PLAN PRACY DLA KLASY PIERWSZEJ  

od dnia 18.05.2020 r. do 22.05.2020 r.

Materiały KLIKNIJ

Kartkówka matematyka KLIKNIJ

Kartkówka n.zintegrowane KLIKNIJ 

 

 

PONIEDZIAŁEK 18.05

WTOREK

19. 05

ŚRODA

20.05

CZWARTEK

21.05

PIĄTEK

22.05

EDUKACJA POLONISTYCZNA/PRZYRODNICZA

Dzień odkrywców  - strona 62 – 63.

Podsumowanie wiadomości  z zakresu edukacji polonistycznej- kartkówka 7.

 Czasownik

https://www.youtube.com/watch?v=-LBty9CXr4s

Ćwiczenia językowe – pisnie czasowników z nie – ćwiczenia strona 35.

https://wordwall.net/pl/resource/1033330/polski/czasowniki

Prezent dla dziecka , praca z tekstem podręcznik strona 36 – 37,

 nauczyć się czytać tekst, wyszukać w tekście i przepisać do zeszytu fragment uzasadniający wybór najlepszego prezentu, wyszukujemy pary rymujących się wyrazów

 Do uzupełnienia ćwiczenia strona 36.

Praca z tekstem podręcznik „Książka czeka” strona 38 oraz „Na okładce książki strona  - 39, ćwiczenia strona 37.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Sprawdzam siebie – powtórzenie wiadomości i umiejętności matematycznych: ćwiczenia strona 68 - 69

Rozwiązuję różne zadania, ćwiczenia rachunkowe –ćwiczenia strona 70 – 71.

Podsumowanie wiadomości  z zakresu edukacji matematycznej- kartkówka 5.

Rozszerzenie zakresu liczbowego – obliczenia  pełnymi dziesiątkami w zakresie 100 – podręcznik strona 44 – 45. Naucz się liczyć pełnymi dziesiątkami, przepisz do zeszytu :

10 – dziesięć

20dwadzieścia

30 trzydzieści

40czterdzieści

50pięćdziesiąt

60sześćdziesiąt

70siedemdziesiąt

80osiemdziesiąt

90dziewięćdziesiąt

100 - sto

Rozszerzenie zakresu liczbowego – obliczenia  pełnymi dziesiątkami w zakresie 100 – ćwiczenia strona72 – 73.

EDUKACJA PLASTYCZNO/TECHNICZNA

Wykonanie  zakładki do książki.

 

Wykonanie książeczki z prac plastycznych wykonanych podczas nauczania zdalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


PLAN PRACY DLA KLASY PIERWSZEJ  

od dnia 11.05.2020 r. do 15.05.2020 r.

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 11.05

WTOREK

12. 05

ŚRODA

13.05

CZWARTEK

14.05

PIĄTEK

15.05

EDUKACJA POLONISTYCZNA/PRZYRODNICZA

Opowiadanie Zofii Staneckiej „Świnka” – postępowanie z pożyczonymi rzeczami, podręcznik strona 28, ćwiczenia strona 29 – 30 do zadania 5.

Utrwalenie nazw dni tygodnia na podstawie tekstu ”Tydzień w szkole” podręcznik strona 29,ćwiczenia strona 30 zadanie 6. Napis dni tygodnia do zeszytu i je zapamiętaj https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ

 

https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia_6_340

Słuchanie tekstu „Jak nasza mama zreperowała księżyc” https://www.youtube.com/watch?v=RL4qYmEEikQ

 

Wprowadzenie dwuznaku Dż, dż – podręcznik strona 32 – 33,

 nauczyć się czytać tekst, piszemy dż, Dż w zeszycie oraz wyraz  dżem, głoskowanie oraz podział na sylaby wyrazów z marginesu podręcznika – strona 23.  Do uzupełnienia ćwiczenia strona 33 – 34.

