Rok szkolny 2002/2003 

 

 

Grono nauczycielskie:

 

 1.Elżbieta Walus – dyrektor szkoły.

2.Halina Noworolska – wych. kl. I, opiekun grupy dzieci współdziałających z fundacją : „Wszystko dla dzieci”.

3.Helena Wajda – wych. kl. II a, pełnomocnik do spraw współpracy z PPP w Przemyślu.

4.Danuta Sosa – wych. kl. II b, współpraca z Zarządem Rady Rodziców, skarbnik Rady Rodziców.

5.Maria Zaleska – wych. kl. III, opiekun sklepiku uczniowskiego oraz opiekun stażu Pani A. Słonki.

6.Barbara Haszczyn – wych. kl. IV, pełnomocnik do kontaktów z GOK w Babicach.

7.Barbara Chomka – wych. kl. V, pełnomocnik do spraw ekologii.

8.Piotr Haszczyn – wych. kl. VI, opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz SKS.

9.Anna Majda – język polski V – VI.

10.Aneta Słonka – historia kl.IV - VI, staż poprzedzający mianowanie, pełnomocnik do spraw profilaktyki.

11.Ks. Stanisław Siuzdak – religia kl. II – VI.

12.Ks. Zbigniew Szczepaniec – religia 0 – I .

13.Alicja Król – zatrudniona na umowę o pracę, muzyka i chór szkolny, oprawa muzyczna uroczystości szkolnych.

14.Marzena Draganik – kl. 0, opieka nad dziećmi dojeżdżającymi – w świetlicy.

15.Danuta Plecień – opieka nad dziećmi w autobusie.

16.Lesława Niklewicz – urlop chorobowy i urlop dla poratowania zdrowia.

Na rozpoczęcie nowego roku szkolnego poczet sztandarowy brał udziałowe mszy św.  W tym roku szkolnym byli to Ł. Beściak, P. Czarniecki i M. Buć. Sztandar uświetni najważniejsze uroczystości szkolne i środowiskowe.

Na konferencji inauguracyjnej nowy rok szkolny p. dyrektor wręczyła Akt nauczyciela Mianowanego pani Barbarze Haszczyn, która podpisała akt ślubowania.

Już w pierwszym miesiącu nauki klasa IV wyjechała na wycieczkę do Arboretum w Bolestraszycach.

Pasowanie na ucznia przygotowała p. H. Noworolska. 

14.10.2008 r. wojewoda podkarpacki wręczył Medal Komisji Edukacji Narodowej p. Danucie Sosa.

Podziękowania za pracę w naszej szkole otrzymała pani Danuta Kowal, która odeszła na emeryturę.

Uroczysta akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości – uroczystość przygotowała pani Barbara Haszczyn.

Wizyta w naszej szkole ks. Miklasińskiego – kanonika Kolegiaty pw. Piotra i Pawła w Zawierciu.

Uczniowie każdej klasy brali udział w akcji „Góra grosza”.

Odbył się konkurs „Poezja M. Konopnickiej” zorganizowany przez p. A Majdę.

Andrzejki w naszej szkole odbyły się zgodnie ze szkolna tradycją.

W naszej szkole przedstawił spektakl teatr „Szewczyk”.

Spotkanie ze św. Mikołajem odbyło się 6 XII.

Przed świętami Bożego Narodzenia odbył się uroczysty apel, który przygotowali uczniowie klasy III z p. H. Wajdą. Później odbył się wspólny opłatek w klasach. Opłatkowe spotkanie miało także grono pedagogiczne oraz nauczyciele emeryci. Kolędy dla nauczycieli emerytów wykonali fleciści z klasy VI.

Zabawa choinkowa – spotkania w klasach, wspólna zabawa.

Podsumowanie I semestru. Wyróżnieni zostali uczniowie z klas I – III oraz uczniowie z klas starszych: A. Sosa, M. Błońska, A. Sosa.

