HERB BABIC

 

   Każde miasteczko, a nim przed laty były Babice, miało swój herb, który widniał na pieczęciach miejskich. W czasach dawnych pieczęć odciskano na wosku, w latach późniejszych odciskano po zmaczaniu atramentem, a następnie tuszem. Z pewnością istnieją gdzieś w archiwach dokumenty, które posiadają pieczęć Babic, na podstawie której można by było dokładniej określić herb miejscowości.

   Z zachowanych XX wiecznych pieczęci Babic można stwierdzić, że herbem miejscowości był prawdopodobnie złoty róg sygnalizacyjny i prawdopodobnie czerwona róża na niebieski tle. Informacje te są tylko wstępem do dokładnych badań heraldycznych, które może ktoś w przyszłości podejmie.

Piotr Haszczyn

Prawa autorskie zastrzeżone!