ROK JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Decyzją Rady Pedagogicznej z 25 sierpnia 2008 r. rok 2009 poświęcono Juliuszowi Słowackiemu ze względu na 200 rocznicę urodzin i 160 rocznica śmierci oraz przede wszystkim dlatego, że jest patronem naszej szkoły. Rada Pedagogiczna powołała Komitet Organizacyjny ds. Obchodów rocznicy w składzie: p.Sabina Nowosielecka, p.Marta Jasińska, p.Anna Majda.

PROGRAM OBCHODÓW

 

L.P. ZADANIE TERMIN REALIZACJI
1 Powołanie Komitetu Jubileuszowego Sierpień 2008
2. Okolicznościowe gazetki w klasach Wrzesień 2008
3 Montaż nowych tablicy informacyjnych na szkole Przed 3 IV 2009
4 Utworzenie linku dotyczącego jubileuszu na szkolnej stronie internetowej Marzec 2009
5 Uroczysta akademia w 160 rocznicę śmierci J. Słowackiego. Krótka inscenizacja i montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez uczniów kl.VI i chór szkolny 3 IV 2009 r.
6 Gazetka informacyjna o w holu szkoły Kwiecień 2008
7 Prezentacja multimedialna dotycząca życia i twórczości poety przygotowany dla dwóch kategorii wiekowych – dla klas 0 – III i IV – VI. 16 – 17 IV 2009 r.
8 Konkurs wiedzy o patronie szkoły, dwa etapy: szkolny i gminny 20.04.2009 etap szkolny 6.05.2009 etap gminny
9 Inscenizacja fragmentu Balladyny w wykonaniu uczniów kl.V 3 VI 2009
10 Spotkanie z poezją Juliusza Słowackiego.Odsłonięcie pamiątkowej tablicy ku czci patrona szkoły. 4 IX 2009 r. W 200 rocznicę urodzin

Od początku roku szkolnego w klasach powstały gazetki szkolne poświęcone J.Słowackiemu. Komitet przygotowuje bogaty program obchodów Roku Juliusza Słowackiego. Uroczysta inauguracja odbyła się w rocznicę śmierci poety 3 kwietnia 2009 r.

 

Także Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2009 Rokiem Juliusza Słowackiego.

1 kwietnia zamontowano nowe tablice informacyjne na bramie głównej szkoły oraz przed wejściem.

 

3 kwietnia w 160 rocznicę śmierci Juliusza Słowackiego odbyła się w babickiej szkole inauguracja roku Słowackiego. Na tę niezwykłą uroczystości przybyli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu, jako delegacja dyrektora szkoły Pana Tomasza Dziumaka. W części oficjalnej w obecności sztandaru szkoły odśpiewani hymn szkoły, następnie odczytano Uchwałę Sejmu RP o poświęcenie roku 2009 Juliuszowi Słowackiemu. Następnie Agnieszka Sosa odczytała list dyrektora Liceum im. Juliusza Słowackiego o następującej treści:

 

Dyrektor babickiej szkoły podziękował za te miłe słowa listem i wydaniem książkowym Historii szkoły. Następnie po wyprowadzeniu sztandaru odbyła się część artystyczna. Scenka w wykonaniu uczniów kl. VI recytacje wierszy Juliusza Słowackiego oraz pieśni w wykonaniu szkolnego chóru (z sztandarową pieśnią Święta miłości - słowa Juliusz Słowacki). Akademię przygotowały p. Anna Majda i Alicja Król. Akademia bardzo podniosła i patetyczna wprowadziła społeczność szkolną w Rok Juliusza Słowackiego. Integralną częścią akademii było otwarcie wystawy pt. Kartka pocztowa, czy elektroniczna? przygotowana pod kierunkiem p. Piotra Haszczyna.

5 maja odbył się doroczny, klasowy, konkurs wiedzy  o Juliuszu Słowackim - patronie szkoły. W tym szczególnym roku poświęconym poecie - szczególne pytania opracowała p. Anna Majda. W rywalizacji wzięły udział klasa IV w składzie: Magdalena Sosa, Wiktor Bednarz, Filip Chruścicki, Jakub Ślimak, klasa V: Izabela Radymska, Gabriela Jurkiewicz i Gabriela Zaleska oraz kl VI: Kamila Szpiech, Sabina Lach, Maciej Krzywiński. Każda klasa losowała pytania z dwóch koszyków: łatwiejszego i trudniejszego. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą znajomością biografii Juliusza Słowackiego. Najwięcej punktów zgromadziła klasa VI i ona otrzymała przechodni puchar dyrektora szkoły, który umieściła na honorowym miejscu w swojej klasie, drugie miejsce zajęła klasa V, a trzecie klasa IV. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie S.Nowosielecką i M. Jasińską. Na zakończenie jury zadało pytania dotyczące patrona szkoły p. Patrykowi Krawcowi, pracującego od niedawna w naszej szkole. Test został zdany na szóstkę.

 

17 czerwca w ramach obchodów roku Juliusza Słowackiego uczniowie naszej szkoły wystawili fragmenty sztuki pt. Balladyna w reżyserii p. Anny Majdy. Obsadę głównych ról stanowili uczniowie klasy V, a to: narrator -Edyta Hadam, Balladyna - Izabela Radymska, Alina - Gabriela Zaleska, Kirkor - Paweł Szpiech, matka - Ewelina Lasz, skierka -Kamila Kurasz.  Zebrani widzowie po wielu wrażeniach wywołanych oglądaniem sztuki, gorącymi brawami podziękowali aktorom i reżyserce przedstawienia.

4 września odbyła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy z okazji 200 rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego. To ważne dla społeczności szkolnej wydarzenie poprzedziła akademia, na którą przybyli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy - pan Janusz Czarniecki, Radni - panowie Jan Dańczak i Zdzisław Król oraz Sołtys Babic - pan Adam Czarniecki, których powitała dyrektor szkoły pani Urszula Broszko.Na porządek uroczystości złożyły się akademia w wykonaniu uczniów naszej szkoły, którą przygotowała p. Anna Majda. Na tę część złożyły się recytacje wierszy patrona naszej szkoły oraz fragment Balladyny. Następnie chór Gloria pod kierunkiem p. Alicji Król zaśpiewał pieśń Bogarodzica - J. Słowackiego oraz pieśni patriotyczne. Kulminacją uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy na ścianie przy wejściu do szkoły. Po odśpiewaniu hymnu szkoły, w obecności sztandaru odsłonięcia dokonał p. Janusz Czarniecki - Przewodniczący Rady Gminy.