Uczniowie klasy I zostali mianowani na czytelnika.

Pożegnanie zimy przez uczniów klas 0 –III.

Poranek wielkanocny – część artystyczna przygotowała p. Marzena Draganik z klasą 0 – sztukę „ Jak jajko pisanką zostało”. Oprawę muzyczną przygotowała p. A Król.

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Chór „Pelikano” na akademii środowiskowej w GOK – u zaprezentował swoje utwory. Natomiast w Krasiczynie odbyła się akademia powiatowa, na której także wystąpił chór „Pelikano” pod dyr. P. A. Król. Na akademię przybyli mieszkańcy Krasiczyna, Przemyśla i liczni turyści, którzy w tym dniu odwiedzili przepiękny zespół Zamkowo – Parkowy. W drugiej części koncertu chór zaprezentował wiązankę pieśni ludowych z różnych regionów Polski połączone z tańcem. Po udanym występie chórzyści udali się wraz z opiekunami na poczęstunek. Potem zwiedzili zespół Zamkowo – Parkowy. Zrobiono pamiątkowe zdjęcia.

Uroczystą akademię z okazji Dnia Matki przygotowała p. D. Sosa wraz ze swoimi uczniami. Oprawę muzyczną przygotowała p. A. Król.  Zespół taneczny zaśpiewał wiązankę piosenek ludowych i zatańczył. Uczniowie recytowali wiersze dla mam. Następnie po uroczystości mamy zostały zaproszone na poczęstunek.

27 maja p. D. Sosa zorganizowała wycieczkę dla klas II i III do Zamościa. Uczniowie zwiedzili zabytkowy Rynek, muzeum, katedrę.

W naszej szkole odbył się gminny etap konkursu recytatorskiego poezji M. Konopnickiej.

Dzień Dziecka – Dzień Sportu Szkolnego. Uczniowie brali udział w zawodach sportowych oraz w konkursie plastycznym.

Klasa IIa była w Przemyślu na sztuce „ Piotruś Pan i Piraci”. Po obejrzeniu spektaklu uczniowie wraz z p. D. Sosa zwiedzali zamek i Basztę zamkową.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uczniowie uczestniczyli we mszy św. Po mszy został przekazany młodszym uczniom sztandar.  Klasa V pożegnała szóstoklasistów kwiatami. Podziękowania za pracę w SU otrzymały: E. Kwasiżur, M. Błońska, A. Sosa. Podziękowania za pracę w chórze szkolnym złożyła także p. A. Król. Michał Dzimira otrzymał teczkę samorządu i klucz – symbol władzy. W nowym roku szkolnym będzie pełnił funkcję przewodniczącego SU.   

 

Rok szkolny 2001/2002 

 

 

W tym roku szkolnym ulega całkowitej likwidacji SP w Skopowie i nauczyciele rozpoczną pracę w naszej szkole. 

Grono nauczycielskie: 

1.Elżbieta Walus – dyrektor szkoły.

2.Halina Noworolska – wych. kl. III, opiekun grupy dzieci współdziałających z fundacją : „Wszystko dla dzieci”.

3.Helena Wajda – wych. kl. I a, pełnomocnik do spraw współpracy z PPP w Przemyślu.

4.Danuta Sosa – wych. kl. I b, pełnomocnik z Zarządem Rady Rodziców, skarbnik RR.

5.Maria Zaleska – biblioteka, opiekun sklepiku szkolnego.

6.Barbara Haszczyn – pełnomocnik szkoły do spraw kontaktów z GOK-iem w Babicach.

7.Barbara Chomka – wych. kl. IV.

8.Piotr Haszczyn – wych. kl. V, opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz SKS.

9.Aneta Słonka – wych. kl VI.

10.Danuta Kowal – prowadzenie kroniki szkoły.

11.Alicja Król – zatrudniona na umowę o pracę,  chór szkolny.

12.Marzena Draganik –wych. kl. 0.