Praca inspirowana tekstem podręcznik „Nagła sprawa” strona 34 - 35, ćwiczenia strona 33 – 34.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Litr – mierzenie objętości płynów –  rozwiązywanie zadań, ćwiczenia strona 58 - 59

Obliczenia w zakresie 20 –ćwiczenia strona 60 – 61.

Obliczenia w zakresie 20 –ćwiczenia strona 62 – 63.

Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 20, ćwiczenia strona 64 – 65.

Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 20, ćwiczenia strona 66 – 67.

EDUKACJA PLASTYCZNO/TECHNICZNA

Wykonanie wazonu z kwiatami z plastikowej butelki.

 

Malowanie farbami zwierząt na kamieniach.

 

 

 

GŁOSKI, SYLABU I LITERY – PRZELICZANIE (do lekcji z 14 maja), wpisać do zeszytu.

WYRAZ

LICZBA SYLAB

LICZBA GŁOSEK

LICZBA LITER

dżem

 

 

 

 

drożdże

 

 

 

 

dżungla

 

 

 

 

dżdżownica

 

 

 

 

dżentelmen

 

 

 

 

dżinsy

 

 

 

 

dżdżysty

 

 

 

 

 

 

 


PLAN PRACY DLA KLASY PIERWSZEJ  

od dnia 04.05.2020 r. do 08.05.2020 r.

 

Kartkówka KLIKNIJ

Kartkówka z matematyki KLIKNIJ

https://www.youtube.com/watch?v=7Ox5hQidp8Q

 
 

 

 

PONIEDZIAŁEK 04.05

WTOREK

05. 05

ŚRODA

06.05

CZWARTEK

07.05

PIĄTEK

08.05

EDUKACJA POLONISTYCZNA/PRZYRODNICZA

Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej dzi, Dzi  (dzioby)

 - nauczyć się czytać tekst, piszemy dzi , Dzi w zeszycie oraz wyraz  dziób, głoskowanie oraz podział na sylaby wyrazów z marginesu podręcznika – strona 23.  Do uzupełnienia ćwiczenia str. 25 – 26.

Ptaki i ich gniazda – podręcznik strona 20 – 21, ćwiczenia strona 22.

Czego uczymy się od ptaków.  „Co fruwa, a co lata?” – ciekawostki  o fruwaniu i lataniu. „Ludzie jak ptaki” – pojazdy powietrzne budowane przez człowieka – podręcznik strona 25, ćwiczenia strona 27 – 28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień odkrywców strona 60 – 61.

 

Wiem, jak napisać – podręcznik strona 26 – 27.

Sprawdzian wiadomości z zakresu edukacji polonistycznej.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Obliczenia w zakresie 20 – działania z okienkami – ćwiczenia strona 54 – 55.

Ćwiczenia rachunkowe  - rozwiązywanie zadań – ćwiczenia strona 56 – 57.

Sprawdzian wiadomości z zakresu edukacji  matematycznej.

Litr – mierzenie objętości płynów – podręcznik, strona 40 – 41.

Gra dydaktyczna „Wyścig mrówek” – podręcznik strona 42 – 43.

EDUKACJA PLASTYCZNO/TECHNICZNA

Narysuj/ wykonaj według własnego pomysłu bociana.

 

Latawiec -wykonaj dowolną techniką.

 

 

 


PLAN PRACY DLA KLASY PIERWSZEJ

 od dnia 27.04.2020 r. do 30.04.2020 r.

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 27.04

WTOREK

28. 04

ŚRODA

29.04

CZWARTEK

30.04

-----------------

EDUKACJA POLONISTYCZNA/PRZYRODNICZA

Życie w ulu. Tekst „W szkole dla pszczółek” -czytanie tekstu oraz próba odpowiedzi na pytania. Funkcje, jakie pełnią pszczela królowa i robotnice na podstawie tekstu „Życie w ulu” – podręcznik strona 16 – 17, ćwiczenia strona 19, proszę również uzupełnić zadania ze strony 18 na temat pracy rolnika.

Dzień odkrywców strona 58 – 59.

