NADANIE IMIENIA PINIŃSKICH SALI NR 6

 

25 sierpnia Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o nadaniu sali nr 6 imienia Pinińskich. Rodzina ta bardzo zasłużyła się w historii naszej miejscowości, a działania Pana Piotr Pinińskiego w chwili obecnej przedłużają te zasługi. W 2004 r. Pan Piotr Piniński wraz z ojcem Stanisławem sfinasowali konserwację wszystkich obrazów znajdujących się w kościele. Także fundacja Lanckorońskich kierowana przez pana Piotra Pinińskiego wspiera remont kościoła. Sala ta będzie przypominać o historii naszej miejscowości.

 

PROGRAM I HARMONOGRAM

PRAC ZWIAZANYCH Z NADANIE IM. PINIŃSKICH SALI NR 6

 

 

Lp

Zadanie

Termin

1

Zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną wniosku o nadanie sali nr 6 im. Pinińskich

Sierpień 2009

2

Uruchomienie linku dotyczącego tego wydarzenia na szkolnej stronie internetowej

Grudzień 2009

3

Przygotowanie gazetki dotyczącej rodziny Pinińskich na holu I piętra

Grudzień 2009

4

Przedstawienie uczniom prezentacji multimedialnych dla dwóch kategorii wiekowych – dla klas 0 – III i IV – VI – o fundacjach rodziny Pinińskich w kościele babickim,

Do 10 stycznia 2010

5

Konkurs plastyczny pt. Fundacje rodziny Pinińskich w parafii Babice. dla dwóch kategorii wiekowych – dla klas 0 – III i IV – VI.

Styczeń 2010

6

Konkurs wiedzy o życiu i fundacjach rodziny Pinińskich w Babicach dla kl.IV – VI.

Część pisemna

Część ustna

   

Połowa stycznia 2010 r.

5 II 2010

7

Uroczystość odsłonięcia tablicy na sali nr 6 poświęconej rodzinie Pinińskich.

Uroczysta akademia.

Wystąpienie p. Piotr Pinińskiego

Odsłonięcie tablicy.

Spotkanie zaproszonych gości

5 II 2010

8

Wystawy towarzyszące:

Babice w starej fotografii

Szkoła starej daty

Prace plastyczne uczniów.

 

5 II 2010

Wyniki konkursu plastycznego pt. Fundacje Rodziny Pinińskich 

Klasy I –III

I miejsce – Gabriela Grzegorzak kl.II

AMBONA

II miejsce – Paweł Pasternak kl.II

KOŚCIÓŁ W BABICACH

III miejsce – Patrycja Krawczyk kl.III

 AMBONA

  KLASY IV – VI

I miejsce – Justyna Durys kl.VI

KOŚCIÓŁ W BABICACH

II miejsce – Karol Sosa kl.V

 BUDOWA KOŚCIOŁA 

III miejsce – Tomasz Zaleski kl.IV

CHRZCIELNICA

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

Wyniki konkursu wiedzy o rodzinie Pinińskich z dnia 26 stycznia 2010 r.

Imię nazwisko

klasa

Liczba punktów

Sebastian Król

III

8

Arleta Łysik

III

3

Gabriela Kopiec

V

7

Karol Sosa

V

10

Olga Bugiel

III

8

Patrycja Krawczyk

III

10

Zuzanna Sosa

III

7

Maria Jakymowycz

V

10

Szymon Bandyk

III

7

Gabriela Hadam

III

6

Gabriela Zaleska

VI

11

Kurasz Kamila

VI

13

Filip Chruścicki

V

13

Izabela Radymska

VI

14

Gabriela Jurkiewicz

VI

12

Wiktor Bednarz

V

7

Jakub Ślimak

V

8

Kacper Sosa

III

7

Paweł Przepaśniak

VI

6

Magdalena Sosa

V

10

Jakub Buchowski

III

8

Joanna Pusz

III

8

Do finału zakwalifikowano następujących uczniów: Izabela Radymska, Filip Chruścicki, Kamila Kurasz. 

WYNIKI FINAŁU KONKURS WIEDZY

O RODZINIE I FUNDACJACH RODZINY PINIŃSKICH

 

I miejsce - Kamila Kurasz

II miejsce - Filip Chruścicki

III miejsce - Izabela Radymska

Poniżej prezentujemy test z jakim zmierzyli się nasi uczniowie:

 
 
TEST PISEMNY pt. Pinińscy i ich fundacje1. Rodzina Pinińskich swoje nazwisko wzięła od miejscowości:

Pinino                                       Pianino                                  Pinino Dolne

2. Rodzina Pinińskich pieczętowała się herbem:

Jarzębiec                                  Jastrzębiec                             Jastrzębiec z podkową

3. W którym roku rodzina Pinińskich sprowadziła się na Podkarpacie?

1616                                             1716                                      1719

4. W którym roku Jerzy Piniński kupił Babice?

1786                                              1796                                         1788

5. Ile żon miał Jerzy Piniński?

1                                                       2                                              3

6. Jak nazywała się druga żona Jerzego Pinińskiego?

Tekla                                           Barbara                                       Katarzyna

7. Kto z Pinińskich ufundował babicki Kościół?

Jerzy i Małgorzata                       Jerzy i Katarzyna                         Jerzy i Tekla

8. W którym roku został zbudowany Babicki kościół?

1794                                           1797                                             1792

9. Figura jakiego świętego znajduje się nad drzwiami wejściowymi do kościoła?

Św. Franciszka                            Św. Jana                                Św. Józefa

10. W którym roku zmarł Jerzy Piniński?

1793                                            1799                                          1739

11. Ile ołtarzy ufundowali Pinińscy?

2                                                           4                                           3

12. Rzeźby jakich apostołów znajdują się w ołtarzu głównym?

Jana i Mateusza                                 Mateusza i Marka             Jana i Marka

13. Jakiego świętego ołtarz znajduje się po prawej stronie nawy kościoła kościoła?

Św. Marka                                    Św. Stanisława                         Św. Józefa

14. Które obrazy przedstawiają podobizny Jerzego Pinińskiego:

Św. Jerzego i Floriana                  Św. Jerzego i Józefa                 Św. Jerzego i Stanisława

15. Ile obrazów znajdujących się w babickim kościele jest fundacji Pinińskich:

16                                                        13                                             11

16. Z jakiego materiału wykonana jest chrzcielnica?

kamienia                                           alabastru                                    marmuru

17. Ile masztów ma okręt – ambona z babickiego kościoła?

1                                                           2                                             3

18. Jacy dwaj apostołowie znajdują się na boku okręt– ambony?

Jerzy i Jan                                      Jan i Andrzej                           Piotr i Andrzej

19.Ile metrów wysokości ma ołtarz główny?

10                                                      12                                                 18

20. W którym roku Pinińscy sprzedali Babice?

ok. roku 1840                                   1850                                            1870


 Prawidłowe odpowiedzi znajdziesz w linku Fundacje Pinińskich.