13.Danuta Plecień – zatrudniona na podstawie umowy, opieka nad dowożonymi uczniami.

14.Lesława Niklewicz – wych. kl. II.

 

Rok szkolny 2001/2002 rozpoczęła msza święta. W poczcie sztandarowym byli L. Burchała, K. Lach i K. Czarniecka. Pani dyrektor wita zerówkę i p. M. Drganik, która rozpoczyna pracę w naszej szkole.  

Zoo na boisku szkolnym. Wielką atrakcją dla uczniów była wizyta w naszej szkole grupy z wielbłądem.

14 października 2001 r. uroczysta akademia dla nauczycieli. Uroczystość pasowania na uczniów klasy I a i I b. Na pamiątkę pasowania uczniowie otrzymali książki. Następnie odbył się poczęstunek dla dzieci.

Konkurs na  „Najpiękniejszy różaniec”. Konkurs został ogłoszony w październiku przez p. katechetkę A. Słonkę. Wykonane z różnych materiałów różańce wisiały na tablicach na holu. Pani dyrektor dziękowała uczniom za udział w konkursie i wyróżnionym wręczyła nagrody.

11 listopada 2001 uroczysta akademia w szkole i w GOK – u  w Babicach dla całej gminy. Program przygotowała nauczycielka Barbara Haszczyn – poezja i Pani Alicja Król – chór, zespół taneczny i zespół fletów prostych. Pani Danuta Sosa przewodnicząca Rady Gminnej w Krzywczy złozyła artystom podziękowania. Na akademię zostali zaproszenia goście: wójt gminy Zbigniew Korytko,  radni, dyr. Z Sobol, dyr. E. Walus, dyr. GOK – u, ksiądz proboszcz Kazimierz Bugiel.

Wieczerzę wigilijną przygotowali uczniowie klasy VI wraz ze swoją wych. p. Anetą Słonką. Flecistki wykonały kolędy, a chór szkolny pod dyr. P. A. Król śpiewał kolędy.

Zabawa choinkowa. Samorząd Uczniowski przeprowadzał różne konkursy i fundował zwycięzcom nagrody. Organizatorzy konkursów: K. Czarniecka, A. Sosa, E. Kwasiżur.

Podsumowanie pracy za semestr I. Dyplomy „Wzorowy uczeń” otrzymali L. Burchała, M. Chruścicki, J. Król, J. Szpiech, M. Błońska, A. Sosa, K. Czarniecka, K. Radio. Dyplomy „Wzorowy uczeń” dla uczniów klas I a i I b otrzymali A. Niekowal, S. Lach, P. Lach, M. Mróz, U. Ząbecka, M. Zaleska, P. Burchała, dla uczniów klasy II P. Szpiech, S. Hadam, A. Dudzińska, M. Szybiak.

Mianowanie na czytelnika. Uroczystość tą przygotowała p. M. Zaleska pod hasłem „Im więcej czytasz, tym jesteś bogatszy”. Zorganizowany został konkurs „Milionerzy”. Do eliminacji stanęły postacie z książek: Tosia z Plastusiem, Adaś z Akademii Pana Kleksa i Ania z Zielonego Wzgórza. W przygotowaniu uroczystości pomagali p. Zaleskiej I. Binko, A. Skiba, A. Bembenek, P. Jurkiewicz, A. Chruścicki, M. Solik, M. Błońska, L. Burchała, J. Szpiech, K. Czarniecka, J. Król, A. Sosa, K. Lach. Milionerką została Ania z Zielonego Wzgórza (A. Sosa), która deklarowała przeznaczyć część swojej wygranej na książki do biblioteki. Uczniowie klas I a i I b zostali mianowani na czytelnika, pamiątkowe książeczki ufundowała sekcja gospodarcza SU. Każdy uczeń otrzymał „Akt mianowania na czytelnika”.

