OGŁOSZENIA DLA RODZICÓW

 

Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. KLIKNIJ

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku z pandemią COVID-19 w naszym kraju oraz stosownie do wytycznych MEN, MZ oraz GIS w bieżącym roku szkolnym nie będzie w naszej szkole  uroczystego zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Msza Święta dziękczynna będzie odprawiana  26 czerwca 2020 roku o godzinie 800.

Uczniowie odbierający świadectwa, muszą dostosować się do poniższego harmonogramu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Wszyscy uczniowie wchodząc do sali dezynfekują ręce, mają założone  maseczki i odbierają świadectwa również w maseczkach. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin dla poszczególnych klas, przedział czasowy uwzględnia niezbędny czas na przeprowadzenie dezynfekcji. Świadectwa będą wydawane w sali sportowej - uczniowie wchodzą wejściem głównym do sali.

Nie ma obowiązku odbioru świadectw szkolnych w tym dniu!

W przypadku nieodebrania świadectwa w wyżej wymienionym terminie istnieje możliwość jego odbioru w terminie późniejszym po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie  z wychowawcą.

Dyrektor Szkoły

 

Odbiór świadectw - 26 czerwca 2020 roku zgodnie z opracowanym harmonogramem.

 

KLASA

GODZINA

MIEJSCE

 

0

900

Sala gimnastyczna

I

930

II

1000

III

1030

IV

1100

V

1130

VI

1200

VII

1230

VIII

1300

 

Zwrot podręczników i wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej

 19.06. (piątek), 22.06.(poniedziałek) - godzina:

 930 – klasa II

1000 – klasa III

1030 – klasa VII

1100 – klasa VI

1130 – klasa V

1200 – klasa IV

Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią koronawirusa. Osoby wchodzące na teren szkoły muszą mieć założone maseczki, dezynfekują ręce oraz zachowują dystans minimum 1,5 m   

 

12 czerwca 2020 zajęć z nauczania zdalnego nie ma.

Harmonogram konsultacji od 1 czerwca 2020 KLIKNIJ

Od 25 maja do szkoły wracają uczniowie klasy I,"0",dzieci Bajkowego Oddziału Przedszkolnego oraz wszyscy uczniowie klasy VIII - konsultacje z języka polskiego,języka angielskiego i matematyki.
Informacja dotyczącą dowozu od 25 maja 2020r.
Połanki godzina 7. 20, Skopów Podlas Góra 7.40, Buczacz Góra 7.45, przyjazd pod szkołę 7.50.
Odwóz 12.10. Dzieci i młodzież w busie muszą mieć maseczki oraz siadają pojedynczo.

Informacja dla rodzica/opiekuna prawnego 

Rodzicu,

 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ustpodczas drogi do i z placówki. 
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola/szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkolaniepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w 


Zasady przeprowadzenia i harmonogram egzaminów w 2020 r. KLIKNIJ

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół odnośnie konsultacji w szkole od 25 maja 2020 r. KLIKNIJ

Wytyczne w sprawie przeprowadzenia Egzaminu Ósmoklasisty KLIKNIJ

POWRÓT UCZNIÓW KLAS I – III DO SZKÓŁ KLIKNIJ

Informacja rodziców o chęci konsultacji swojego dziecka w kl. 0-III i przedszkolu KLIKNIJ

Informacja rodziców o rezygnacji z konsultacji swojego dziecka kl. 0-III i przedszkolu KLIKNIJ

Wytyczne w sprawie powrotu do zajęć dzieci z oddziały przedszkolnego KLIKNIJ


Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021   

Minister Edukacji Narodowej ogłosił, że szkoła i przedszkola są zamknięte do 24 maja 2020 r. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r.

Informujemy, że zdalne nauczanie ze wszystkich przedmiotów, jest przedłożone do 26 kwietnia 2020. KLIKNIJ

Komunikaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów w sprawie kształcenia zdalnego KLIKNIJ

ZDALNE NAUCZANIE PORADNIK DLA NAUCZYCIELA, RODZICA, UCZNIA - KLIKNIJ


Instrukcja rozpoczęcia pracy na platformie epodreczniki.pl, poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dla ucznia KLIKNIJWszystkie informacje są również zamieszczone na platformie epodreczniki.pl w zakładce ”Filmy instruktażowe i instrukcje” .

