ROK SZKOLNY 2006/2007

4 września rozpoczęcie roku szkolnego. Po mszy świetlej odprawionej przez ks. Dariusza Szylara odbyła się inauguracja roku szkolnego na podwórku szkolnym. W roku szkolny 2006/2007 w naszej szkole pracować będzie 14 nauczycieli. Ze względu na przejście na emeryturę p. Danuty Sosy oraz urlopu zdrowotnego p. Lesławy Niklewicz zaszły duże zmiany organizacyjne. P. Barbara Chomka rozpoczęła pracę z kl.I, p. Sabina Nowosielecka obięła funkcje bibliotekarza, a p. M. Jasińska została przyjęta na nauczyciela przyrody. Również p. Marta Ślimak została zatrudniona przez Urząd Gminy w Krzywczy do opieki na dziecimi dojeżdżającymi. Wprowadzono również nauczanie j. angielskiego w kl. 0 i kl..I, a w kl. I również informatyki. Od początku roku realizowany jest w szkole program Cała Polska Śpiewa. W porozumieniu z Ministerstwem Kultury uczniowie mają dodatkowe 2 godziny chóru prowadzone przez p. Alicję Król.
11 IX – spotkanie z p. Alicja Chruścicką poświecona kampanii wrześniowej, a szczególnie działaniom 14 Karpackiej Dywizji Piechoty dowodzona przez płk. Bronisława Prugara – Ketlinga, która brała udział w walkach z Niemcami na naszym terenie.
 18 IX – p. K. Ślimak przywiózł 1 m3 piasku. Uzupełnienie piaskownicy, piasek na podsypkę na zimę.
 22 IX – odbyła się Akcja Sprzątania świata, zorganizowany przy pomocy U.G. w Krzywczy. Uczniowie klas starszych pod kierunkiem p. M. Jasińskiej zebrali kilkanaście worków śmieci, które był segregowane według gatunków.
 19 IX – porżnięto na brusy kolca ofiarowany przez Radę Sołecką w Babicach. Za przywiezienie kloca dziękuję bardzo p.J.Pindzie. Kloc porznięto na traku u p. Marca kosztem 70 zł z funduszy własnych szkoły z przeznaczeniem na remont ławek wokół szkoły.
 21 IX – GCK w Babicach odbyło się spotkanie z p. Zygmuntem Prugarem – Ketlingiem w którym brało udział 3 uczniów naszej szkoły 2 nauczycieli i dyrektor szkoły.
 21 IX –odbyły się zawody lekkoatletyczne w Birczy, w którym brało udział 7 uczniów kl.VI pod opieką P. Haszczyna. Uczniowie uzyskali 5 punktowanych miejsc. P. Burchała zajęła I miejsc w biegu na 600 m, II miejsca uzyskali, M.Sikorska w biegu na 60 m i M. Małachowski w rzucie p. palantową, III miejsce uzyskały: A. Niekowal w biegu na 60 m i K. Kurasz w rzucie p. palantową.
 25 IX –odbyło się spotkanie z Policjantem z rewiru Krzywcza, który kl. I przekazał informacje dotyczące bezpiecznej drogi do szkoły. Omówił również zagadnienia związane z pracą Policjanta i wręczył światełka odblaskowe uczniów kl.I.
 We wrześniu 3 pracowników U.G z prac interwencyjnych malowało ogrodzenie farbą podkładową. Mimo sprzyjającej pogody do końca prac zostało ok. 60 m siatki.
 2 X – odbył się comiesięczny apel szkolny poświecony bieżącym działaniom szkoły. Uczniowie biorący udział w konkursie profilaktycznym otrzymali nagrody. Dyrektor szkoły wręczył również dyplomy przyznające całoroczne stypendium nauki j. angielskiego dla 3 uczniów ufundowane przez firmę Kazar z Przemyśla.
4 X – 4 uczniów z kl.VI pod opieka P.Haszczyna brało udział w Wojewódzkich Zawodach Lekkoatletycznych w Mielcu. Uczniowie startowali w biegu na 60 i 600 metrów oraz rzucie p.palantową.
5 X – uczniowie klas V i VI wspólnie z uczniami SP Reczpol brali udział w integracyjnej wycieczce krajoznawczo - turystycznej na Krempak. Uczniowie wysłuchali i obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, zwidzieli wystawę zwierząt występujących w parku oraz z przewodnikiem przeszli ścieżką edukacyjno – przyrodniczą Krempak. Na koniec odbyło się ognisko. Organizatorom p. M.Jasińskiej oraz B. Haszczyn składam serdeczne podziękowanie.
5 X – odbyła się dyskoteka ogólnoszkolna zorganizowana przez Samorząd Szkolny i wychowawców klas IV, V i VI. Dziękuję wychowawcom tych klas za zorganizowanie zabawy.
6 X – uczniowie (6 osób) naszej szkoły pod opieką p. M.Majdy brali udział w Powiatowych Biegach Przełajowych w Krasiczynie. P.Burchała zajęła I miejsce.
7 X –firma Bogmat zamontowała nowe okna i drzwi w sali gimnastycznej, szatni oraz pomieszczeniu nauczyciela w.f. Całość prac obejmowała: demontaż starych okien i drzwi, montaż nowych, obróbka murarska, montaż parapetów wewnętrznych (Szatnia, pomieszczenie nauczyciela) i zewnętrznych w oknach sali gimnastycznej. Całość prac była finansowana przez U.G. w Krzywczy.