Podręcznik strona 15 opis niezapominajki zadanie 1 i 2 do zeszytu.

Zachowania ptaków związane z zakładaniem gniazd, wysiadywaniem jaj i opieką nad pisklętami na podstawie tekstu „Kto puka” – podręcznik strona 18 – 19, ćwiczenia strona 20,21,22. Ciekawostki o ptakach  podręcznik strona 20 – 21.

Wprowadzenie dwuznaku dź  (dźwięk)

 - nauczyć się czytać tekst, piszemy , w zeszycie oraz wyraz  dźwięk ,dźwigać głoskowanie oraz podział na sylaby wyrazów z marginesu podręcznika.  Do uzupełnienia ćwiczenia str. 23 – 24.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Sprawdzam siebie – ćwiczenia strona 50 – 51.

Rozwiązuję różne zadania  - ćwiczenia 52 - 53.

Pomyślę i rozwiążę – podręcznik strona 38.

Pomyślę i rozwiążę – podręcznik strona 39.

 

EDUKACJA PLASTYCZNO/TECHNICZNA

Wykonaj samolot z papieru.

 

Flaga Polski – praca plastyczno – techniczna.

 

 

 

 

 

 


PLAN PRACY

DLA KLASY PIERWSZEJ

od dnia 20.04.2020 r. do 24.04.2020 r.

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 20.04

WTOREK

21. 04

ŚRODA

22.04

CZWARTEK

23.04

PIĄTEK

24.04

EDUKACJA POLONISTYCZNA/PRZYRODNICZA

Oszczędzamy wodę” Ćwiczenia strona 10 – 12.

Dzień odkrywców strona 56 – 57.

Wiosna w pełni Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstów „Tajemnica zaginionej książki” podręcznik strona 9 oraz „Wiosenna łąka” strona 14 ćwiczenia strona 12 – 13.

Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ń, podręcznik strona10 nauczyć się czytać tekst, piszemy ń w zeszycie oraz wyraz koń, Oleńka, głoskowanie oraz podział na sylaby wyrazów z marginesu podręcznika. Rośliny i zwierzęta występujące na łące podręcznik strona12 – 13. Do uzupełnienia ćwiczenia str. 14 - 15.

Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej ni Ni podręcznik strona11, nauczyć się czytać tekst, piszemy ni, Ni w zeszycie oraz wyraz niebo, Ania, głoskowanie oraz podział na sylaby wyrazów z marginesu podręcznika.

Do uzupełnienia ćwiczenia str. 16 - 17.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Mierzenie – rozwiązywanie zadań,

ćwiczenia strona 44.

Doskonalenie dodawania w zakresie 20 –rozwiązywanie zadań: podręcznik strona 35.

Ważenie – wiem jak ważyć, podręcznik strona 36 – 37, ćwiczenia strona 45

Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 20 –rozwiązywanie zadań: ćwiczenia str. 46 - 47.

Rozwiązywanie zadań, ćwiczenia strona 48 – 49.

 

EDUKACJA PLASTYCZNO/TECHNICZNA

Wiosenne motyle - wytnij je z kolorowych kartek.

 

Majowa łąka” – malowanie obrazu farbami.

 

 

  


PLAN PRACY DLA KLASY PIERWSZEJ

 od dnia 15.04.2020 r. do 17.04.2020 r. Wychowawca klasy Małgorzata Chruścicka

 

 

 

PONIEDZIAŁEK 13.04

WTOREK

14. 04

ŚRODA

15.04

CZWARTEK

16.04

PIĄTEK

17.04

EDUKACJA POLONISTYCZNA/PRZYRODNICZA

 

 

Woda potrzebna na co dzień.

Podręcznik str. 4-5. Wiersz  „Żaba” oraz ćwiczenia strona 4 - 5.

Czysta woda zdrowia doda.

Podręcznik str. 6, nauczyć się czytać tekst z literką ź, piszemy literę ź w zeszycie wielką i małą oraz wyraz  źródło, głoskowanie oraz podział na sylaby wyrazów z marginesu podręcznika.

