KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2021/2022  

 

Imię nazwisko

Nauczane przedmioty

Małgorzata Chruścicka

Dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna

Mateusz Chruścicki

Edukacja wczesnoszkolna, historia, wos

Barbara Haszczyn

j. polski, zajęcia rewalidacyjne, 
j. niemiecki, świetlica

Piotr Haszczyn

Wych. fiz., edukacja informatyczna

Marta Jasińska 

Przyroda, Geografia, Biologia, świetlica 

Ks. Paweł Dziob

Religia

Tomasz Tereszczak

Muzyka

Anna Majda

J. polski, wdż, plastyka, świetlica

Renata Zaleska

Chemia

Halina Noworolska

Edukacja wczesnoszkolna

 

Zofia Piwowar

Dorota Kaszycka

Marta Bucik

Logopedia, Pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający

Fizyka

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Sabina Nowosielecka

 

Matematyka, technika, biblioteka, 

Małgorzata Pawłowska

Marzena Koralewicz

j.angielski

zastępstwo

Rafał Wołodek

Informatyka

Marzena Draganik

 Edukacja przedszkolna, świetlica

 

Joanna Pękalska

Justyna Buś

Ewa Korytko

 Oddział przedszkolny

 

KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2020/2021  

Imię nazwisko

Nauczane przedmioty

Małgorzata Chruścicka

Dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna

Mateusz Chruścki

Edukacja wczesnoszkolna, historia, wos

Barbara Haszczyn

j. polski, zajęcia rewalidacyjne, 
j. niemiecki

Piotr Haszczyn

Wych. fiz.

Marta Jasińska 

Przyroda, Geografia, Biologia, świetlica 

Ks. Paweł Dziob

Religia

Alicja Król

Muzyka, chór

Anna Majda

J. polski, wdż, plastyka

Renata Zaleska

Chemia

Agata Prokopska 

Paulina Sowa

Edukacja wczesnoszkolna. 

Zastępstwo

Zofia Piwowar

Dorota Kaszycka

Marta Bucik

Logopedia, Pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający

fizyka

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Sabina Nowosielecka

 

Matematyka, technika, biblioteka, 

Małgorzata Pawłowska

j.angielski

Rafał Wołodek

Zajęcia komputerowe, informatyka

Marzena Draganik

 Edukacja przedszkolna

Maria Pawłowska

Joanna Pękalska

Bożena Buś

 Oddział przedszkolny

 

KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2019/2020  

Imię nazwisko

Nauczane przedmioty

Małgorzata Chruścicka

Dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna

Mateusz Chruścki

Edukacja wczesnoszkolna, historia, wos

Barbara Haszczyn

j. polski, zajęcia rewalidacyjne, 
j. niemiecki

Piotr Haszczyn

Wych. fiz.

Marta Jasińska 

Renata Zaleska

Przyroda, Geografia, Biologia, świetlica 

Chemia

Ks. Paweł Dziob

Religia

Alicja Król

Muzyka, chór

Anna Majda

J. polski, wdż, plastyka

Rafał Włodek

Zajęcia komputerowe, informatyka

Agata Prokopska 

Paulina Sowa

Edukacja wczesnoszkolna,  

Zastępstwo

Zofia Piwowar

 Dorota Kaszycka

Marta Bucik

 Logopedia, Pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający

fizyka

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Sabina Nowosielecka

 

Matematyka, biblioteka, 

Małgorzata Pawłowska

j.angielski

Marzena Draganik

 Edukacja przedszkolna

 Maria Tompalska

Joanna Pękalska

 Oddział przedszkolny

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2018/2019

  

Imię nazwisko

Nauczane przedmioty

Małgorzata Chruścicka

Dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna

Mateusz Chruścki

Edukacja przedszkolna

Barbara Haszczyn

j. polski, zajęcia rewalidacyjne, 
j. niemiecki

Piotr Haszczyn

Wych. fiz.

Marta Jasińska

 

Jolanta Sas-Flisak

 

Renata Zaleska

Przyroda, Geografia, Biologia, świetlica

Zajęcia techniczne, Poradnictwo zawodowe

 

Chemia

Ks. Rafał Kapuściński

Religia

Alicja Król

Muzyka, chór

Anna Majda

J. polski, wdż, plastyka

Halina Noworolska

Edukacja wczesnoszkolna, 

Agata Prokopska

 

Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, informatyka

 

Zofia Piwowar

 

Ewa Pawlus

 Logopedia, Pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający

fizyka

Sabina Nowosielecka

 

Matematyka, biblioteka, 

Małgorzata Pawłowska

j.angielski

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2017/2018

  

