Program Lepsza Szkoła

 

     

       Od września 2005 staraniem p. Barbary Haszczyn klasę IV - rocznik 1995 włączono do projektu edukacyjnego „Lepsza Szkoła” Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora. Głównym celem programu było lepsze przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie VI. Program trwa trzy lata. W ciągu roku uczniowie wypełnili 5 testów cząstkowych sprawdzających wiedzę i umiejętności kształcone w poszczególnych rozdziałach podręcznika oraz jeden test podsumowujący. Udział w programie „Wielki Sprawdzian” pozwolił nauczycielowi poznać stopień opanowania przez uczniów umiejętności rozwijanych kształconych na poziomie klasy, planowania według nich dalszej pracy z uczniem słabym i z uczniem zdolnym.            

      W 2006  roku uczniowie wypełnili 6 testów cząstkowych sprawdzających wiedzę i umiejętności kształcone w poszczególnych rozdziałach podręcznika oraz jeden test podsumowujący. Wyniki  były rejestrowane na stronie internetowej, do której login i hasło posiada nauczyciel prowadzący. Tą drogą otrzymuję również indywidualny raport klasy. Udział w programie „Wielki Sprawdzian” pozwala nauczycielowi poznać stopień opanowania przez uczniów umiejętności  rozwijanych w danym rozdziale na poziomie klasy, planowania według nich dalszej pracy. Fundacja natomiast zapewnia przesłanie informacji na temat średnich, najwyższych i najniższych wyników kolejnych testów oraz zaopatruje bezpłatnie w egzemplarze opracowane przez specjalistów.

      W roku szkolny 2007/2008 uczniowie napisali 6 testów w ciągu roku szkolnego, a wyniki były rejestrowane na stronie internetowej. Po trzyletniej pracy zakończył się projekt Lepsza Szkoła. Efektem był dobry wynik na Sprawdzianie dla ucznia kończącego Szkołę Podstawowa. Rocznik 1995 uzyskał następujące wyniki:Uczniowie uzyskali następujące wyniki:

Wyniki według standardów w punktach i procentach

                                                       Pkt.     procent

Czytanie                                            7.8       78%,

Pisanie                                              6.0       60%

Rozumowanie                                    4.3       54%

Korzystanie z informacji                    2.5       61%

Wykorzystanie wiedzy w praktyce     4.5       56%

Wynik średni                                     25,2

Najniższy wynik                                 16

Mediana                                            26

Najwyższy wynik                               33 

             Szkoła uzyskała dobry wynik  25,2 punkta plasujący ją w 4 staninie. We wszystkich standardach uczniowie uzyskali ponad 50% punktów, a w standardzie czytanie 70% punktów. Jednak analizując wyniki indywidualne poszczególnych uczniów okazuje się, że w standardzie czytanie 70% przekroczyło 20 uczniów, w standardzie pisanie 8, w rozumowaniu 4, korzystaniu z informacji 9 i wykorzystaniu wiedzy w praktyce 8. 

 

LEPSZA SZKOŁA

EDYCJA 2010/2013

 

        W roku szkolnym 2010/2011 p. Anna Majda wraz z 18 uczniami klasy czwartej przystąpiła do kolejnej edycji programu „Lepsza szkoła”. W sześciu kolejnych testach, pisanych po każdym rozdziale w podręczniku wiedza i umiejętności uczniów będą sprawdzane, a wyniki porównywane z ogólnopolskimi.
     Na zakończenie uczniowie napiszą też podsumowujący test „Wieki sprawdzian”, który pozwoli nauczycielowi poznać stopień opanowania umiejętności na poziomie czwartej klasy. Projekt będzie kontynuowany na całym etapie edukacyjnym, czyli również w klasie V i VI.

 

Więcej o programie na: http://www.gwo.pl/?m=159