Do uzupełnienia ćwiczenia str. 6 - 7.

Wszyscy potrzebują wody.

Podręcznik str. 7 - 8, nauczyć się czytać tekst ze strony 7,  piszemy zi w zeszycie wielką i małą oraz wyraz  zielony, głoskowanie oraz podział na sylaby wyrazów z marginesu podręcznika.

Do uzupełnienia ćwiczenia str. 8 - 9.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 

 

Doskonalenie dodawania w zakresie 20 –rozwiązywanie zadań: ćwiczenia str.  41.

 

Doskonalenie dodawania w zakresie 20 –rozwiązywanie zadań: ćwiczenia str.  42.

Mierzenie.

Podręcznik strona 32 -33 -34, ćwiczenia strona 43.

EDUKACJA PLASTYCZNO/TECHNICZNA

 

 

Akwarium – praca plastyczna – na kartce z bloku naklej wcześniej wycięte rybki, roślinki wodne.

 

 

 

 


PLAN PRACY DLA KLASY PIERWSZEJ  od dnia 06.04.2020 r. do 10.04.2020 r.

Wychowawca klasy Małgorzata Chruścicka

 

 

PONIEDZIAŁEK 06.04

WTOREK

07. 04

ŚRODA

08.04

CZWARTEK

09.04

PIĄTEK

10.04

EDUKACJA POLONISTYCZNA/PRZYRODNICZA

Aktorzy w teatrze lalek. Podręcznik str. 72 – 73, ćwiczenia strona 62.

Bawimy się w teatr - elementarz odkrywców str. 54-55 oraz To już  wiem, to już potrafię – ćwiczenia str. 63 – 64 – 65.

!!!

 

Podręcznik str. 74-75. Tekst „Na wielkanocnym stole” oraz ćwiczenia od strony 66 do 69.

 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Liczba 20 – dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 - podręcznik str. 29 (wszystkie działania wpisać do zeszytu z matematyki).

Ćwiczenia str. 38.

 

Doskonalenie dodawania w zakresie 20 – rozwiązywanie zadań: podręcznik strona 30, ćwiczenia str. 39 – 40.

 

Rozwiązywanie zadań tekstowych – podręcznik str. 31.

 

 

EDUKACJA PLASTYCZNO/TECHNICZNA

Wykonaj pisankę dowolną techniką.

 

Wykonaj pisankę dowolną techniką.

 

 

 

!!!

Jednym z piękniejszych pnączy kwitnących w naszych mieszkaniach, jest z pewnością hoja (Hoya).

Hoję często określa się również mianem woskownicy, ale pomimo iż ta nazwa bardzo do niej przylgnęła, nie jest poprawna. Hoja pochodzi z ciepłych rejonów Australii oraz Azji. Te wdzięczne i pięknie kwitnące pnącza, są spotykane w naszych domach dość często, a swoją popularność zawdzięczają  prawdopodobnie nie tylko urodzie kwiatów, ale również niewielkim wymaganiom uprawowym.

Wprawdzie hoje pochodzą z tropików i oczekują ciepła przez cały rok, ale nie jest to warunek trudny do spełnienia, biorąc pod uwagę temperatury panujące w naszych mieszkaniach.

 


 

PLAN PRACY DLA KLASY PIERWSZEJ  od dnia 30.03.2020 r. do 03.04.2020 r. Wychowawca klasy Małgorzata Chruścicka

 

 

PONIEDZIAŁEK 30.03

WTOREK

31.03

ŚRODA

01.04

CZWARTEK

02.04

PIĄTEK

03.04

EDUKACJA POLONISTYCZNA/PRZYRODNICZA

Zwierzęta hodowlane: podręcznik  strona 62-63, ćwiczenia strona 54.

Podręcznik str. 64 – 65 - ocena postępowania bohaterki wiersza „Kwoka”. Liczba mnoga.

Ćwiczenia strona 55-56.