8 X – dyrektor szkoły brał udział w konferencji zorganizowanej prze PCEN w Przemyślu na temat nauczania Religi w szkole.
11 X – p. Osypanka uzupełnił braki w parkiecie Sali gimnastycznej szpachlą do drewna.
12 X- zostały wykonane otwory do wymiatania sadzy w przewodach kominowych w kotłowni. Prace wykonali p.Zaleski i p.Piekarz.
13 X – odbył się uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Narodowej przygotowany przez Dyrektora Szkoły i Samorząd Uczniowski. Jak, co roku dyrektor wręczył swoje nagrody, które otrzymali: H.Noworolska, L.Niklewicz, D.Sosa ora E.Buchowska. Za pomoc w organizacji akademii dziękuję p.Alicji Król, p.M. Ślimak (dekoracja) i p.B.Haszczyn op.S.U.
15 X – odbyło się spotkanie dyrektora szkoły oraz opiekunów Rady Rodziców p.D.Sosy i p.B.Chomki. Dyrektor szkoły przedstawił Radzie Rodziców plany dydaktyczne i gospodarcze szkoły. Podziękowano p. D.Sosie za wieloletnia opiekę nad RR. Owiązki opiekuna przyjęła p. B.Chomka. Przygotowano również preliminarz wydatków RR na nowy rok szkolny.
16 X – wstawiane zostały nowe 4 kraty na okna w sali gimnastycznej. Prace wykonał p. K.Ślimak. Koszt wszystkich prac wyniósł 1390 ze środków ze sprzedaży drewna.
17 X – odbył się uroczysty obiad w Hotelu Płowieckim nauczycieli i nauczycieli emerytów z
okazji Dnia Nauczyciela.
18 X – dyrektor szkoły brał udział w spotkaniu zorganizowanym przez OKE Kraków w Jarosławiu poświęconemu analizie sprawdzianu zewnętrznego po kl.VI.
20 X – odbyła się uroczystość pasowania na ucznia kl.I. Uczniowie pod kierownictwem p. B.Chomki przedstawili część artystyczną, następnie złożyli ślubowanie w obecności sztandaru szkoły i zostali pasowani na uczniów. Po tej uroczystości zasadzili tradycyjne drzewko klasowe. Na podkreślenie zasługuje aktywny i liczny udział rodziców w tej uroczystości.
21 – 22 X – p. J. Pinda zamurował i wytynkował wnęki po piecach w sali gimnastycznej. Był to kolejny etap remontu sali.
26 X – komisja w składzie: ks. Dariusz Szylar, p.Maria Zaleska, p. Anna  Rostecka (Akcja Katolicka w Babicach), p.A.Król, p.B.Chomka rozstrzygnęła konkurs na Najpiękniejszy Rożeniec ogłoszony przez Dyrektora Szkoły. W konkursie wzięło udział 23 uczniów. Przyznano dwa I miejsca: Kamil Zaręba i Kinga Kurasz, II miejsce zajął Kacper Burchała a III miejsce Karol Sosa. Wyróżnienie otrzymała Gabriela Wolarz.
Od 24 do 28 X dyrektor szkoły brał udział w szkoleniu Administratorów pracowni komputerowych w Przemyślu. Obowiązki dyrektora pełniła p.B. Chomka.
31 X – zakończyła się akcja pt. Góra grosza zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie zebrali 115,86 zł. Dziękuję za zaangażowanie całemu samorządowi i opiekunce.
6 XI – odbył się comiesięczny apel szkolny poświecony planom Samorządu Uczniowskiego. Wręczono również nagrody i wyróżnienia dla uczniów biorących udział w Konkursie na Najpiękniejszy Różaniec.
 7 XI – odbył się konkurs z j. niemieckiego organizowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. W konkursie brało udział 5 uczniów. Nikt z nich nie zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. Za organizacje konkursu i przygotowanie uczniów dziękuję p. B. Haszczyn.
 10 XI – odbył się konkurs z języka niemieckiego zorganizowanym przez firmę Oksford. Brało w nim udział 6 uczniów. Za organizacje konkursu dziękuję p. B.Haszczyn.
 10 XI – odbyła się szkolna akademia z okazji Święta 11 listopada przygotowana przez p. A.Król i A. Majdę.
10 XI – odbyła się wywiadówka szkolna. Przed spotkaniem z rodzicami odbyła się akademia z okazji Święta 11 listopada przygotowana przez p. A.Król i A. Majdę. Następnie p.Teresa Pawłudzka z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przemyślu miała wystąpienie na temat realizacji programu realizowanego w szkole i pomocy psychologiczno – pedagogiczna świadczoną w poradni.
 10 XI – odbyły się warsztaty prowadzone przez 4 pracowników w klasach III, IV, V, i VI poświęcone radzeniem sobie ze stresem i agresją w szkole.
 14 XI – p. Alicja Król zorganizowała szkolny konkurs pieśni patriotycznej, w którym brało udział 14 uczniów. Każdy z nich śpiewał 1 piosenkę obowiązkowa oraz druga dowolną. Za przygotowanie konkurs i ufundowanie nagród dziękuje p.A.Król.
15 XI – dyrektor szkoły z 2 uczennicami kl.V brał udział w promocji książki p. Zygmunta Prugara – Ketlinga w Rzeszowie. Na zaproszenie organizatora uczniowie brali udział w patriotycznej uroczystości z udziałem Marszałka województwa i rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Zespołem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.
17 XI – odbyły się warsztaty prowadzone przez  2 pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przemyślu w kl. V i VI pt. Jak się uczyć.