Od dnia 26 marca 2020 r. zgodnie z rozrządzeniem Ministra Edukacji Narodowej nauczanie jest prowadzone zdalnie według planu lekcji dla poszczególnych klas, na każdy dzień z wyjątkiem wychowania fizycznego, który jest realizowany codziennie z wyjątkiem czwartków. Materiał na daną jednostkę lekcyjną jest przygotowany przez nauczycieli w poniższym linku i na portalu epodręczniki.pl. 

 

Każdy uczeń pracuje w danym dniu według planu lekcji na dany dzień i po okresie kwarantanny będzie z tego rozliczany. W czasie wolnym należy korzystać z innych materiałów umieszczanych na naszym FB Kliknij. Materiały do nauki będą codziennie aktualizowane. Dlatego w dni robocze należy codziennie sprawdzać linki ze swoich przedmiotów przypadających w danym dniu. Dobra wiadomość w weekendy macie wole. Zdrówka i powodzenia.


Materiały rekomendowane porzez Ministerstwo Edukacji Narodowej

DOSTĘP DO ZDALNYCH LEKCJI 

Dyrektor Szkoły przypomina!

Przez dwa tygodnie nie będziecie chodzić do szkoły.
To nie są ferie ani czas wolny.
Przeczytajcie ulubioną książkę, spróbujcie uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijajcie umiejętności. Skorzystajcie przy tym z darmowej platformy https://epodreczniki.pl/.
Śledźcie szkolną stronę na Fecebooku, gdzie podajemy strony do samodzielnej nauki. 
To czas kwarantanny.
Spędzajcie ten czas w domu i jeśli nie  musicie, nie wyjeżdżajcie, unikajcie zatłoczonych miejsc.
Nie organizujcie spotkań koleżeńskich.
Nie wychodźcie do klubów, kawiarni i restauracji.
Nie kontaktujcie się z osobami starszymi.
Starajcie się nie zakazić i nie zakażać innych.
Bądźcie odpowiedzialni ! To niezwykle ważne!!!

Szanowni Rodzice, informujemy, że zajęcia szkolne decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa są zawieszone. W czwartek i piątek [12-13 marca] mogą jeszcze odbywać się zajęcia wychowawcze dla dzieci, którym rodzice nie będą mogli zapewnić opieki. Prosimy rodziców o zgłoszenie telefoniczne takiej sytuacji. Od poniedziałku [16 marca] zajęcia zawieszone są całkowicie. Czas trwania przerwy od zajęć to 12 -25 marca br. 

Informujemy uczniów klasy VIII i I ponadpodstawowej, że planowane rekolekcje dla przygotowujących się do bierzmowania w dniach 13-15 marca zostały odwołane.

Szanowni Rodzice

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach przypomina, aby porozmawiać z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

Nie należy posyłać do przedszkola lub szkoły dzieci przeziębionych i chorych.

Sprawdź, czy dziecko wysyłane do przedszkola lub szkoły, zaopatrzone zostało w osobiste środki higieniczne, takie jak np. chusteczki higieniczne.

Jeśli nikt z rodziny nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

W sytuacji, gdy dziecko wróciło z terenów występowania koronowirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego.

Rodzic dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, ma prawo do zasiłku opiekuńczego (art.32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U.2017, poz.1368).

W przypadku dodatkowych wątpliwości proszę dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia  – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo) i poinformować o jej działaniu innych.


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach informuje, że rozpoczęły się zapisy do

 klasy I, „0” i  oddziału przedszkolnego 

na rok szkolny 2020/2021.

 1. Zapraszamy do zapisywania:
  - dzieci urodzone w roku 2013 rozpoczynają naukę w kl. I. od września 2020r.,
  - dzieci urodzone w 2014 roku obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne od września 2020 roku,

       -  dzieci urodzone w latach 2015-2016-2017 - oddział przedszkolny.