Apel z okazji Dnia Ziemi przygotowała p. B. Chomka. Występowali uczniowie klasy IV i V. Uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość tę przygotowała p. H. Noworolska wraz z klasą III: A. Kwasiżur, E. Buć, G. Radymski, K. Potoczny, W. Jurkiewicz, A. Pytlowana, M. Chruścicki, B. Lach.

Dzień Matki – za tę uroczystość odpowiedzialna była p. M. Draganik, która z klasą „0” wykonała piękną gazetkę. Przedstawiciele SU P. Jurkiwicz i A. Sosa serdecznie witali mamy, które przybyły na szkolna akademię. Zerówka oprócz laurek i kwiatów przygotowała swoim mamom piękne piosenki i wiersze. Na szkolną akademię przyszło wiele Mam odebrać życzenia od swoich pociech. Wychowawcy klas I – III zaprosili mamy w imieniu dzieci na kawę i ciastko.

2 dniowa wycieczka szkolna Kraków -  Częstochowa została zorganizowana przez p. A. Słonka i p.P. Haszczyna.

Klasa V była na wycieczce w Krasiczynie zorganizowanej przez p. P. Haszczyna.

Z okazji zakończenia roku szkolnego odbyła się Msza św. Część artystyczną na zakończenia roku szkolnego wykonali następujący uczniowie: K. Czarniecka, M. Zaleski, J. Maślak, I. Binko. Przewodnicząca K. Czarniecka przekazała teczkę samorządu swojemu następcy Ewelinie Kwasiżur.  Wyróżnione zostały chórzystki, otrzymały dyplomy za sześcioletni śpiew. Nastąpiło także przekazania sztandaru młodszym kolegom. W poczcie sztandarowym L. Burchała, K. Lach, K. Czarniecka. Sztandar przyjmuje M. Solik, K. Buć, E. Kwasiżur.   

 

 

Rok szkolny 2000/2001 

 

Ulega likwidacji Szkoła Podstawowa w Skopowie i w związku z tym nauczyciele tam uczący zostali zatrudnieni w SP w Babicach. W Skopowie zostały klasy 0 i I. Do szkoły uczęszcza klasa I Gimnazjum w Krzywczy ze względu na brak możliwości nauki w Krzywczy. 

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2000/2001 to: 

1.Elżbieta Walus – dyrektor szkoły.

2.Barbara Chomka – nauczyciel przyrody i geografii.

3.L. Niklewicz – wych. kl. I, opiekun sekcji pomocy koleżeńskiej.

4.Halina Noworolska – wych. kl. II, opieka nad grupą dzieci działającej na rzecz fundacji „Wszystko dla dzieci”.

5.Danuta Sosa – wych. kl. III, pełnomocnik z ramienia R. P. d.s. Rady Rodziców, opiekun SKO.

6.Piotr Haszczyn – wych. kl. IV, opiekun SU, przedstawiciel SKS „Junior”, opiekun szkolnej gazetki „Kleks”.

7.Aneta Słonka – wych. kl. V, opiekun sekcji katechetycznej.

8.Danuta Kowal – opiekun sekcji artystycznej.

9.Barbara Haszczyn.

10.Joanna Kapuśniak – wych. do życia w rodzinie.

11.Alicja Król – naucz. sztuki i opiekun chóru szkolnego.

12. Maria Zaleska – biblioteka, opieka nad sklepikiem szkolnym.

13.       Marzena Draganik – wych. kl. 0 w Skopowie.

14.       Helena Wajda – wych. kl. I w Sopowie, pełnomocnik d.s. nadzoru gospodarczego w Skopowie.

15.       Ks. P. Głazowski – religia w Skopowie.

16.       Ewa Pękalska – nauczyciel kl. 0 po likwidacji przedszkola w Babicach.

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 IX msza św. z udziałem pocztu sztandarowego.

Wychowawczyni klasy I p. L Niklewicz zorganizowała pasowanie uczniów.

W Dniu Nauczyciela uczniowie pod kierunkiem p. Danuty Kowal uprzyjemnili czas zaproszonym gościom występem artystycznym.