 18 XI – odbyło się badanie uczniów przeprowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przemyślu. Przebadano 6 uczniów, którzy maja problemy z nauką.
19 XI – odbył się konkurs humanistyczny do którego przystąpiło 13 uczniów. M. Mróz uzyskała 60% punktów i została wpisana na elektroniczna listę prowadzoną przez KO w Rzeszowie. Za przygotowanie uczniów dziękuję p.A.Majdzie i B.Haszczyn.
23 XI – odbyła się w szkole kontrola Sanitarno –Epidemiologiczna. Zalecono: doprowadzić ciepłą wodę do sanitariatów, zabezpieczyć osłonami grzejniki – szczególnie na korytarzu, wyłączyć z użytkowania schody prowadzące na strych, zamontować dozowniki z mydłem w u ubikacjach.
23 XI – w UG w Krzywczy odbyło się spotkanie dyrektorów szkół poświęcone podziałowi środków z funduszu zdrowotnego i socjalnego.
23 XI – odbyły się tradycyjne Andrzejki we wszystkich klasach od godz. 12 do 19. S.U. zorganizowała zabawy i wróżby dla klas młodszych i starszych, a nagrody ufundował sklepik szkolny. Również w klasach odbyło się spotkania z wychowawcami.
24 XI – dobyło się trzecie warsztaty psychologiczne dotyczące kreatywności. Brali w nich udział uczniowie najzdolniejsi w z klas II, III, IV i V.
24 XI – odbył się krótki apel poświęcony pamięci 23 górników, którzy zginęli w kopalni Halemba. Cała społeczność szkolna modlitwą i zadumą oddała cześć poległym.
24 XI – dyrektor szkoły brał udział w komisji stypendialnej w Urzędzie Gminy w Krzywczy.
25 XI – p. A.Król brała udział w konferencji doskonalącej dla dyrygentów chórów w Rzeszowie w ramach programu Cała Polska Śpiewa.
25 XI – p. S.Nowosielecka brała udział w konferencji doskonalące z matematyki w Rzeszowie.
25 XI – rozpoczęło się malowanie sali gimnastycznej. Prace będzie wykonywał p. T.Buś.
27 XI – dyrektor szkoły brał udział w szkoleniu zorganizowanym przez PCEN w Przemyślu na temat budowy programów naprawczych w dziedzinie uzyskiwanych wyników ze sprawdzianów zewnętrznych.
28 XI – odbył się konkurs matematyczno – przyrodniczy w którym brało udział 10 uczniów z kl.VI. Nikt nie uzyskał 60% punktów niezbędnych do wpisania na listę kuratoryjną. Za przygotowanie uczniów do konkursu dziękuję p. S.Nowosieleckiej i M.Jasińskiej.
30 XI – odbył się sprawdzian próbny po kl. VI do którego przystąpiło 23 uczniów. 1 uczeń miał dostosowane warunki do swoich możliwości. Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu czuwała komisja w składzie. B.Chomka – przewodnicząca oraz B.Haszczyn i S. Nowosielecka.
W miesiącu listopadzie p.B.Haszczyn i S.Nowosielecka (w zastępstwie za p. A.Majdę) ukończyły Kus komputerowy typu M niezbędny do otrzymania pracowni.
W miesiącu listopadzie p. M. Majda zorganizował zajęcia rekreacyjno – sportowe dla kl.IV i V. Za podjęcie inicjatyw bardzo dziękuję.
 1 XII – uczniowie kl. VI brali udział w zajęciach prowadzony na sali gimnastycznej w Krzywczy w wymiarze 4 godzin pod opieką P. Haszczyna i M.Ślimak.
1XII – zamontowano osłony na grzejniki oraz bramkę zabezpieczającą przed wejściem na schody.
2 XII – zakończył się remont sali gimnastycznej. Część prac: demontaż i montaż drabinek oraz osłon na grzejniki wykonali p. K. Piekarz i J. Zaleski. Zakres prac obejmował: szpachlowanie nierówności, malowanie sufitu oraz ścian, malowanie lamperii, drabinek, ławek, osłon na grzejniki oraz ozdobnych emblematów.
6 XII – uczniowie kl. III i IV brali udział w mikołajowym turnieju mini piłki nożnej w Birczy. 9 uczniów brało udział w turnieju pod opieką p. M.Majdy.
6 XII – odbyły się tradycyjne mikołajki w kl.V.
7 XII – odwiedził naszą szkołę św. Mikołaj, który rozdał prezenty dzieciom z kl.0 – III oraz niektórym nauczycielom. Pięknym programem artystyczny przywitali miłego gościa uczniowie kl.0 wraz z wychowawczynią p. M. Draganik. Cześć muzyczną prowadziła p. A. Król. Organizatorom spotkania serdecznie dziękuję, szczególnie śnieżynce - pomocnicy św. Mikołaja.
13 XII – szkoła była wizytowana przez 3 przedstawicieli KO w Rzeszowie pod kątem zgodności zatrudnienia z posiadanymi kwalifikacjami, prawidłowym prowadzaniem dokumentacji -  teczki personalne, dokumentacja z okresu stażu.
14 XII - 25 chórzystek brało udział w Koncercie Kolęd w Rzeszowie zorganizowane w ramach projektu Śpiewająca Polska. Uczniowie brali udział w występie indywidualnym oraz w występie wszystkich chórów z udziałem kwintetu smyczkowe Filharmonii Rzeszowskiej.