Imię nazwisko

Nauczane przedmioty

Małgorzata Chruścicka

Dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna

Mateusz Chruścki

Edukacja przedszkolna

Barbara Haszczyn

j. polski, zajęcia rewalidacyjne, 
j. niemiecki

Piotr Haszczyn

Wych. fiz., zajęcia komputerowe

Marta Jasińska

Jolanta Sas-Flisak

Joanna Kapuśniak

Renata Zaleska

Przyroda, świetlica

Geografia

Biologia

Chemia

Ks. Rafał Kapuściński

Religia

Alicja Król

Muzyka, chór

Anna Majda

J. polski, historia, wdż, plastyka

Halina Noworolska

Edukacja wczesnoszkolna, 

Agata Prokopska

Grażyna Buś

Edukacja wczesnoszkolna, informatyka

Edukacja wczesnoszkolna, 

Liliana Juszczak

Ewa Pawlus

 Logopedia

Pedagog szkolny, fizyka

Sabina Nowosielecka

 

Dorota Kaszycka

Matematyka, biblioteka, zajęcia techniczne

matematyka

Małgorzata Pawłowska

Sylwia Kozieradzka

j.angielski

J. angielski zastępstwo


  

KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2016/2017

  

Imię nazwisko

Nauczane przedmioty

Barbara Chomka

Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia techniczne

Małgorzata Chruścicka

Dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna

Marzena Draganik

Edukacja przedszkolna

Barbara Haszczyn

j. polski, zajęcia komputerowe, zajęcia rewalidacyjne,
edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe

Piotr Haszczyn

Wych. fiz., zajęcia komputerowe

Marta Jasińska

Przyroda, świetlica

Ks. Rafał Kapuściński

Religia

Alicja Król

Muzyka, chór

Anna Majda

J. polski, historia, wdż,plastyka

Halina Noworolska

Edukacja wczesnoszkolna,

Liliana Juszczak

Ewa Pawlus

 Logopedia

Pedagog szkolny

Sabina Nowosielecka

Matematyka, biblioteka, zajęcia techniczne

Małgorzata Pawłowska

Zofia Piwowar

J.angielski

J. angielski zastępstwo

 

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2015/2016

  

Imię nazwisko

Nauczane przedmioty

Barbara Chomka

Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia techniczne

Małgorzata Chruścicka

Dyrektor szkoły, edukacja wczesnoszkolna

Marzena Draganik

Edukacja przedszkolna

Barbara Haszczyn

j. polski, zajęcia komputerowe, zajęcia rewalidacyjne

Piotr Haszczyn

Wych. fiz., zajęcia komputerowe

Marta Jasińska

Przyroda, świetlica

Ks. Rafał Kapuściński

Religia

Alicja Król

Muzyka, chór

Anna Majda

J. polski, historia, wdż,

Halina Noworolska

Edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Agata Prokopska

Edukacja wczesnoszkolna

Sabina Nowosielecka

Matematyka, biblioteka

Małgorzata Pawłowska

J.angielski

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

Imię nazwisko

Nauczane przedmioty

Urszula Broszko

Dyrektor szkoły, nauczanie zintegrowane

Barbara Chomka

Nauczanie zintegrowane, technika

Marzena Draganik

Nauczanie wczesnoszkolne - zerówka

Piotr Haszczyn

Wych. fiz., informatyka

Barbara Haszczyn

j. polski, zajęcia rewalidacyjne

Ks. Sławomir Jakubowski

Religia

Marta Jasińska

Przyroda, świetlica

Alicja Król

Muzyka, chór

Anna Majda

J. polski, historia, wdż,

Halina Noworolska

Nauczanie zintegrowane, plastyka

Agata Prokopska

Nauczanie wczesnoszkolne – 5 latki, informatyka (zastępstwo)

Sabina Nowosielecka

Matematyka, biblioteka

 

 Łukasz Ziemiański  Wych.  fizyczne (zastępstwo)

Małgorzata Pawłowska

J.angielski

 

KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

Imię nazwisko

Nauczane przedmioty

Urszula Broszko

Dyrektor szkoły, nauczanie zintegrowane

Barbara Chomka

Nauczanie zintegrowane, technika

Marzena Draganik

Nauczanie wczesnoszkolne - zerówka

Piotr Haszczyn  

Wych. fiz., informatyka

Barbara Haszczyn

 j. polski, zajęcia rewalidacyjne

Ks. Sławomir Jakubowski

Religia

Marta Jasińska

Przyroda

Alicja Król

Muzyka, chór

Anna Majda

J. polski, historia, wdż,

Halina Noworolska

Nauczanie zintegrowane, plastyka

Agata Prokopska

Nauczanie wczesnoszkolne – 5 latki

Sabina Nowosielecka

Matematyka, biblioteka

 

   

Małgorzata Pawłowska

J.angielski

 

KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2012/2013
 

 