 

 

W wiejskiej zagrodzie - elementarz odkrywców str. 52-53

Podręcznik str. 58-59. Tekst „Rysunek” oraz „ Fantazja”, ćwiczenia str. 57-58.

 

Podręcznik str. 68, nauczyć się czytać tekst z literką ć, piszemy literę ć palcem w powietrzu, na stole, plecach, następnie w zeszycie wielką i małą oraz wyraz  ćma,paproć, nauczyć się głoskowania oraz podziału na sylaby wyrazów z marginesu podręcznika.

Do uzupełnienia ćwiczenia str. 59.

Podręcznik str. 69, nauczyć się czytać tekst z literką ci, piszemy literę ci w zeszycie wielką i małą oraz wyraz  ciasto, Maciek, nauczyć się głoskowania oraz podziału na sylaby wyrazów z marginesu podręcznika.

”Co oni lubią robić?” – podręcznik strona 70, zadanie 4 do zeszytu.

Do uzupełnienia ćwiczenia str. 60-61.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Liczba 18 – dodawanie i odejmowanie w zakresie 16 (wszystkie działania wpisać do zeszytu z matematyki).

Podręcznik str. 25 - 26,

 ćw. str. 32.

Doskonalenie dodawania w zakresie 18 – rozwiązywanie zadań ćwiczenia str. 33 – 34.

Rozwiązywanie zadań tekstowych – podręcznik str. 27.

Podręcznik str. 28 - liczba 19– dodawanie i odejmowanie w zakresie 19 (robimy ilustrację, piszemy liczbę 19 wszystkie, działania wpisać do zeszytu z matematyki),

ćwiczenia strona 35.

Dodawanie

 i odejmowanie w zakresie 19 – ćwiczenia strona 36 – 37.

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

 

 

 

EDUKACJA PLASTYCZNO/TECHNICZNA

Wykonaj rysunek dowolnego zwierzęcia hodowanego w gospodarstwie wiejskim.

 

Wykonaj

z plasteliny ulubione zwierzątko.

 

 

 

 


PLAN PRACY DLA KLASY PIERWSZEJ  od dnia 23.03.2020 r. do 27.03.2020 r. Wychowawca klasy Małgorzata Chruścicka

 

 

PONIEDZIAŁEK 23.03

WTOREK

24.03

ŚRODA

25.03

CZWARTEK

26.03

PIĄTEK

27.03

EDUKACJA POLONISTYCZNA/PRZYRODNICZA

Podręcznik str. 56. Pomoc udzielana ludziom przez policję, straż pożarną, pogotowie ratunkowe.

Numery alarmowe.

Ćwiczenia strona 46-47.

 

 

Elementarz odkrywców str. 50-51.

Podręcznik str. 58-59. Tekst „Na polu”, ćwiczenia str. 48-49.

 

Podręcznik str. 60, nauczyć się czytać tekst z literką ś, piszemy literę ś palcem w powietrzu, na stole, plecach, następnie w zeszycie wielką i małą oraz wyraz  ślimak, Jaśmina, nauczyć się głoskowania oraz podziału na sylaby wyrazów z marginesu podręcznika.

Do uzupełnienia ćwiczenia str. 50-51.

Podręcznik str. 61, nauczyć się czytać tekst z literką si, piszemy literę si w zeszycie wielką i małą oraz wyraz  siano, Kasia, nauczyć się głoskowania oraz podziału na sylaby wyrazów z marginesu podręcznika.

Do uzupełnienia ćwiczenia str. 52-53.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Liczba 16 – dodawanie i odejmowanie w zakresie 16 (wszystkie działania wpisać do zeszytu z matematyki).

Podręcznik str. 21, ćw. str. 29

Doskonalenie dodawania w zakresie 16 – rozwiązywanie zadań ćwiczenia str. 30

Rozwiązywanie zadań tekstowych – podręcznik str. 22.

Rozwiązywanie zadań tekstowych – podręcznik str. 23.

Liczba 17 – dodawanie i odejmowanie w zakresie 17 (wszystkie działania wpisać do zeszytu z matematyki).