Uroczystość 11 Listopada 2001 wykonała klasa VI i chór pod kierunkiem p. B. Chomka i p. A. Król.

Andrzejki – klasa III pokazała scenkę pt. „Uczniowie wróżą Andrzeja”.

6 grudnia odbył się tradycyjnie Mikołaj.

Rozstrzygnięty został konkurs szopek. Część artystyczną przygotowała p. A. Słonka z uczniami klasy V. Wyróżnienia za najpiękniejszą szopkę otrzymali: M. Buć, A. Pytlowana, M. Błońska, P. Lekki. Dyplomu otrzymali: G. Buchowski, A. Sosa, M. Skiba, M. Grodecki, K. Lach, P. Czarniecki. Dyplomy i upominki otrzymali D. Osypanka, D. Pacławski, J. Marzec. Fundatorem nagród i organizatorem konkursu była p. A. Król.

Wigilijne spotkanie z uczniami. Misterium Bożonarodzeniowe przygotowała z uczniami klasy IV p. A. Słonka. Kolędy śpiewał chór.

Pasowanie na czytelnika zostało zorganizowane przez p. M. Zaleską.

Uczniowie mianowani na czytelnika otrzymali książeczki, które ufundował dla nich S.U.(sklepik).

Odbyło się podsumowanie półrocznej pracy uczniów, na którym uczniowie otrzymali dyplomy i wyróżnienia.

W marcu obchodzono święto naszego patrona pod hasłem „Słowacki w pamięci uczniów.       

8 marca obchodzono w naszej szkole Dzień Kobiet. Pani Dyrektor jako przedstawicielka kobiet otrzymała z rąk uczniów kwiaty, życzenia dla „kobiecej” części grona nauczycielskiego.       

Wielkanoc. Poranek wielkanocny przygotowała p. Ewa Pękalska z klasą 0 . Dzieci przedstawiły inscenizację pt. „ Jak jajko pisanką zostało”. Nauczyciele otrzymali od uczniów świąteczne życzenia oraz koszyczek z wyhodowanym owsem, w którym był żółciutki kurczak.       

Z okazji Dnia Ziemi uczniowie przedstawili sztukę pt. „Ratujmy Ziemię”. Przygotowaną przez klasę VI, V i IV pod redakcją p. B. Chomka.Chór „Pelicano” pod dyr. P. A. Król wykonał pieśń o Ziemi oraz wiązankę pieśni ludowych połączoną z tańcem. Odbył się także konkurs wiedzy przyrodniczej, którego zwycięzcami zostali: Ł. Beściak, M. Kokoszka, D. Pacławski.       

3  Maja – rocznica konstytucji, uczniowie wystąpili z wiązanką pieśni i piosenek patriotycznych. Patriotyczny akcent miało też przedstawienie w wykonaniu klasy VI, a przygotowane przez p. B. Haszczyn i p. A. Król.       

Dzień Matki w szkole. Wzruszające pieśni dla matek zaśpiewał chór pod dyr. p. A. Król. „Kabaret na jednej nodze” przedstawiali uczniowie klas I, III. Wystąpienie naszych uczniów zostało przyjęto owacyjnie. Mamy ze wzruszeniem oglądały część artystyczną.       

Dzień Dziecka – Dzień Sportu. Dyplomy za pierwsze trzy miejsca w biegach otrzymali uczniowie klasy I: K. Brzozowska, M. Pieniądz, S. Kokoszka, D. Beściak, M. Palembas, M. Jureczko. Uczniowie klasy III: A. Pytlowana, I. Kołcz, A.Dańczak, M. Dzimira, A. Grodecki, M. Król.     Dyplomy w klasie III zdobyli: K. Palembas, R. Bembenek, J. Buć, H. Buć, H. Burchała, P. Kurasz, P. Małachowski.       

