Zajęcia z wychowawcą

 

Klasa VI - materiały KLIKNIJ 


 Klasa VII

 

 29.05.2020 r. zajęcia z wychowawcą kl. VII Anna Majda

Materiały KLIKNIJ


 12.05.2020 r. zajęcia z wychowawcą kl. VII Anna Majda

Materiały KLIKNIJ 

 

 Klasa VII

 15.05.2020 r. zajęcia z wychowawcą kl. VII Anna Majda

Materiały KLIKNIJ


 

 8.05.2020 r. zajęcia z wychowawcą kl. VII Anna Majda

Materiały KLIKNIJ


 24. 04. 2020 r. zajęcia z wychowawcą kl. VII Anna Majda

Temat zajęć: Wartość człowieka, tolerancja- ważne dla nas tematy.

 1. Przeprowadzenie testu pierwszego. Odpowiedz TAK lub NIE

-Czy wartość człowieka zależy od koloru skóry?
-Czy wartość człowieka zależy od ilości pieniędzy, jakie posiada?
-Czy wartość człowieka zależy od płci?
-Czy wartość człowieka zależy od wykonywanego zawodu?
-Czy wartość człowieka zależy od jego wieku?
-Czy wartość człowieka zależy od miejsca zamieszkania?
-Czy wartość człowieka zależy od jego koloru włosów?
-Czy wartość człowieka zależy od jego wagi?
-Czy wartość człowieka zależy od stanu zdrowia?
-Czy wartość człowieka zależy od jego urody?
-Czy wartość człowieka zależy od sławy?

 1. Rozmowa na temat, co to jest wartość człowieka.

Czy to, że oceniamy kogoś, że jest lepszy, silniejszy, weselszy oznacza, że jest taki naprawdę i w każdej sytuacji? Czy to się zmienia?

 1. Jak się czujesz, gdy Ciebie oceniają?
 2. Sprawiedliwe ocenianie ludzi.
   wniosek:
  Bardzo trudno oceniać jest innych ludzi sprawiedliwie, ponieważ człowiek jest istotą skomplikowaną. Każdy człowiek jest wartością samą w sobie. Każdy człowiek ma możliwości, żeby być kimś. Wartość człowieka nie zależy od żadnych zewnętrznych cech.
 3. Wyjaśnij pojęcie tolerancja.
 4. Podaj przejawy zachowań nietolerancyjnych.
 5. Z podanych wyrazów, wyeliminuj te, które nie mają związku ze słowem tolerancja a pozostaw te, które wiążą się z tolerancją

AKCEPTACJA  GNIEW  NIECHĘĆ  OBIEKTYWIZM  POSZANOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIE   WYŚMIEWANIE   ZAWIŚĆ    ZŁOŚĆ     ZROZUMIENI

 1. Przeprowadzenie testu drugiego. Odpowiedz TAK lub NIE

Czy jestem osobą tolerancyjną?

 1. Małżeństwa powinny dobierać się według zasady podobieństwa rasy, wyznania lub warstwy
  społecznej
 2. Niskie czoło świadczy o miernej inteligencji
 3. W ramach jednego państwa powinni żyć ludzie jednej narodowości
 4. Za zabójstwo należy karać śmiercią
 5. Blondynki są delikatniejsze od brunetek
 6. Kobiety są mniej inteligentne niż mężczyźni
 7. g) Chłopi są uparci
 8. h) Wszyscy Cyganie kradną
 9. i) Rosjanie to jedna wielka mafia
 10. j) Szkoci są skąpi
 11. k) Francuzi to lekkoduchy
  g) Włosi lubią śpiewać i tańczyć

Jeżeli uzyskałeś większość odpowiedzi TAK to jesteś osobą nietolerancyjną, lubisz posługiwać się stereotypami myślowymi, poglądami zasłyszanymi opartymi na fragmentarycznej wiedzy.


klasa VII

 Zajęcia z wychowawcą 17.03.2020 r. Anna Majda KLIKNIJ

 Zajęcia z wychowawcą 3.04.2020 r. Anna Majda KLIKNIJ

Zajęcia z wychowawcą 27.03.2020 r. Anna Majda KLIKNIJ