Rok szkolny 1984/85

 

 Rok szkolny rozpoczął się następująco:

  1. Odśpiewanie humoru państwowego.
  2. Wysłuchanie przemówienia dyr. szkoły.
  3. Wysłuchanie przemówienia Ministra Oświaty.
  4. Cześć artystyczna.
  5. Spotkanie uczniów z wych. klas.
  6. Złożenie kwiatów na mogiłach żołnierskich.

Skład grona nauczycielskiego:

Buchowski Franciszek - dyr. szkoły

Skubisz Wilhelmina

Pilch Wanda

Wojtyczka Weronika

Walus Elżbieta

Król Alicja

Zaleska Maria

Osada Danuta

Lisowicz Beata

Sosnowski Bogusław- kier.  punktu filialnego w Skopowie

Fedyk Lesława

Niżnik Anna

Swat Barbara

Wajda Helena

Puchar Ryszard 

Do większych uroczystości szkolnych należy zaliczyć: ślubowanie uczniów kl. I, Andrzejki, zabawa noworoczna, uroczyste zakończenie roku kl. VIII - chór szkolny pod przewodnictwem Alicji Król brał udział w eliminacjach wojewódzkich uzyskując I miejsce i zakwalifikował się do przeglądów międzywojewódzkich w Krakowie, które odbędą się w październiku 1975r. Zakupiono nowe stroje - spódniczki i bluzki dla chóru. Mgr Skubisz Wilhelmina organizowała z młodzieżą wycieczkę polonistyczną do Dubiecka-muzeum Krasickiego i do Przemyśla- muzeum Ziemi przemyskiej. 

Rok szkolny 1986/87

 Rok szkolny rozpoczął się uroczystym apelem i wysłuchaniem przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania.Nauczyciele pracujący w szkole: Buchowski Franciszek- dyr. szkoły, Pilch Wanda,  Wojtyczka Weronika, Król Alicja, Puchar Ryszard, Zaleska Maria, Niklewicz Lesława, Osada Danuta, Buchowska Henryka. Praca w szkole przebiegała zgodnie z planem pracy szkoły. W październiku chór szkolny pod kierownictwem p. Alicji Król wyjechał na przegląd chórów do Krakowa - w Filharmonii Krakowskiej. Przy okazji dzieci zwiedziły Wawel i Kościół Mariacki oraz Rynek, Sukiennice. W miesiącu kwietniu 1987 r. chór brał udział w przeglądzie wojewódzkim chórów szkolnych uzyskując I miejsce.

 

 Rok szkolny 1989/90

Rok szkolny rozpoczął się wysłuchaniem przemówienia Min. Edukacji przy następującym składzie grona nauczycielskiego: Buchowski Franciszek dyrektor szkoły, Pilch Wanda, Kowal Danuta, Król Alicja, Walus Elżbieta,  Sosa Danuta, Zaleska Maria, Niklewicz Lesława, Haszczyn Piotr, Brach Alicja, Buchowska Henryka.  Oprócz pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnej z programami i planem pracy szkoły prowadzone były zajęcia poza lekcyjne i organizacje szkolne. SKO - prowadzone przez Danutę Sosę uczyło oszczędności. Wszyscy uczniowie byli członkami SKO, które brało udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO- jutro w PKO ”. Koło Filatelistyczne nr 62 prowadzone przez Wandę Pilch służyło pogłębianiu  wiedzy filatelistycznej i ogólnej. Chór pod przewodnictwem Alicji Król brał udział w uroczystościach szkolnych i wojewódzkim przeglądzie chórów - Przemyśl na którym zajął I miejsce. Dyr. szkoły F. Buchowski 1. IX. 1990r. przechodził na emeryturę Rada Pedagogiczna wytypowała Elżbietę Walus na dyr. szkoły z dniem 1.IX.1990 r.