Imię nazwisko

Nauczane przedmioty

Urszula Broszko

Dyrektor szkoły, nauczanie zintegrowane

Barbara Chomka

Nauczanie zintegrowane, technika

Marzena Draganik

Nauczanie wczesnoszkolne - zerówka

Piotr Haszczyn  

Wych. fiz., informatyka

Barbara Haszczyn

J. niemiecki, j. polski, zajęcia rewalidacyjne

Ks. Marcin Wilk

Religia

Marta Jasińska

Przyroda

Alicja Król

Muzyka, chór

Anna Majda

J. polski, historia, wdż, biblioteka[zast.]

Halina Noworolska

Nauczanie zintegrowane, plastyka

Anna Bembenek

Matematyka - zastępstwo

Agata Prokopska

Nauczanie wczesnoszkolne – 5 latki

 

Sabina Nowosielecka

Matematyka, biblioteka

Anna Ekiert

J.angielski - zastępstwo

Małgorzata Pawłowska

J.angielski

KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2011/2012
 
 
 

Imię nazwisko

Nauczane przedmioty

Urszula Broszko

Dyrektor szkoły, nauczanie zintegrowane

Maria Broszko

Zajecia rewalidacyjne

Barbara Chomka

Nauczanie zintegrowane, technika

Marzena Draganik

Nauczanie wczesnoszkolne - zerówka

Piotr Haszczyn  

Wych. fiz., informatyka

Barbara Haszczyn

J. niemiecki, j. polski

Ks. Marcin Wilk 

religia

Marta Jasińska

Przyroda, świetlica

Alicja Król

Muzyka, chór

Anna Majda

J. polski, historia, wdż

Halina Noworolska

Nauczanie zintegrowane, plastyka

Sabina Nowosielecka

Henryk Buś

Matematyka, biblioteka

Matematyka

Małgorzata Pawłowska

Anna Ekiert

j. angielski

Agata Prokopska

Nauczanie wczesnoszkolne – 5 latki

Beata Wąsowicz

Plastyka

Marta Wojdyło

J. angielski

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

 
 
ROK SZKOLNY 2010/2011
 
 
 

Imię nazwisko

Nauczane przedmioty

Urszula Broszko

Dyrektor szkoły, nauczanie zintegrowane

Maria Broszko Zajęcia rewalidacyjne

Barbara Chomka

Nauczanie zintegrowane, technika

Marzena Draganik

Nauczanie wczesnoszkolne - zerówka

Piotr Haszczyn  

Wych. fiz., informatyka

Barbara Haszczyn

J. niemiecki, j. polski

Ks.Paweł Hałas  

Religia

Marta Jasińska

Przyroda, świetlica

Alicja Król

Muzyka, chór

Anna Majda

J. polski, historia, wdż

Halina Noworolska

Nauczanie zintegrowane

Sabina Nowosielecka

Matematyka, biblioteka

Agata Prokopska

Nauczanie wczesnoszkolne – 5 latki

Beata Wąsowicz
Plastyka
Marta Wojdyło J. angielski
 
 

KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2009/2010

 

Imię nazwisko

Nauczane przedmioty

Urszula Broszko

Dyrektor szkoły, nauczanie zintegrowane

Barbara Chomka

Nauczanie zintegrowane, technika

Marzena Draganik

Nauczanie wczesnoszkolne - zerówka

Piotr Haszczyn  

wych. fiz., informatyka

Barbara Haszczyn

j. niemiecki, j. polski

Ks.Paweł Hałas  

religia

Marta Jasińska

Przyroda, świetlica

Alicja Król

Muzyka, chór

Anna Majda

j. polski, historia, wdż

Halina Noworolska

Nauczanie zintegrowane, plastyka

Sabina Nowosielecka

Matematyka, biblioteka

Agata Prokopska

Nauczanie wczesnoszkolne – 5 latki

Marta Wojdyło

j. angielski

Kamila Czech

j.polski - praktykantka

Beata Sikorska

historia- praktykantka

Lidia Buś

j.polski - praktykantka

 
 

KADRA PEDAGOGICZNA

 ROK SZKOLNY 2008/2009

 

 

Imię nazwisko

Nauczane przedmioty

Aneta Bachusz

j.niemiecki

Barbara Chomka

Nauczanie zintegrowane, technika

Marzena Draganik

Nauczanie wczesnoszkolne

Piotr Haszczyn

Dyrektor szkoły, wych. fiz. informatyka

Ks.Paweł Hałas

religia

Marta Jasińska

Przyroda, świetlica

Patryk Krawiec

J. niemiecki - zastępstwo

Alicja Król

Muzyka, chór

Anna Majda

j. polski, historia, wdż

Halina Noworolska

Nauczanie zintegrowane, plastyka

Sabina Nowosielecka

Matematyka, biblioteka

Agata Prokopska

Nauczanie zintegrowane

Ewelina Urban

Wychowanie fizyczne

Marta Wojdyło

j. angielski

Elżbieta Walus

matematyka - zastępstwo

Justyna Kurasz

j. polski - praktykantka

Anna Pytlowana

Wychowanie fizyczne-praktykantka

Kamila Czech

j.polski - praktykantka

Lidia Buś

j.polski - praktykantka