Gmina Krzywcza rozpościera się po obydwu stronach rzeki San na południowo - wschodnim krańcu Pogórza Karpackiego, oddalona jest o 20 km od miasta Przemyśla, zamieszkuje ją 5150 mieszkańców. Teren typowo agrarny, gdzie przeważają pola uprawne, łąki i stawy, w sumie 1300 gospodarstw rolnych. W jej skład wchodzą: Babice, Bachów, Chyrzyna, Krzywcza, Kupna, Reczpol, Ruszelczyce, Skopów, Średnia i Wola Krzywiecka.