Edukacja dla bezpieczeństwa. Marta Bucik

 

 

Zadania z edukacji dla bezpieczeństwa dla klasy VIII z 3 czerwca 

Temat: Wybrane problemy zdrowia psychicznego. 

1. Proszę przeczytać informację ze str. 133-136. 

2. Proszę zrobić notatkę w zeszycie na temat:

 a) Przyczyny ogólne złego stanu psychicznego nastolatków.

b) Główne powody wizyt w poradni zdrowia psychicznego.

c) Depresja i jej objawy.

d) Anoreksja i jej przyczyny i objawy.

e) Uzależnieni behawioralne – uzależnienie od komputera.

 Notatki lub zdjęcia z notatek proszę przesłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8  27.05.2020

Temat: Stres i sposoby walki z nim.

 

 1. Proszę zapoznać się z informacją ze str. 130 -132 na temat stresu.

 

 1. Proszę odpowiedzieć pisemnie na pytania:
 2. a) Co to jest stres?
 3. b) Jakie są najczęstsze dolegliwości wywołane stresem?
 4. c) Jakie są sposoby walki ze stresem?
 5. d) Jakie są skutki długotrwałego stresu?

 

Notatki lub zdjęcia z notatek proszę przesłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Edukacja dla bezpieczeństwa klasa 8  20.05.2020

 

   Temat: Choroby cywilizacyjne.

 

 1. Proszę zapoznać się z rozdziałem „Charakterystyka chorób cywilizacyjnych” na str. 129,
  a następnie zrobić notatkę w zeszycie: definicja chorób cywilizacyjnych, przyczyny oraz podział
  i przykłady (schemat na str. 129).

Notatki lub zdjęcia z notatek proszę przesłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 27 maja.


Zadanie z edukacji dla bezpieczeństwa dla VIII klasy z 13 maja 

 

Temat: Zasady zdrowego stylu życia.

 

 1. Proszę zapoznać się z informacją na str. 122-123 (Przykłady zachowań prozdrowotnych
  i ryzykownych),
  a następnie zrobić notatkę (wymienić je).

Spośród wymienionych zachowań prozdrowotnych i zachowań ryzykownych wybrać
 po jednym, dowolnym przykładzie i rozwinąć w kilku zdaniach w zeszycie.

 1. Notatki lub zdjęcia notatek proszę przesłać do następnej środy tj. 20 maja na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Zadania z edukacji dla bezpieczeństwa dla VIII klasy z 6 maja

 

Temat: Zdrowie jako wartość.

 

 1. Proszę zapoznać się z tematem na str. 120 i zrobić notatkę w zeszytach z podrozdziałów: „Zdrowie i jego rodzaje” (przepisać schemat 6) i „Czynniki mające wpływ na zdrowie”.

Zadanie z edukacji dla bezpieczeństwa dla klasy VIII  z 29 kwietnia

 

 

 

Temat: Podstawy pierwszej pomocy- podsumowanie wiadomości.

 

 1. Proszę zrobić ze str. 118 „Sprawdź, czy potrafisz”ćwiczenia: 1 (pisemnie w zeszycie),

    2 (wybrać 3 dowolne podpunkty i zrobić pisemnie),(pisemnie).

 

 

Zadanie z edukacji dla bezpieczeństwa dla VIII klasy z 22 kwietnia.

 

Temat: Złamania i zwichnięcia.

 

Proszę przeczytać temat ze str. 99 -109, a następnie wykonać pisemnie
w zeszycie ćwiczenia 1 ,2 ,3, 4 i 5 ze str. 103.

 

 


Zadanie dla VIII klasy z edukacji dla bezpieczeństwa na 15 kwietnia 2020 r.

 

Temat: Pierwsza pomoc w wychłodzeniach i odmrożeniach.

 

- Proszę przeczytać o wychłodzeniu i odmrożeniu, a następnie wykonać pisemnie w zeszytach    
    ćwiczenie 5 ze str. 108.

 

 


Klasa VIII 

Proszę przeczytać z podręcznika temat: „Oparzenia i odmrożenia” (str. 104). Z tego tematu proszę zrobić notatkę z 2 zagadnień:

- Oparzenia termiczne

- Oparzenia spowodowane środkami chemicznymi.


Proszę, aby uczniowie przeczytali temat "Tamowanie krwawień i krwotoków" w podręczniku na str. 95 i zrobili ćwiczenia ze str. 98, ćw. 1,2 pisemnie w zeszycie przedmiotowym.