WIADOMOŚCI ŚWIETLICOWE

 

Świetlica szkolna pośród różnorodnych form zajęć o charakterze dydaktycznym zajmuje się organizacją wielu konkursów, które nie tylko wspomagają aktywność twórczą wychowanków, ale rozwijają u dzieci zdolności artystyczne. Najczęstszą forma konkursów przeprowadzonych w świetlicy są konkursy plastyczne. Dlatego ważne jest, aby miały one różną formę i były adresowane do wszystkich wychowanków, biorąc pod uwagę różne predyspozycje i zainteresowania uczniów.

Konkursy organizowane przez świetlicę

Okres bożonarodzeniowy:

  • Aniołki z masy solnej i papieru
  • Kartki świąteczne
  • Choinki ekologiczne

Tradycje i obrzędy Świąt wielkanocnych:

  • Świąteczne dekoracje
  • Kartki świąteczne
  • Pisanki