Absolwenci Publiczne Szkoły Podstawowej

im. Juliusza Słowackiego

w Babicach

 

ROCZNIK 1993 

 

1.    Aftanas Piotr

2.    Beer Marlena

3.    Brzozowska Klaudia

4.    Dudzińska Agnieszka

5.    Hadam Sławomir

6.    Jureczko Maciej

7.    Kokoszka Sabina

8.    Kołodziej Grzegorz

9.    Korytko Paulina

10. Leśniak Ewelina

11. Maślak Mateusz

12. Mezgier Marek

13. Palembas Mirosław

14. Pilch Adrian

15. Sikorski Sebastian

16. Szpiech Paweł

17. Szybiak Magdalena 

Do klasy uczęszczali również: Beściak Dariusz, Leśniak Patrycja, Pieniądz Marzena, ale przenieśli się do innych szkół.