Materiały i zadania dla klas IV-VIII z historii i wos-u są umieszczane na stronie Learningapps. Proszę o systematyczne zapoznawanie się z materiałami i wykonywanie zadań. Mateusz Chruścicki