Podręcznik str. 24.

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

 

 

 

EDUKACJA PLASTYCZNO/TECHNICZNA

Wykonanie zawieszek numerów alarmowych.

 

Niebezpieczne żywioły – pożar, praca plastyczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY DLA KLASY PIERWSZEJ  od dnia 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. Wychowawca klasy Małgorzata Chruścicka

 

 

PONIEDZIAŁEK 16.03

WTOREK

17.03

ŚRODA

18.03

CZWARTEK

19.03

PIĄTEK

20.03

EDUKACJA POLONISTYCZNA

Podręcznik str. 47, nauczyć się czytać tekst z literką rz, piszemy literę rz palcem w powietrzu, na stole, plecach, następnie w zeszycie wielką i małą oraz wyraz  Marzena, rzeka, do zeszytu przepisać  2 zdania, nauczyć się głoskowania oraz podziału na sylaby wyrazów z marginesu podręcznika.

Do uzupełnienia ćwiczenia str. 38-39

Podręcznik str. 48-49. Odpowiedzi ustne na pytania pod tekstem. Zadanie 1,2,3 ze strony 49 do zeszytu. Nauka czytania tekstu „My chcemy wiosny!”.

Elementarz odkrywców str. 48-49

Podręcznik str. 50-51. Tekst „Wściekły chomik”, ćwiczenia str. 40-41.

Napisz w zeszycie po 5 wyrazów w, w których występuje  litera ż oraz rz.

Podręcznik str. 52-53, nauczyć się czytać tekst z literką dz, piszemy literę dz palcem w powietrzu, na stole, plecach, następnie w zeszycie wielką i małą oraz wyraz  dzbanek, dzwonek, do zeszytu przepisać  2 zdania, nauczyć się głoskowania oraz podziału na sylaby wyrazów z marginesu podręcznika.

Do uzupełnienia ćwiczenia str. 42-43.

Podręcznik str. 54-55. Tekst „Magda sama w domu”, „Ostrożności nigdy za wiele”, ćwiczenia str. 44-45,

do zeszytu przepisać  2 zdania z tekstu.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 15 (wszystkie działania wpisać do zeszytu z matematyki).

1. Piotrek dostał od taty 9 mlecznych cukierków, a od mamy 6 owocowych cukierków. Ile razem cukierków ma teraz Piotr ? Narysuj: Rozwiązanie: ………………… Odpowiedź: Piotr ma teraz …..cukierków.

2. Paulinka miała 14 balonów. Nagle 7 balonów pękło. Ile teraz balonów zostało Paulince? Rozwiązanie: ………………… Odpowiedź: Paulince zostały … balony.

3. Beatka ma 5 piłek czerwonych, 4 piłki zielone i 4 niebieskie. Ile razem piłek ma Beatka? Narysuj: Rozwiązanie: ………………… Odpowiedź: Beatka ma teraz …. piłek.

1. Na gałęzi siedziało 15 kruków. Po chwili 6 kruków odleciało. Ile teraz kruków siedzi na gałęzi? Rozwiązanie: ………………… Odpowiedź: Na gałęzi siedzi  teraz … kruków.

 2. Mateusz ma w domu 9 rybek, 4 chomiki i 1 psa. Ile razem zwierząt ma w domu Mateusz? Narysuj: Rozwiązanie: ………………… Odpowiedź: Mateusz ma w domu …. zwierząt.

3. Ciocia Agata ma 8 córek i 5 synów. Ile dzieci ma ciocia Agata? Narysuj: Rozwiązanie: ………………… Odpowiedź: Ciocia Agata ma …dzieci.

Obliczenia pieniężne, np.

10 zł + 5zł =

2zł +2zł+5zł+5zł=, kilka podobnych przykładów do zeszytu.

Poćwicz godziny na zegarze.

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

 

 

 

EDUKACJA PLASTYCZNO/TECHNICZNA

Narysuj ”marzannę”

 

Wykonaj model roweru z kartonu.