Zakończenie Roku Szkolnego. Z tej okazji odbyła się uroczysta Msza Święta. Po niej na akademii nastąpiło przekazanie sztandaru młodszym kolegom. Przyjęli go: K. Czarniecka, K. Lach, L. Burchała. Nagrodzeni uczniowie klasy I: S. Hadam, P. Szpiech, E. Leśniak, A. Dudzińska, M. Jureczko, S. Kokoszka, M. Pieniądz, M. Szybiak. Nagrodzeni uczniowie klasy II: M. Dzimira, K. Potoczny, G. Radymski, B. Lasz, A. Pytlowana, E. Buć, A. Dańczak, M. Chruścicki.       

Pani Dyrektor podziękowała przewodniczącemu Rady Rodziców p. Kazimierzowi Jakubowskiemu za pracę na rzecz szkoły. Podziękowania otrzymali również aktywiści Samorządu Uczniowskiego H. Seńszyczyn, N. Chruścicka, S. jakubowska, A. Dzimira, B. Sikorska, A. Buć.       

W części artystycznej uczniowie klasy VI pokazali najważniejsze momenty ze swojej szkolnej edukacji. Klasa V pożegnała swoich starszych kolegów kwiatami i pamiątkowymi prezentami. Były nawet łzy wzruszenia.  

 

 

Rok Szkolny 1999/2000 

 

 

Pracę w tym roku szkolnym rozpoczęło 12 nauczycieli. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej inaugurującej rok szkolny zostały przydzielone obowiązkowe zajęcia i dodatkowe czynności. 

1.   Elżbieta Walus – dyrektor szkoły.

2.   Barbara Haszczyn.

3.   Piotr Haszczyn – opiekun Samorządu Uczniowskiego.

4.   Joanna Kapuśniak – pełnomocnik d.s. Ekologii i ochrony przyrody.

5.   Danuta Kowal – wychowawca klasy VIII, pełnomocnik d.s. preorientacji zawodowej.

6.   Alicja Król – wychowawca klasy VI, organizator i współorganizator imprez kulturalno – artystycznych.

7.   Halina Noworolska – wychowawca klasy I, współpraca z Fundacją „Wszystko dla dzieci”.

8.   Wanda Pilch – wychowawca klasy V, prowadzenie kroniki szkoły.

9.   Danuta Sosa – wychowawca klasy II, pełnomocnik z ramienia RP d.s. Rady Rodziców.

10.       Lesława Niklewicz – wychowawca klasy III, pełnomocnik d.s. Karty Rowerowej.

11.       Aneta Słonka – wychowawca klasy IV, Rzecznik Praw Ucznia.

12.       Maria Zaleska – Biblioteka, opieka nad sklepikiem szkolnym .

 

1 IX po mszy św. inauguracja nowego roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego.

W październiku odbyła się uroczystość pasowania na ucznia klasy I. Klasa zasadziła pamiątkowe drzewko.

Dzień Edukacji Narodowej. Odbyły się różne skecze w wykonaniu uczniów kl. VIII. Całość przygotował p. Piotr Haszczyn. Wójt Gminy Krzywcza inż. Zbigniew Korytko wręczył dyr. szkoły mgr Elżbiecie Walus nagrodę wójta gminy dziękując za całokształt pracy i wspaniałe kierowanie szkołą.

Uczniowie klasy I zostali mianowani czytelnikami. Otrzymali książki ufundowane przez SU na pamiątkę tego wydarzenia.

11.XI.  odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości. Uroczysty apel świąteczny.

Radosny nastrój i wspólne przeżywanie nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Koncert kolęd na fletach oraz chóru.

Zakończenie I semestru oraz otrzymanie dyplomów „wzorowy uczeń”.

Konkurs wiedzy o Ojcu Świętym-  w rocznicę pontyfikatu.

Świętowanie 3 Maja odbyło się uroczyście. Chór szkolny wystąpił z tej okazji w Krzywczy.

Dzień Dziecka odbył się tradycyjnie przy pieczeniu kiełbasy i zawodach sportowych.

