Uczniowie klasy V w ramach programu EFS Na dobry początek realizowali 10 godzinny projekt edukacyjny pt. Gazetka Szkolna. W ramach projektu uczniowie wydawali szkolna gazetkę pt. Gazetka na 6. W pracach organizacyjnych powołano redakcję oraz poszczególne działy miesięcznika. Uczniowie zapoznali się z programem Publisher, zbierali materiały i pisali artykuły, kolportowali w szkole papierową wersję gazetki. Wydawano również gazetkę w formie elektronicznej, a jej efekt prezentowany jest poniżej. Pracę uczniów wspomagała Barbara Haszczyn.

Piotr Haszczyn

Gazetka na 6 nr 1

Gazetka na  6 nr 2

Gazetka na  6 nr 3

Gazetka na  6 nr 4

Gazetka na 6 nr 5

Gazetka na 6 nr 6

Gazetka na 6 nr 7