstawie "Przemyskie krajobrazy" Informator, wyd. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Przemyśl, 1998r.