foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Świećmy czynów tarczą własną, czystym sercem, pracą wiarą

plenfrdesksluk

Losowe Zdjęcie

dsc00291.jpg

Kto nas odwiedza:

Odwiedza nas 343 gości oraz 0 użytkowników.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych ustalone na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. (Dz. U. Nr 186, poz. 1245)  w organizacji roku szkolnego 2018/2019

w Publicznej Szkole Podstawowej w Babicach:

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych. W tych dniach w szkole odbywają się zajęcia opiekuńcze.

 

- 3 dni rekolekcje wielkopostne (marzec)

 

- 2 listopada 2018r. (piątek)

 

- 21 grudnia 2018r. (piątek)                                                                                               

 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.);  § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.).

 - 3 dni (15, 16, 17 kwietnia 2019r.) – egzamin ósmoklasisty

 

 

 

 

Copyright © 2019 High School Rights Reserved.