 1. Zapisu dziecka do klasy I, „0” lub oddziału przedszkolnego dokonują rodzice (prawni opiekunowie) osobiście w szkole, codziennie w godzinach 8.00-15.00.
 2. W celu zapisania dziecka rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są dostarczyć: wniosek o przyjęcie dziecka (do pobrania w szkole), dowód osobisty rodzica (prawnego opiekuna), skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (oryginał) do wglądu, zaświadczenia o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) przy zapisie do klasy I.
 3. Składając wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego „0” lub klasy I rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są podać: poprawny numer PESEL dziecka, adres zameldowania dziecka, adres zamieszkania dziecka, numery telefonów rodziców umożliwiających szkole szybki kontakt w razie potrzeby, inne informacje o dziecku istotne dla bezpiecznego funkcjonowania w szkole, np. choroba, potrzeba przyjmowania leku podczas pobytu w szkole, inne.
 4. Uczniowie szkoły i oddziałów przedszkolnych mają możliwość korzystania z posiłków dostarczanych przez firmę cateringową oraz bezpłatnie korzystać ze świetlicy szkolnej w godz. 0730-1530 (lub w innych godzinach jeżeli zaistnieje taka potrzeba).

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

 

 

Bezpieczne ferie -poradnik bezpiecznego wypoczynku

 Zagrożenia związane z e-papierosami – MEN i GIS ostrzegają!

OTWARCIE BAJKOWEGO PRZEDSZKOLA

Informacje o przedszkolu na Facebooku pod linkiem KLIKNIJ

DRODZY RODZICE PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW

Już za dwa tygodnie Państwa dzieci rozpoczną swoją wielką przygodę w nowym

Bajkowym Oddziale Przedszkolnym w Babicach.

Bardzo zależy nam na dobrym samopoczuciu maluchów w przedszkolu jak i na zapewnieniu Państwu, jako rodzicom, poczucia bezpieczeństwa i spokoju o dzieci. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami pedagoga szkolnego, które mają na celu pomóc w tym, żeby adaptacja dzieci przebiegła sprawnie i bezstresowo zarówno dla rodziców  jak i podopiecznych.

Pierwsze Dni w Przedszkolu

To Państwo jako rodzice odgrywają największą rolę w przygotowywaniu dziecka do pójścia do przedszkola. Podpowiadamy, w jaki sposób „oswoić” pociechę z przedszkolem.

 

Każdemu z rodziców zależy, by dziecko czuło się w przedszkolu dobrze, bezpiecznie i komfortowo. Kiedy pozytywnie nastawimy dziecko do nowego etapu w życiu, sami będziemy mieli lepsze samopoczucie, obserwując jak bardzo cieszy się ono na myśl o nowym dniu w przedszkolu, spotkaniu z rówieśnikami i nauczycielami. Dzięki temu nauczymy malucha również samodzielności i damy mu możliwość szerszego poznania świat, niż sami bylibyśmy w stanie zapewnić. A to przecież takie ważne.

W jaki sposób przygotować swoją pociechę do rozłąki, wymagań i zasad panujących w przedszkolu?

Kompletujcie podczas zakupów wspólnie z dzieckiem wyprawkę przyszłego przedszkolaka. Jeśli dziecko samo wybierze kapcie, piżamkę do spania, kredki, farbki czy też woreczek na strój do gimnastyczny, wtedy przychodząc do przedszkola we wrześniu będzie miało coś swojego, co do niego należało wcześniej i będzie mu łatwiej, choć to tylko przedmioty.

Pozwalajcie dziecku oglądać wszystko, co wspólnie kupiliście, tyle razy, ile zechce. Oglądanie można zamienić w zabawę; można opowiadać dziecku, do czego te przedmioty będą mu służyły, jakie cudowne rzeczy można za ich pomocą zrobić i czego one nauczą.