17 XII – chór Pelicano pod dyrekcją (30 osób)  p. A.Król brał udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Kolęd Będzin 2007. Eliminacje regionalne odbyły się w Jarosławiu. Chór zaprezentował 3 kolędy. Po występie otrzymał pamiątkowy dyplom. W tym konkursie brał udział również chór Gloria, który udał się na występ wspólnym transportem. Udział w konkursie odbył się z inicjatywy dyrektora szkoły. Za wyjazd z uczennicami dziękuję p. M. Jasińskiej.
19 XII — p. H. Noworolska i M. Draganik pozytywnie odbyły rozmowę kwalifikacyjną i uzyskały stopień nauczyciela dyplomowanego. Serdecznie gratuluję.
19 XII — dyrektor szkoły brał udział w spotkaniu opłatkowym dla emerytów w SP Reczpol.
20 XII – odbył się dla wszystkich klas występ teatrzyku „Płomyczek”, który zaprezentował repertuar o tematyce ekologicznej.
20 XII – w sali gimnastycznej zamontowano urządzenia do otwierania okien z poziomu podłogi.
20 XII – rozstrzygnięto konkurs na Najpiękniejszą Szopkę. W konkursie wzięło udział 13 prac. I miejsce zajęła Sylwia Lach z kl.VI, II miejsce M.Mróz. III miejsce. Nagrody i dyplomy przygotował dyrektor oraz Sklepik Szkolny. Za pomoc w przygotowaniu konkursu dziękuję p. Marcie Ślimak
22 XII – odbyły się wigilie klasowe w poszczególnych klasach. Na apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia wręczono dyplomy i nagrody uczniom, którzy brali udział w Konkursie na Najpiękniejszą Szopkę. Następnie odbyły się krótki występ artystyczny w wykonaniu chóru oraz uczniów kl.VI przygotowany przez p.A.Król, B.Haszczyn i M.Jasińską oraz Samorząd Uczniowski. Przewodnicząca S.U. złożyła życzenia świąteczne i noworoczne nauczycielom, uczniom pracownikom szkoły. Również dyrektor szkoły podzielił się opłatkiem z przewodniczącymi poszczególnych klas oraz złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne. Po akademii odbyła się wigilia dla wszystkich pracowników szkoły. Za przygotowanie potraw oraz oprawę całej uroczystości serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w to dzieło.
Od 23 XII do 29 XII – trwało malowanie korytarza biegnącego w kierunku sali gimnastycznej. Był to ostatni etap remontu sali. Prace wykonał p. Tadeusz Buś za finanse własne szkoły.
30 XII – wyremontowano piec duży C.O. . Wymieniono zużyte palenisko w dużym piecu. Prace były finansowane przez Urząd Gminy. Zamówieniem części do pieca oraz pracowników do montażu części zajmował się Dyrektor Szkoły ze względu na to, iż od momentu zgłoszenia w marcu  do września 2006 pracownik Urzędu Gminy nie był w stanie dokonać remontu kotła.
2 II – uczniowie i nauczyciele po przerwie świątecznej wrócili do szkoły. Ze względu na urlop p. Anny Majdy zatrudniono na czas określony p. Apolonię Lis (j.polski i wych. Kl IV) oraz p. Piotra Pękalskiego historia. Życzę wielu sukcesów w pracy dydaktycznej oraz miłej współpracy z gronem nauczycielskimi i uczniami. 8 – 12 I – dyrektor szkoły brał udział w Kursie dla kierowników pracowni komputerowych.
14 I – dyrektor szkoły wysłał wniosek do Ministerstwa Kultury o finansowanie programu Śpiewająca Polska do końca roku szkolnego.
17 I – dyrektor szkoły i p. Jan Zaleski brali udział w pogrzebie ojca p. Krzysztofa Piekarza w Rudych Rysiach koło Brzeska. Składam wyrazy współczucia w imieniu wszystkich pracowników szkoły.
18 I – odbył się szkolny konkurs kolęd pt. Najpiękniejsza jest polska kolęda, w którym udział wzięło 12 osób. Każdy z uczestników śpiewał dwie kolędy a’cappela. Przyznano I miejsce M.Zaleskiej i A.Nikowal, II mejsce W.Jurkiewicz i N.Buś, III miejsce K.Kurasz i J.Maślak
IV miejsce J.Hadam. Nagrodę publiczności otrzymała A.Niekowal. Za przygotowanie konkursu dziękuje p. A. Król oraz M.Jasińskiej.
19 I – p. A.Król brała udział w warsztatach dla dyrygentów chórów w Rzeszowie.
22 I – odbyła się konferencja klasyfikacyjna.
23 I – odbyła się wywiadówka szkolna. Na spotkaniu ogólnym dyrektor szkoły przedstawił wyniki działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, wyniki sprawdzianu próbnego, zamiany w prawie szkolny. Nauczyciele z poszczególnych przedmiotów mieli dyżur przed spotkaniem ogólnym. Również wychowawcy wszystkich klas spotkali się z rodzicami.
24 I – dyrektor brał udział w spotkaniu z p. wizytator E.Lemek w Dubiecku. Tematem konferencji było nowe Rozporządzenie o Nadzorze Pedagogicznym oraz bieżące tematy.
25 I – odbyła się zabawa karnawałowa. W klasach 0 – III od 12.00 do 15.00. Uczniowie z SU przygotowali konkursy oraz muzykę, wychowawcy i rodzice poczęstunek w klasach. Klasy IV – VI zabawę rozpoczęły o godz. 15.30. Poczęstunek w klasach przygotowali wychowawcy wspólnie z rodzicami. Podczas tańców odbył się konkurs Karoaoke. Wszystkie klasy były odświętnie ubrane, jak również sala gimnastyczna. Rada Rodziców przygotowała poczęstunek dla wszystkich nauczycieli. Zaangażowanym w przygotowanie zabawy karnawałowej serdecznie dziękuję.
