Anna Majda

PLAN OBCHODÓW
100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Lp.

Działania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji
i
ewentualne uwagi

1.

Gazetka upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości

Anna Majda

styczeń

2.

Konkurs wiedzy „Utrata niepodległości
i droga Polski do wolności”

Anna Majda

wrzesień 2018r (przeznaczony dla uczniów kl. VI-VIII)

3.

Międzyklasowy Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej oraz konkursy indywidualne i karaoke dla rodzin

Alicja Król

Sylwia Kozierdzka

marzec/kwiecień/ maj

 

 

4.

Plakaty „Zasłużeni dla niepodległości”

Sabina Nowosielecka

Halina Noworolska

cały rok

(wyeksponowane na korytarzu)

5.

Konkurs plastyczny „To jest Polska!”

Marta Jasińska

 

 

 

6.

Uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy Odzyskana Niepodległości przez Polskę

 

 

 

11 listopada 2018r

7.

„ Gminny Bieg Niepodległości” 

Piotr Haszczyn

 

 

czerwiec 2018r.

8.

„ Jesteśmy patriotami” - wieczornica
z poezją patriotyczną

Anna Majda

Agata Prokopska

 

maj 2018r.

9.

„Kwiaty dla bohaterów narodowych mamy, na grobach je składamy” – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy

Marta Jasińska

 

 

 

listopad 2018r.

10.

            Zapoznanie z postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego – konkurs plastyczny

Pogadanki dla klas IV-VIII

Anna Majda

 

 

kwiecień 2018r.

11.

Konkurs wiedzy o Polsce

 

Sabina Nowosielecka

Jolanta Sas- Flisak

 

marzec 2018r.

12.

Nauka Hymnu Polski, Roty- wszystkie zwrotki,  nauka wiersza „Katechizm Polskiego dziecka”, „Polskie Skarby”, „Róże Agaty”, „Tutaj”J. Ficowski

 

wychowawcy

 

13.

Konkurs plastyczny ”Najpiękniejszy Orzeł-Godło Polski”

Anna Majda

Agata Prokopska

 

kwiecień 2018r.

14.

Nauka tańca  narodowego – poloneza – dla klas IV- VI

 

Alicja Król

 

 

15.

Flaga,  Podniosę flagę wysoko – wysoko  – tworzenie flagi narodowej z biało-czerwonych serc – uroczyste obchody Dnia Flagi.

wychowawcy

2 maja 2018r.

27 kwietnia 2018r.

16.

Zatrzymane w kadrze -Piękno naszej małej ojczyzny”- konkurs fotograficzny dla uczniów i rodziców

Piotr Haszczyn

 

kwiecień- wrzesień 2018r.

17.

            „Biało-czerwony tydzień”

 

wszyscy

 

18.

Projekt edukacyjny „Poznaj swoją mała Ojczyznę”

Piotr Haszczyn

 

styczeń –  listopad 2018r

 

19.

Uroczysta akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w powiązaniu z 100 rocznicą odzyskania niepodległości

Barbara Haszczyn

3 maja 2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://niepodlegla.gov.pl/

 

Marszałek Sejmu zamieścił na Twitterze logo jubieluszu. To pismo samego marszałka Józefa Piłsudskiego.

Chciałbym, aby była świadomość lokalnego wkładu w odzyskanie niepodległości, aby w ten sposób budować wspólnotę i więź międzypokoleniową - mówił prezydent Andrzej Duda na inauguracyjnym posiedzeniu Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP. Opublikowane zostało logo jubileuszu. Tworzy ją wyraz „niepodległa” autorstwa... Józefa Piłsudskiego.