Przeczytajcie dziecku książeczkę o przedszkolu. Wspaniali specjaliści, pedagodzy, psycholodzy i terapeuci napisali książki o przedszkolu w sposób doskonale przystosowany do sposobu przyswajania przez dziecko wiedzy o świecie. Jeśli poczytacie maluchowi takie publikacje, odkryjecie przed nim „nieznany świat”, sprawicie, że przestanie się go bać i wzbudzicie ciekawość, która sprawi, że pójdzie do przedszkola z przyjemnością. Do takich pozycji książkowych należą m.in: O przedszkolu Czesława Kulisiewicza, Witajcie w przedszkolu! Poradnik przedszkolaka. Mój pierwszy dzień w przedszkolu Magdaleny Chrzanowskiej.

Rozmawiajcie z dzieckiem, jak to było, gdy sami byliście przedszkolakami. Przedstawcie przedszkole jako miejsce przyjazne, pełne zabawy i ludzi, którzy są przyjaźni. Mówcie o tym, jak wspaniale wspominacie czas spędzony w przedszkolu. Jeśli dziecko ma świadomość, że rodzice lubili przedszkole, nie będzie się go obawiało, a wasza postawa wzmocni jego przekonanie, że każdy chce być przedszkolakiem.

Przygotujcie z dzieckiem piosenkę lub wierszyk o przedszkolu. Poczuje się ono pewniej, gdy dowie się od was, że w przedszkolu nauczy się ich o wiele więcej. Wytłumaczcie, że zdobywanie wiedzy jest bardzo ważne, bo pozwala lepiej zrozumieć otaczający świat i ludzi, a panie w przedszkolu potrafią zrobić to doskonale.

Zaproponujcie dziecku, by pobawiło się z Wami w przedszkole. Zorganizujcie dziecku w domu dzień podobny do tego, jak wygląda w przedszkolu. Pobawcie się z nim, zorganizujcie mini zajęcia dydaktyczne, poćwiczcie czynności samoobsługowe, połóżcie się na godzinkę po obiedzie, tak jak to jest w czasie poobiedniej drzemki, obejrzyjcie z dzieckiem bajkę, zjedzcie podwieczorek. Jeśli zapoznacie malucha z nowym rytmem dnia, łatwiej mu będzie przystosować się do nowych reguł.

Pozwólcie wybrać dziecku zabawkę, która razem z nim pójdzie do przedszkola. Niech ma towarzysza, któremu może opowiedzieć o swoich smutkach lub radościach. Da mu to poczucie bezpieczeństwa, będzie kojarzyło się z domem i ułatwi oczekiwanie na rodziców.

Każde dziecko jest inne. Ma swoją osobowość, charakter, upodobania, zainteresowania i lęki. Nie ukrywajmy więc przez nauczycielem i personelem przedszkola żadnych istotnych informacji o dziecku. Nauczyciele w przedszkolu to osoby wykształcone, kompetentne i doświadczone w swoim zawodzie – naprawdę zrozumieją wiele, a często nawet pomogą.

 

Kilka istotnych informacji, które warto przekazać nauczycielowi w przedszkolu:

 

Czy dziecko lubi się bawić z rówieśnikami lub rodzeństwem i jakie zabawy najczęściej je interesują?

Czy dziecko jest otwarte na nowe wrażenia i ludzi? Jak to okazuje?

Czego dziecko się boi?

Jaki rodzaj zabawek dziecko preferuje i czym bawi się najczęściej?

Jakie sytuacje powodują u dziecka płacz lub zdenerwowanie?

Czego dziecko nie lubi jeść, a co lubi najbardziej?

Jakie czynności samoobsługowe dziecko wykonuje samodzielnie, a przy których potrzebuje pomocy?

Co najlepiej dziecko uspokaja?

Jakie są mocne strony dziecka (rysowanie, lepienie z plasteliny, uczenie się wierszy, śpiewanie, aktywność fizyczna, aktywność słowna itp.)?

Jakich czynności dziecko nie lubi wykonywać?

Jak można zmotywować dziecko do podjęcia nowych działań?

Jakie były dotychczasowe reakcje dziecka na rówieśników?

W jaki sposób dziecko okazuje zdenerwowanie i smutek?

Jak zminimalizować negatywne skutki adaptacji dziecka do przedszkola?