Nasi uczniowie z pocztem sztandarowym brali udział w procesji na Boże Ciało.

W maju uczniowie z kl. VIII pisali w dwóch dniach egzamin końcowy.

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Motto uczniów brzmi: „Szczęśliwej drogi już czas...”Szkołę podstawową kończy również VI klasa jako pierwsza grupa  na mocy reformy systemu edukacji. Pani dyrektor podsumowała pracę szkoły i wręcza nagrody książkowe najlepszym uczniom.   

 

Rok szkolny 1998/99  

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 IX msza św. z udziałem pocztu sztandarowego.

Klasa I ze swoją wychowawczynią p. Danutą Sosą przed występem i pasowaniem w sali gimnastycznej. Na pamiątkę sadzą drzewko.

W Dniu Święta Edukacji Narodowej nagrodę od dyrektora szkoły otrzymały panie: Maria Zaleska, Alicja Król, Halina Noworolska, oraz pracownik obsługi Maria Pinda.

W szkole odbył się Konkurs Wielkiej Uczonej Marii Skłodowskiej-Curie. Zainteresowanie było bardzo duże. Uczniowie udowadniali dlaczego „woda jest życiem”.

Przed świętami Bożego Narodzenia wigilia szkolna, tradycyjnie wystąpił chór i zespół muzyczny pod kier. p. Alicji Król. Szkolne jasełka przygotowała p. Aneta Słonka. Wystąpili uczniowie klasy VII i VIII.

Choinka to nie tylko zabawa karnawałowa. Klasa II przygotowała inscenizację o „12-stu braciach” przedstawienie reżyserowała p. Lesława Niklewicz. 

Poranek wielkanocny w szkole przygotowany przez kl. IV pod kier. p. Słonki.

Akademia z okazji 3 Maja odbyła się w Ośrodku Rekreacyjno- Sportowy w Babicach.

1.VI. odbyły się gry i zabawy oraz pieczenie kiełbasy z okazji Dnia Dziecka.

Zakończenie roku szkolnego odbyło się zgodnie z ceremoniałem i tradycjami szkoły.  

   

Rok szkolny 1997/98r 

 

 

1 września Wójt Gminy Krzywcza Zofia Lekka i dyrektor szkoły Elżbieta Walus podziękowały ks. Kazimierzowi Buglowi za trud nauczania religii w Szkole Podstawowej w Babicach. Ks. Kazimierz Bugiel rozpoczął pracę w naszej parafii w 1991 r. jako proboszcz. W Szkole Podstawowej w Babicach uczył religii od 1.IX.1991 r. do 31.VIII.1997r. Etat w szkole wynosił 16 godz. Lekcyjnych, za które nie pobierał wynagrodzenia tak jak wszyscy księża w Polsce na mocy decyzji Episkopatu. Uroczystości państwowe i szkolne: Święto Niepodległości, 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka, również rozpoczynały się Mszą Św. z jego inicjatywy.

W październiku odbyło się pasowanie na ucznia klasy I. Uczniowie otrzymali upominki. Ten dzień jest dla pierwszaków dużym przeżyciem. Pierwszoklasiści posadzili drzewko, które będzie rosło razem z nimi. Są bardzo zadowoleni i uśmiechnięci.

Również w październiku odbyło się spotkanie chóru szkolnego „Pelicano” z artystką Anną Bajor śpiewaczką opery gdańskiej. Nauczycielka p. mgr Wanda Pilch podziękowała artystce za zaszczycenie naszej szkoły swoją obecnością.

14.X. Święto Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły złożyła życzenia jubilatce mgr Wandzie Pilch z okazji 25-lecia pracy pedagogicznej i wręcza nagrodę za pracę w Komisji do Spraw Pozyskania Sztandaru dla szkoły. P. Danuta Kowal oraz Piotr Haszczyn również otrzymali nagrodę za pracę w Komisji do spraw pozyskania Sztandaru dla Szkoły. Młodzież złożyła najlepsze życzenia nauczycielom.

