ROK SZKOLNY 2003/2004

 

 

 Skład Rady Pedagogicznej: 

1.    Walus Elżbieta – dyrektor szkoły

2.    Chomka Barbara

3.    Draganik Marzena

4.    Haszczyn Barbara

5.    Haszczyn Piotr

6.    Król Alicja

7.    Niklewicz Lesława

8.    Noworolska Halina

9.    Majda Anna

10.  Ks. Siuzdak Stanisław

11.  Sosa Danuta

12.  Ks. Szylar Dariusz

13.  Wajda Helena

14.  Zaleska Maria 

Obsługa:

1.    Buchowska Elżbieta

2.    Pinda Maria 

Samorząd Uczniowski:

1. Dzimira Michał- przewodniczacy 

Rada Rodziców: 

1.    Dańczak Jan- przew.

2.    Staszkiewicz Irena

3.    Szpiech Zuzanna

4.    Król Jagoda

5.    Wojdyło Jolanta

6.    Durys Beata 

Jasińska Marta- opieka nad uczniami dojeżdżającymi.

 

 

1.IX.2003r.- Rozpoczęcie roku szkolnego. Uroczystą Mszą Św. O godz. 8:00 z udziałem wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców odprawił ks. Kazimierz Bugiel.

1.X. –został utworzony Zespół Tańca Ludowego prowadzony przez p. Adama Króla- specjalista z Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu.

15.X.- Dzień Edukacji- Program artystyczny z tej okazji przygotowany przez p. Danutę Sosę oraz uczniów z klasy III. Dzień Edukacji- Święto Nauczycieli był okazją do spotkań z nauczycielami-emerytami.

20.X. –Pasowanie na ucznia klasy pierwszej przygotowane przez p. Marię Zaleską. Po pasowaniu, które dokonała p. dyrektor,  uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar.

30.X. i 31.X. 2003r.- Szkoła włączyła się w uroczystości parafialne z okazji peregrynacji Obrazu M.B. Częstochowskiej. Świadectwem tego było: udział uczniów i nauczycieli w rekolekcjach, dekoracja szkoły emblematami Maryjnymi, flagami państwowymi i kościelnymi oraz udział sztandaru szkoły w czasie powitania i pożegnania Matki Bożej w Jasnogórskim Obrazie.

11.XI.2003-odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości.

27.XI. miała miejsce Zabawa Andrzejkowa w godz.13.00-15.00- zabawa dla najmłodszych,16.00-19.30-zabawa dla klas IV-VIOdbyły się różne rozgrywki w sali gimnastycznej, który przygotował Samorząd Uczniowski. Obsługę muzyczną przygotował nauczyciel p. Piotr Haszczyn- opiekun Samorządu Uczniowskiego.

6.XII.2003r.- Tradycji stało się zadość- wszystkie klasy odwiedził Św. Mikołaj.

22.XII.2003r.- Szkolną Wigilię poprzedził krótki spektakl bożonarodzeniowy przygotowany przez p. Halinę Noworolska z kl. II i p. Alicję Król z chórem szkolnym. Następnie odbyły się w poszczególnych klasach Wigilie.12.I.2004r. odbyła się wywiadówka dla rodziców. Spotkanie ogólne- organizowane przez dyr. poprzedził występ artystyczny zespołu tańca ludowego wg reżyserii p. Adama Króla. Po zebraniu ogólnym odbyły się zebrania wywiadowcze w klasach IV-VI.

15.I.2004r.- miała miejsce szkolna zabawa karnawałowa. Tradycyjna zabawa choinkowa trwała od godz. 12.30 do 15.00 w kl. 0-III, a od godz. 15.30 do 19.30 w kl. IV-VI.