Jak rozstać się z maluchem w ciągu pierwszych kilku dni, które nie są łatwe zarówno dla malucha a często też są bardzo stresujące dla rodzica?

Nie przeciągaj pożegnania w szatni, pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź, przekazując maluszka nauczycielowi.

Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu – jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić.

Nie obiecuj: jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz; kiedy będziesz odbierać dziecko, możesz dać mu maleńki prezent, ale nie może to być forma przekupywania, lecz raczej nagrody. Z czasem ten bodziec stanie się zbędny.

Kontroluj, co mówisz. Zamiast: „już możemy wracać do domu”, powiedz: „teraz możemy iść do domu”. To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk.

Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po powrocie do domu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu – to powoduje niepotrzebny stres.

Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata lub inna osoba, którą dziecko zna.

Staraj się określać, kiedy przyjdziesz po dziecko w miarę dokładnie: nie mów „przyjdę, kiedy skończę pracę”, ponieważ dziecko nie wie, o której godzinie rodzice ją kończą. Lepiej powiedzieć: „odbiorę cię z przedszkola po podwieczorku/po obiedzie”. To dla dziecka dobra miara czasu, gdyż wie, kiedy są posiłki. Najważniejsze jest to, by DOTRZYMYWAĆ SŁOWA!

Nie okazuj negatywnych emocji: nie płacz, nie wracaj pod drzwi, gdy słyszysz, że maluch płacze. Takie zachowania są u dziecka rozpoczynającego funkcjonowanie poza środowiskiem rodzinnym zupełnie normalne! Jednak kiedy zobaczy, że rodzic czuje się niepewnie w sytuacji pozostawiania swej pociechy w przedszkolu, będzie miało wrażenie, że dzieje się coś złego, a to spotęguje stres.

Każde dziecko uspokaja się w zasadzie od razu po zamknięciu drzwi do sali, ponieważ absorbują je nowi koledzy, wielość zabawek, a życzliwa i uśmiechnięta pani zawsze dziecko przytuli, weźmie na kolana i uspokoi, zajmując uwagę dziecka czymś miłym i pozytywnym.

Tłumacz dziecku, że reguły obowiązujące w przedszkolu są dobre. Dzieci lubią, gdy ich świat jest uporządkowany i ma swoją harmonię. Brak zasad i wymogów ze strony nauczyciela sprawia, że dziecko odczuwa chaos, a to powoduje z kolei brak poczucia stabilności i bezpieczeństwa w nowym miejscu.

Wszystkie wątpliwości lub pytania kieruj do nauczyciela. To osoba, która spędza z dzieckiem większość dnia, więc doskonale je zna i jest kompetentna w swoim zawodzie. Na pewno uzyskasz pomoc i osiągniesz porozumienie. Dziecko widząc, że rodzice rozmawiają z nauczycielem, czuje się bezpieczne. 

Mamy nadzieję, że zebraliśmy wszystkie najważniejsze rady  w powyższym tekście  i że pomogą one w adaptacji maluchów w nowo powstałym Bajkowym Oddziale Przedszkolnym w Babicach.

 

Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Babicach informuje, że sprawozdania  finansowe za 2018 rok opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzywczy

 

 
 
 Od małego uczymy dobrego – Sportowo się rozwijam ekonomię społeczną znam REALIZACJA PROGRAMU

ZAŁOŻENIA PROJEKTU PT. SZKOŁA MARZEŃ

Plan obchodów 100 lecia Niepodległości

Egzamin ósmoklasisty. Chociaż do egzaminu klasy ósmej pozostał rok, już dziś warto zapoznać się z jego założeniami i arkuszami egzaminacyjnymi.

HISTORIA SZTANDARU

Podsumowanie programu Mądra Szkoła Czyta Dzieciom

Co rodzic powinien wiedzieć o reformie oświaty

List Minister Edukacji Narodowej - Cyberbezpieczeństwo w szkołach

 List Rzecznika Praw Dziecka o zagrożeniach płynących z internetu

 Strony pomocne w kontroli rodzicielskiej