29 I – odbyła się konferencja podsumowująca.
29 I - rozpoczął się II semestr. Na długiej przerwie odbył się apel na którym uczniowie kl.I – III otrzymali pochwały za wyniki w nauce, uczniowie kl. IV – VI otrzymali tytuł wzorowego ucznia. Również uczniowie, którzy brali udział w konkursie kolęd otrzymali dyplom oraz nagrody ufundowane przez p. Alicję Król. Od II semestru pracę w naszej szkole rozpoczęła p. Joanna Kapuśniak, która uczy Wychowania do Życia w Rodzinie życzę powodzenia i dobrej współpracy z dyrekcją i nauczycielami.
31 I – odbył się II sprawdzian próbny w kl VI. Uczniowie uzyskali średnią 23,3 punktu. Dziękuję zespołowi, który w bardzo krótkim czasie przygotowała wyniki raport ze sprawdzianu.
2 II – odbył się apel z okazji Święta Patrona Szkoły Juliusza Słowackiego przygotowany przez p. Apolonię Lis z kl. IV i V we współpracy z p. B.Haszczyn i Ks.D.Szylarem. Po części artystycznej odbył się tradycyjny konkurs wiedzy o patronie szkoły między klasami. Nagrodą był przechodni puchar dyrektora szkoły, który za zwycięstwo otrzymała klasa VI. Warto przypomnieć, że J. Słowacki jest patronem szkoły od 1925 r. Organizatorom Świętna serdecznie dziękuję.
2 II – w ramach WDN odbyły się warsztaty pt. Jak motywować ucznia do nauki prowadzone przez p E. Komornicką z PCEN w Przemyślu. Warsztaty trwało od 12.30 do 16.30.
3 II – p. Alicja Król zorganizowała dla chóru zajęcia w szkole do godzin południowych. Za tą inicjatywę serdecznie dziękuję.
od 3 II do 25 II trwały ferie zimowe.
10 II – p. Anna Majda urodziła córeczkę – serdecznie gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślność szczęśliwej matce i dumnemu ojcu.
 22 II – p. Krystyna Kruszyńska z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wizytowała naszą szkolę pod kątem warunków do nauki oraz przygotowania technicznego do nowego semestru.
 1 i 2 III – odbył się w szkole Otwarty Turniej w nimi piłce siatkowej w którym brały zespoły 4 osobowe z klas III, V, i VI dziewcząt i chłopców w sumie brało udział w zawodach 28 osób. Turniej wygrali chłopcy z kl.VI. Organizatorem Turnieju był Uczniowski Klub Sportowy.
 2 III – odbyła się uroczystość pasowania na czytelnika kl.I. Część artystyczną przygotowała kl.I pod kierunkiem p. S.Nowosieleckiej.
 5 III – odbył się comiesięczny apel szkolny. Wręczona dyplomy dla zespołów biorących udział w Turnieju mini piłki siatkowej. Dyrektor zachęcał do systematycznej nauki oraz przypomniał zasady grzecznościowe obowiązujące w życiu.
 6 III – dyrektor wraz z uczniami kl.VI przygotował wrzosowisko koło masztu.
 8 III – odbył się w naszej szkole Gminny Turniej w mini piłce siatkowej. W kategorii dziewcząt brały udział dwa zespołu – Reczpol i Babic, wygrały dziewczyny z Babic. w kategorii chłopców brało udział 3 zespoły: Babic, Reczpol i Krzywczy. Kolejność w trueniju była nastepująca SP Reczpol, SP babice, SP Krzywcza. Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy.
 8 III – p. Zaleski i p. Piekarz przygotowali w stolarni p.Tenusa w Ruszelczycach brusy na wymianę ławek rekreacyjnych w koło szkoły.
 8 III – odbyła się skromna uroczystość poświęcona Dniu Kobiet w gronie nauczycielski. Także chłopcy w poszczególnych klasach przygotowali niespodzianki dla dziewczyn.
 9 III – dyrektor szkoły brał udział w spotkaniu w U.G w Krzywczy poświęcony Funduszowi Socjalnemu.
 12 III – w Dubiecku odbył się Powiatowy Trudniej w nimi piłce siatkowej w którym zespół dziewczyn zajął II miejsce wygrywając z Kosienicami 2:0 i przygrywając z Dubieckiem 2:0.
 15 III – H. Wajda brała udział w szkoleniu Pt. Wielozmysłowe poznanie w edukacji elemantranej.
 16 III – p. S. Nowosielecka ukończyła studia podyplomowe z technologii informacyjnej i bibliotekoznawstwa. Gratulujemy.
 19 III – odbyło się spotkanie p wizytator E. Lemek oraz aspiranta Urban z dziećmi, rodzicami i pracownikami szkoły w ramach realizacji rozporządzenie i programu Bezpieczna Szkoła. Ocena bezpieczeństwa 4,0.
 20 III – dyrektor szkoły brał udział w konferencji dotyczącej Programów dotowanych ze środków unijnych zorganizowane przez Starostwo w Przemyślu.