W październiku odbył się Konkurs wiedzy o Mickiewiczu z okazji 200 rocznicy urodzin Wieszcza.

W listopadzie odbyła się zabawa Andrzejkowa, którą przygotowały Samorządy Klasowe. Na zebraniu ogólnym samorządu szkolnego ustalono, że klasa VII pod opieką p. mgr Piotra Haszczyna zajmie się wystrojem sali gimnastycznej i nagłośnieniem. Dekorację sal lekcyjnych, gdzie odbył się posiłek zajęli się uczniowie poszczególnych samorządów klasowych. Klasy I-III miały dyskotekę od godz. 12-16 zaś klasy IV-VII od 16 do 20.

Wigilia 1997 r.- uroczystość szkolna przygotowana przez p. Alicję Król. Nastrój świąteczny, radosny. Zapoznanie się z tradycją i historią związaną z świętami Bożego narodzenia. Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Aleksandra Pietroń wręczyła opłatki przedstawicielom samorządów klasowych, którzy ze swoimi kolegami i koleżankami tradycyjnie podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Przy świątecznym stole zasiadają wszyscy nauczyciele.

Na podsumowanie I semestru wzorowi uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.W marcu 1998r. odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów klasy III przygotowany przez p. Marię Zaleską.

2.III. w gościnnej sali Centrum Kulturalnego w Przemyślu, odbył się Wojewódzki przegląd XVIII ogólnopolskiego konkursu Chórów a Cappella dzieci i młodzieży szkolnej. Chór szkolny pod dyrygenturą p. Alicji Król zajął wysokie II miejsce.

20.III.1998 r. w szkole podstawowej w Dynowie odbył się rejonowy turniej mini piłki siatkowej. Do zawodów dziewczęta przygotowały się bardzo solidnie. Nagrodą za trud i wytrwałość był wynik w turnieju- II miejsce. Trenerem drużyny był p. Piotr Haszczyn. Promienny uśmiech p. dyr. to najlepszy dowód zadowolenia i radości z sukcesów sportowych uczniów naszej szkoły.

Tradycyjny stół Wielkanocny z babką świąteczną i pisankami. Ta wzruszająca przedświąteczna uroczystość jest wynikiem kultywowania tradycji. Wielkanoc to największe święto chrześcijan. Przygotowana została uroczysta akademia przez p. Alicję Król oraz uczniów.

Uroczysta akademia szkolna poświęcona 207 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Poczet Sztandarowy przygotowany do wyjścia na uroczystą Mszą Św. w intencji ojczyźnie. Chór szkolny przygotował uroczystą akademie dla środowiska. W programie część patriotyczna i rozrywkowa.

Uroczysty poranek z okazji Dnia Matki. Bogatą część artystyczną przygotowana młodzież wzruszyła do łez mamy, które uczestniczyły tej imprezie.

1.VI. – Dzień Dziecka. Odbyły się rozgrywki między klasowe i Szkolna Spartakiada Biegowa dla klas 0 – III.

Uczniowie kl. VIII w skupieniu dają odpowiedzi na trudne pytania testu. Testy kompetencji odbyły się w dwóch dniach. W pierwszym dniu zmagali się z pytaniami z języka polskiego. W drugim dniu odpowiadali na pytania z matematyki i rozwiązywali zadania.

18.VI.1998 odbyła się wycieczka Przemyśl-Krasiczyn kl. II i III z p. Marią Zaleską.

Uroczystość ukończenia szkoły podstawowej przez ośmioklasistów. Absolwenci przedstawili swój program płynący z głębi serca. Uczniowie składali życzenia dla rodziców i nauczycieli. Wójt Gminy Krzywcza p. Zofia Lekka oraz kierownik GOS i R p. Ryszard Pilch podziękowali mgr Piotrowi Haszczynowi za rozwój sportu w gminie.