Ferie zimowe roku szkolnego 2003/2004: we wrześniu 2003 r. nasza szkoła przystąpiła do programu uaktywniania obszarów wiejskich- ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. W ramach tego programu szkoła zobowiązała się przeprowadzić szkolenia bezrobotnych, gospodyń domowych i rolników. Zostały opracowane programy i terminy szkoleń oraz wzory zaświadczeń ukończenia szkoleń. W grudniu dokumentacja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Agencję, a szkoła otrzymała środki na organizację przedsięwzięcia. Koszt całkowity wyniósł 18800zł, z tego 15000zł to środki otrzymane, a 3800zł to środki własne szkoły.W styczniu na realizację tych planów zostały zakupione komputery (5szt) oraz drukarka- koszty tego zakupu to 11000zł. Z środków własnych szkoła zakupiła materiały biurowe. W okresie ferii zorganizowano kurs komputerowy dla bezrobotnych i rolników. Kurs prowadził p. Piotr Haszczyn. Przeszkolono w podstawowej obsłudze komputera 40 osób z terenu Babic i Skopowa.Równocześnie w szkole prowadzone było szkolenie rolników w zakresie praktycznego prowadzenia dokumentacji w celu uzyskania dopłat dla rolników ze środków Unii Europejskiej. Szkolenie prowadziła p. Ludmiła Michałuszko.W Gminnym Ośrodku Kultury w Babicach prowadzony był kurs w zakresie uzyskania uprawnień do prowadzenia małej gastronomii. Kurs Prowadziła p. Zuzanna Goleniowska- Lach.W przeprowadzeniu kursów bardzo pomogło Koło Gospodyń Wiejskich z Babic i Skopowa.Dzięki powyższemu przedsięwzięciu  szkoła wzbogaciła się o 5 komputerów i drukarkę. Na zakończenie kursów i szkoleń w czasie uroczystych spotkań zostały wręczone zaświadczenie ich ukończenia. 

W marcu odbyło się mianowanie uczniów klasy I na czytelnika szkolnej biblioteki. Uroczystość przygotowała p. Maria Zaleska. Wyjazd do teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie. Uczniowie kl. IV-VI uczestniczyli w spektaklu teatralnym pt. „Zaczarowany ogród”.

1.IV.2004r. uczniowie klasy szóstej piszą sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej.

6.IV.2004r. odbył się koncert Wielkanocny w Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu z udziałem naszego zespołu tanecznego.

7.IV.2004r. obyła się uroczysta Akademia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocy.

1.V.2004r. Polska członkiem Unii Europejskiej. Z tej okazji odbyła się akademia i zasadzono przy szkole drzewko.

3.V.2004r.-Święto Narodowe- uroczyste obchody kolejnej rocznicy uchwalenia konstytucji 3-Maja. Akademię przygotowała p. Anna Majda.

15.V.2004r. 15-maja był dniem poświęconym edukacji ekologicznej.

26.V.2004r. Dzień Matki- akademie przygotowała p. Helena Wajda. P. Helena Wajda opracowała scenariusz uroczystego spotkania dzieci z ich rodzicami.

1.VI.2004r. Dzień dziecka-wolny od nauki. O godzinie 8.00 uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w Mszy Św. Odprawianej przez ks. Proboszcza –St. Siuzdaka w intencji dzieci i nauczycieli. Po Mszy Św. odbyły się klasowe spotkania przy ognisku wraz z pieczeniem kiełbasy. Następnie wszystkie dzieci zostały obdarowane słodyczami, lodami i zimnymi napojami. Fundatorami poczęstunku byli: Rada Rodziców, GOPS, Urząd Gminy w Krzywczy.

1.VI.2004r. w tym dniu zakończono dni sportu szkolnego. Odbyły się Gminne rozgrywki w piłkę nożną. sędziami byli: P. Janusz Chruścicki i P. Piotr Haszczyn. W rozgrywkach wzięły udział drużyny z Szkoły Podstawowej w Bachowie, Krzywczy i Ruszelczycach. I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Krzywczy. Zespół z naszej szkoły zajął II miejsce.

5.VI.2004r. odbyła się wycieczka nauczycieli i emerytów naszej Gminy Krzywcza do Lwowa.10.VI.2004r.  klasa III pisała sprawdzian z zakresu wiadomości i umiejętności nabytych w klasach I-III.

14.VI.2004r.- Odbyła się wycieczka krajoznawcza klas: II, IIIa, IIIb, do Zamościa.16.VI.2004r. Obchodzone jest Święto Bożego Ciała w Babicach.

25.VI.2004r. o godz. 8.00 miało miejsce zakończenie roku szkolnego.