 20 III- miesięczną praktykę studencką z wychowania fizycznego odbywa p. Buchowska pod kierunkiem M.Majdy.
 22 III – dyrektor szkoły brał udział w spotkaniu dyrektorów szkół w Krzywczy poświęconym Funduszowi Socjalnemu.
 22 III – p. M. Jasińska uczestniczyła w spotkaniu edukacyjnym pt. Dlaczego rośliny rozumieją i czy należy pić herbatę. Rola eksperymentu w nauczaniu przyrody.
 23 III – dyrektor Gimnazjum w Krzywczy przeprowadził z kl.VI spotkanie na temat rekrutacji do gimnazjum.
 27 III – p. H. Noworolska brała udział w szkoleniu Pt. Wizualizacja treści muzycznych w pakietach do edukacji wczesnoszkolnej. Szkolenie odbyło się w Przemyślu.
 28 III – p. M. Draganik uczestniczyła w konferencji dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pt. Czy marzymy razem z dziećmi? w Przemyślu.
 30 III – dyrektor szkoły brał udział w Sesji Rady Gminy poświęconej zatwierdzeniu regulaminu wynagradzania. Wprowadzono następujące zmiany: wychowawcy będą otrzymywać dodatek w zależności od liczebności klas. do 15 uczniów 3 % powyżej 15 - 5%. Zwiększono dodatek mieszkaniowy o 10 zł we wszystkich kategoriach. Omówiono również stan Sportu i Turystyki na terenie gminy.
2 IV – w II rocznicę śmierci Jana Pawła II odbyła się akademia przygotowana przez p. M. Jasińską oraz p. A. Król. Brali w niej udział uczniowie i nauczyciele oraz rodzice i p. Wójt Gminy Krzywcza Z. Lekka. Uczniowie przedstawili montaż słowno muzyczny, przeplatany pokazem slajdów z życia Jana Pawła II. Podczas uroczystości odbyła się premiera pieśni do wiersza Polska Sosna, do której muzykę skomponowała p. A.Król. Uzupełnieniem akademii była wystawa fotograficzna w galerii „Na schodach” pt. Tak było w 2005 r. przedstawiająca przeżywanie dni narodowej żałoby w szkole, środowisku i powiecie. Za przegotowanie akademii składam serdeczne podziękowanie.
 4 IV – odbyła się akademia z okazji Świąt wielkanocnych przygotowana prze p. H. Noworolską z kl. II oraz chór szkolny pod dyrekcją p. A. Król. Uczniowie przedstawili montaż słono muzyczny wraz z tradycjami wielkanocnymi oraz krótką inscenizację kostiumową. Rozstrzygnięto konkurs na Najpiękniejszą palmę wielkanocną, w którym wzięło udział 51 uczniów. Nagrody ufundował Sklepik szkolny oraz z funduszy szkoły. Za przygotowanie akademii składam podziękowanie p. H. Noworolskiej.
od 5 do 10 IV trwała wiosenna przerwa w nauce.
12 IV odbył się Sprawdzian po kl. VI do którego przystąpiło 24 uczniów klasy VI w tym 1 uczeń z dostosowanymi wymaganiami.
13 IV – odbył się próbny sprawdzian w kl. V do którego przystąpiło 19 uczniów w tym 4 z dostosowanie wymagań do sprawdzianu. Uczniowie uzyskali średnią 19.21 punktów na 40 możliwych do zdobycia.
 13 IV – odbył się konkurs matematyczny zorganizowany przez p. S. Nowosielecka, w którym brali udział uczniowie z kl. IV – VI
17 IV— odbyło się w naszej szkole Wiosenne Spotkanie Emerytów Zrzeszonych w ZNP. Krótką część artystyczna przedstawił chór szkolny pod dyrekcja p. A. Król
18 IV – dyrektor szkoły brał udział w szkoleniu dla dyrektorów szkół zorganizowany przez PCEN w Dubiecku.
 27 IV – w sali gimnastycznej odbył się apel z okazji Święta ziemi przygotowany przez panie: M. Jasińską, A.Król, B.Haszczyn, M. Draganik i A.Lis. Uczniowie kl. 0, V i VI przedstawili zagadnienie ochrony środowiska w piosence, wierszu oraz scenkach edukacyjnych. Za przygotowanie dekoracji oraz organizację przedsięwzięcia składam podziękowanie.
27 IV – Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała Arkusz Organizacyjny Szkoły na rok szkolny 2007/2008.
28 IV – B. Haszczyn brała udział w konferencji metodycznej z j. niemieckiego w Rzeszowie.
30 IV  odbyła się uroczysta akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Chór szkolny pod dyrekcją p. Alicji Król zaprezentował pieśni związane z rocznicą oraz patriotyczne. Uczniowie przedstawili scenkę związaną z rocznicą przygotowaną przez p. B. Haszczyn. Przedstawiono również prezentację multimedialną związaną z uchwaleniem Konstytucji.
 od 1 do 5 V – trwał długi weekend majowy.
 3 maja uczniowie naszej szkoły z pocztem sztandarowym pod kierunkiem p. M. Draganik brali udział w uroczystej mszy św. z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz w dniu święta Królowej Polski w kościele parafialnym w Babicach.
 7 V – odbył się comiesięczny apel szkolny.
 15 V - odbyło się spotkanie dyrektorów szkół w Urzędzie Gminy w Krzywczy. tematem spotkania było ustalenie budżetu Funduszu Socjalnego. Ze względu na znaczne zmniejszenie odpisu na fundusz socjalny (zmniejszenie się liczby nauczycieli czynnych, zwiększenie ilości nauczycieli emerytów) w tym roku prawdopodobnie nie będzie tzw. zapatrzenia jesiennego, a jeżeli będzie to w kwocie nie większej niż 100 zł na koniec roku. Będą natomiast następujące świadczenia: paczki mikołajkowe dla dzieci nauczycieli, 30 zł na nauczyciela czynnego na zorganizowanie spotkania integrującego, pożyczki mieszkaniowe, świadczenie urlopowe, zabezpieczona kwota na wycieczkę dla nauczycieli, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci nauczycieli. Z Funduszu Socjalnego wyodrębniono Fundusz Zwrotny (jest to decyzja odgórna) na każdą szkołę. Funduszem będzie dysponował dyrektor szkoły. Kwota funduszu na razie nie jest znana, gdy zostanie ona przekazana dyrektor szkoły rozpatrzy podania nauczycieli i emerytów o zapomogę zdrowotną.
 16 V – odbył się sprawdzian po klasie III. Uczniowie uzyskali średni wynik 31,6 punktu (63%) na 50 możliwych. Dziękuję p. H.Wajdzie za przygotowanie uczniów do sprawdzianu a zespołowi ds. analizy wyników za rzetelne opracowanie wyników i raport końcowy.
 17 V – odbył się Gminny Turniej w piłce nożnej. Brały w nim udział szkoły z Bachowa, Reczpol, Krzywczy i Babic. Zwyciężyła drużyna z Bachowa, II miejsce zajęli nasi uczniowie, III z Krzywczy. Organizatorem turniej był Uczniowski Klub Sportowy Junior.
 17 V – dyrektor szkoły brał udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy, która ma zainstalować w szkole przyznaną nową pracownię komputerową. Według umowy pracownia ma być uruchomiana jeszcze przed wakacjami. Planowany czas montażu instalacji sieciowej przewidziano na 16 VI.
 19 – 20 V – dyrektor szkoły brał udział w wycieczce do Zborowa na Słowacji celem ustalenia szczegółów współpracy ze szkołą w Zborowie. Dyrektor szkoły w Zborowie przygotowu
30 V – odbyło się spotkanie Rady Rodziców z dyrektorem szkoły. RR opiniowała Opinia w sprawie zmian organizacyjnych szkoły, opinia w sprawie programów nauczania i podręczników, podręczniki, stypendia szkolne 15 VI, mundurki szkolne, Zmiana ustawy o systemie oświaty, Sprawy bieżace, remonty, wyniki sprawdzianu, osiągnięcia uczniów. Również w tym samy dniu odbyła się Rada Pedagogiczna. Tematy zatwierdzenie zestawu programów i podręczników, zakończenie prac w zespołach problemowych. Skłdam serdeczne podziękowanie wszystkim zespołom za całoroczna solidną i efektywną pracę.
 31 V – klasy IV, V i VI (36 uczniów) brała udział w jednodniowej wycieczce: Bobrka, Krosno, Żarnowiec, Odrzykoń. Uczniowie pod opieką p. B.Chomki, B.Haszczyn, A.Lis zwiedzili Muzea: Naftownictwa, Lamp. M.Konopnickiej, Rzemiosła. Organizatorom wycieczki składam serdeczne podziękowanie.
1 VI – szkoła zorganizowała zajęcia rekreacyjno – sportowe z okazji Dnia Dziecka. Pierwszym punktem programu była próbna ewakuacja szkoły. uczniowie od momentu ogłoszenia alarmu do wyjścia ostatniego ucznia ze szkoły uzyskali czas 1,42 s. Następnie odbył się pokaz sprzętu pożarniczego zorganizowany przez OSP Babice. Prezes jednostki J. Plecień przedstawił uczniom zadania straży oraz omówił przeznaczenie posiadanego przez jednostkę sprzętu. Następnie ratownik pokazał sprzęt medyczny i jego przeznaczenie. Po tym pokazie odbyła się zorganizowana po raz X Spartakiada Biegowa dla klas 0 – III oraz rozgrywki sportowe w mini piłkę nożną klas III – VI oraz Turniej mini piłki siatkowej dziewcząt klas III – VI. Odbył się również konkurs skoku w dal dla klas 0 – III i IV – VI. Uczniowie mieli też posiłek zorganizowany przez wychowawców klas i dyrektora szkoły. Fundusze na ten cel przeznaczył Urząd Gminy w Krzywczy i Rada Rodziców. Na koniec zwycięzcy i uczestnicy zawodów sportowych otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
 4 VI –p.M.Jasińska obroniła prace magisterka uzyskując tytuł magistra teologii. Gratulujemy.
 4 VI – od początku tygodnia trwały prace przy przygotowaniu opału na zimę. Przywózka drzewa i rżnięcie na odpowiednią długość.
 7 VI – uczniowie z pocztem sztandarowym pod opieką p. M.Draganik brali udział w procesji Bożego Ciała w Babicach. Za zorganizowanie zmian służb sztandarowych dziękuję p. M.Draganik.
 9 VI – odbyła się instalacja sieć komputerowej. Zamontowano gniazda w pracowni oraz dodatkowo w pokoju nauczycielskim i klasie nr 8.
11 VI – dyrektor szkoły otrzymał polecenie Kurator Oświaty do przygotowania programu naprawczego w dziedzinie działań profilaktycznych w wyniku kontroli p. wizytator E. Lemek. Dyrektor szkoły odwołał się od tego polecenia.
 12 VI – uczniowie z klas I  i II miały całodzienny piknik w Skopowie. Pod opieką wychowawczyń oraz rodziców dzieci spędziły czas na zabawach, miały również zorganizowany posiłek. Za przygotowanie imprezy dziękuję p. H.Wajdzie i B.Chomce oraz KGW w Skopowie.
 12 VI – odbyło się badania dojrzałości szkolnej przez pracowników poradni Psychologiczno – pedagogicznej z Przemyśla. Za organizację badania dziękuje p. M.Draganik.
 12 VI – zamontowano brakującą sieć energetyczną w pracowni komputerowej – brakujące 12 gniazdek.
 13 VI – klasa 0 miała całodzienny piknik zorganizowany przez p. M.Draganik i rodziców u p.M.Dachnowicz. Za organizację przyjęcia i zabaw dziękuję p. Dachnowicz i M.Draganik.
 12 – 13 VI – uczniowie klas V i VI brali udział w Rajdzie Pieszym na Kalwarię Pacławską. Część uczniów odbyła pieszą pielgrzymkę z Korytnik na Kalwarię inni jechali autobusem.
 W sanktuarium uczniowie pod opieka duchową ks. D.Szylara obchodzili drużki kalwaryjscy, uczestniczyli w uroczystościach religijnych oraz mieli przygotowany program z ogniskiem i zabawami. W drugi dzień uczniowie zwiedzali Przemyśl m.in. Muzeum Miasta Przemyśla i Seminarium Duchowne. Odwiedzili również Radio Fara, gdzie została nagrana z nimi rozmowa. Za przygotowanie wyjazdu dziękuję p. B.Haszczyn oraz M.Jasińskiej.
 14 VI – odbyła się uroczystość pożegnania chórzystek z kl.VI. Uroczystość zorganizowała p. A.Król przy pomocy p.M.Jasińkiej. Chórzystki złożyły podziękowanie wierszem i piosenką dyrygentce za sześcioletnia pracę. W pożegnaniu brał udział dyrektor szkoły.
 15 VI – w ramach EFS w szkole zamontowano nowy sprzęt komputerowy 10 komputerów w tym jeden jako stanowisko multimedialne, serwer oraz laptop i projektor. Każde stanowisko wyposażone jest w dwa zestawy słuchawkowe oraz mikrofon.
 15 VI – klasa II miała piknik w Babickim Ośrodku Wypoczynkowym. Za organizacje imprezy dziękuję p.H.Noworolskiej.
 20 VI – dyrektor szkoły z 4 uczniami kl.VI w nagrodę za najlepsze wyniki w sprawdzanie kończącym kl.VI (uzyskanie ponad 30 pkt.) wyjechał na wycieczkę do Przemyśla i okolic. Uczniowie zwiedzili: fort Łętowania i Bolestraszyce, cmentarze wojenne i żydowski, kopiec tatarski, obiekty sportowe Wzniesienia, zamek kazimierzowski, katedrę rzymsko i greckokatolicką, muzeum diecezjalne, muzeum dzwonów i fajek, arboretum w Bolestraszycach, zamek i park w Krasiczynie, Rezerwat Brzozy Czarnej w Reczpol.
 20 VI – odbyła się dyskoteka dla uczniów kl.IV, V, i VI. Wychowawcom dziękuję za organizację i dopilnowanie uczniów oraz zorganizowanie świetniej zabawy.
 21 VI – odbyła się uroczystość pożegnania klasy VI uczniom zostały wręczone nagrody książkowe oraz podziękowania za pracę w: Samorządzie Uczniowskim, Sklepiku Szkolnym, Chórze szkolnym, służbie przy poczcie sztandarowym. 5 rodzinom zostały wręczone listy gratulacyjne za wychowanie swoich dzieci na bardzo dobrych uczniów, którzy szczególnie zapisali się w historii szkoły solidną pracą w każdej dziedzinie. Po uroczystości odbyło się spotkanie pracowników szkoły z rodzicami. Bardzo dziękuję p. B.Chomce za przygotowanie uroczystości a w szczególności za 3 letni okres pracy wychowawczej, w którym pedagog nawiązał szczególną więź z podopiecznymi będąc przyjacielem i powiernikiem wielu trudnych spraw osobistych i rodzinnych.
22 VI – odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego poprzedzone mszą św. odprawiona przez ks. D. Szylara. Po mszy św. dyrektor szkoły wręczył ks. wikaremu podziękowanie za pracę katechetyczną w naszej szkole ze względu na przeniesienie do innej parafii. Chór szkolny w dowód wdzięczności odśpiewał 2 pieśni religijne. Wręczono również kwiaty. Po mszy św. uczniowie udali się do szkoły, gdzie wychowawcy wręczyli nagrody i świadectwa z wyróżnieniem. Szóstoklasiści uroczyście przekazali sztandar młodszym kolegom. Po wręczeniu świadectw uczniowie żegnali się za sztandarem, a nowa przewodnicząca szkoły wybrana w tajnych wyborach A.Potoczną, kończącym szkołę uczniom odpięła tarczę na znak zakończenia nauki w Babickiej szkole.
Wychowawczyni kl.III podziękowała Radzie Rodziców swojej klasy, przekazano również wychowawstwa kl.III i kl.0. Dyrektor szkoły podziękował p. Apoloni Lis za pracę w szkole w zastępstwie p.A.Majdy przebywającej na urlopie. Dyrektor szkoły podziękowała rodzicom, radzie rodziców i wszystkim pracownikom szkoły za roczną pracę. Następnie uczniowie spotkali się z wychowawcami klas, gdzie zostały wręczone pozostałe świadectwa. 

Piotr Haszczyn